Joan eduki nagusira

USEa: ikasleak

 

USEko emaitzak

Pasahitza

Ikasleak USEaren lehen azterketa egiten duen egunean, identifikazio-etiketekin batera, pasahitza lortzeko jarraibideak jasotzen ditu. Horren bidez, kalifikazioak web bidez kontsultatu eta sakelako telefonoan kalifikazioak kontsultatzeko aplikazioa deskargatzen ahalko du. Pasahitz horrek kalifikazioei buruzko erreklamazioak egiteko, kalifikazio-txartel elektronikoa deskargatzeko eta aurreinskripzioa egiteko ere balioko dio.

Emaitzak kontsultatzea

BEHIN-BEHINEKO EMAITZAK:

 • 2024ko ekainaren 12ko 14:00ak baino lehen

BEHIN BETIKO EMAITZAK, berriskupen eskaerak ebatzi eta gero:

 • 2024ko ekainaren 20an, 14:00etatik aurrera

Pasahitza aldatu edo sortu

BEHIN-BEHINEKO EMAITZAK:

 • 2024ko uztailaren 2an, 14:00etatik aurrera

BEHIN BETIKO EMAITZAK, berriskupen eskaerak ebatzi eta gero:

 • 2024ko uztailaren 18an, 10:00etatik aurrera

Pasahitza aldatu edo sortu


 

TELEMATIKOA

 • USEa 2011tik aurrera egin duten ikasleek erabiltzaile izena (NANa) eta pasahitza behar dituzte sartzeko. Pasahitza aldatu edo sortu
 • Aurreko urteei buruzko kontsulta egiteko, mezu bat bidali behar dute acceso@unavarra.es helbidera, NANa erantsita.

 

PRESENTZIALA

 • Sarbidearen, Beken eta Tituluen Atala. Administrazioko eraikina. Iruñeko campusa: Arrosadia. 31006 Iruñea

Txartela deskargatzea

BERRIKUSPENIK ESKATU EZ DUTEN IKASLEENTZAT:

 • 2024ko ekainaren 19an, 12:00etatik aurrera

BERRIKUSPENA ESKATU DUTEN IKASLEAK:

 • 2024ko ekainaren 24an, 10:00etatik aurrera

 

Deskargatu kalifikazioen txartela 

Pasahitza aldatu edo sortu

BERRIKUSPENIK ESKATU EZ DUTEN IKASLEAK:

 • 2024ko uztailaren 16an, 14:00etatik aurrera

BERRIKUSPENA ESKATU DUTEN IKASLEAK:

 • 2024ko uztailaren 19an, 14:00etatik aurrera
   

Deskargatu kalifikazioen txartela

Pasahitza aldatu edo sortu

TELEMATIKOA

USEa 2011tik aurrera egin duten ikasleek erabiltzaile izena (NANa) eta pasahitza behar dituzte sartzeko. Pasahitza aldatu edo sortu

PRESENTZIALA

Sarbidearen, Beken eta Tituluen Atala. Administrazioko eraikina. Iruñeko campusa: Arrosadia. 31006 Iruñea

Kalifikazioak berraztertzea

Ikasleek eta, ikaslea adingabea bada, haren guraso edo legezko tutoreek zilegi dute Batzorde Antolatzaileari eskatzea ebaluazioa osatzen duen edo duten ariketa batean edo batzuetan lortutako kalifikazioa berraztertzeko. Hiru egun balioduneko epea dago kalifikazioak berraztertzeko eskaera aurkezteko Nafarroako Unibertsitate Publikoko egoitza elektronikoan behin-behineko emaitzak argitaratzen diren egunetik kontatzen hasita.

Hiru egun balioduneko epe horretan kalifikazioak berraztertzeko eskaerarik aurkezten ez bada, Batzorde Antolatzaileak behin betiko bihurtuko ditu behin-behineko emaitzak.

Behin betiko kalifikazioen aurka, zilegi da berraztertzeko errekurtsoa aurkeztea errektoreari zuzendua, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Nafarroako Administrazioarekiko Auzien Epaitegietan, hilabeteko epean lehenbiziko kasuan, eta bi hilabeteko epean bigarrenean, errektoreak kalifikazioen berraztertze-prozedura ixteko emandako ebazpena Unibertsitatearen egoitza elektronikoan argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita. Errekurtso horiek jartzeak ez du inola ere ekarriko kalifikazioak berraztertzeko fasean eskatu ez den bigarren edo hirugarren zuzenketarik.

Prozedura

Batzorde Antolatzaileak izendatuko ditu berraztertzeko eskaeran aipatzen diren ariketen bigarren zuzenketa eginen duten irakasleak. Irizpide hauen arabera eginen dute zuzenketa:

 • Bigarren zuzenketa egin baino lehen, ariketak berrikusi eginen dira galdera guztiak ebaluatu direla eta azken kalifikazioaren kalkuluan akatsik ez dagoela egiaztatzeko. Akats edo gabeziaren bat atzematen bada, hasierako kalifikazioa zuzenduko da.
 • Ariketak berriz zuzenduko dira. Zuzendutako lehen kalifikazioaren eta bigarren zuzenketan lortutakoaren arteko aldea bi puntu baino txikiagoa bada, azken kalifikazioa bien arteko batezbesteko aritmetikoa izanen da. Bi kalifikazioen artean bi puntu edo gehiagoko aldea egonen balitz, hirugarren zuzenketa bat eginen da ofizioz, eta azken kalifikazioa hiruren arteko batezbesteko aritmetikoa izanen da.
 • Berrazterketa bukatu ondoren, Batzorde Antolatzaileak behin betiko kalifikazioak ezarriko ditu, eta kalifikazioak berraztertzeko prozedura itxitzat emanen da Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektorearen edo hark eskuordetutako pertsonaren ebazpen baten bidez. Ebazpen horrek administrazio bidea agortzen du, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren egoitza elektronikoan argitaratuko da. Argitaratze horrek ordeztu eginen du interesdunei egin beharreko jakinarazpena, eta ondorio berak izanen ditu. Behin betiko kalifikazioen aurka, zilegi da berraztertzeko errekurtsoa aurkeztea errektoreari zuzendua, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Nafarroako Administrazioarekiko Auzien Epaitegietan, hilabeteko epean lehenbiziko kasuan, eta bi hilabeteko epean bigarrenean, errektorak kalifikazioen berraztertze-prozedura ixteko emandako ebazpena Unibertsitatearen egoitza elektronikoan argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita.

OSO GARRANTZITSUA: kalifikazioak berraztertzeko prozesuan ateratzen den kalifikazioa hasierako kalifikazioa baino handiagoa, txikiagoa edo berdina izan daiteke.

Epeak eta eskaera

 • Ohiko deialdia: 2024ko ekainaren 13tik 17ra
 • Aparteko deialdia: 2024ko uztailaren 3tik 5era

Proba berrikusteko eskaera NUPen web orriaren bidez egin behar da, berrikusteko eskatzen diren irakasgaiak adieraziz.

 • NAN edo AIZ bidez eta pasahitzaren bidez sartzen da.
 • Berrikuspena eskatzen den irakasgaiak aldatzeko, berriz ere eskaera egin eta alda daiteke, betiere muga-eguna eta -ordua baino lehen

Erreklamazioa eskatu Erreklamazioa eskatu

Pasahitza aldatu edo sortu

Behin betiko emaitzak

Erreklamazio prozedura bukatu ondoren lortutako kalifikazioa behin betikoa da. Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektorearen ebazpen bidez, erreklamazio-prozedura amaitzen da:

Ebazpen horrek administrazio bidea agortzen du, eta nahi bada, berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke Errektorearen aurrean, edo, bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Nafarroako Administrazioarekiko Auzietako Epaitegietan, hilabeteko epean lehenengo kasuan, eta bi hilabeteko epean bigarrenean, biak ere ebazpena jakinarazi eta biharamunetik kontatzen hasita.

Behin betiko kalifikazioak:

 • Ohiko deialdia: 2024ko ekainaren 20an 14:00etatik aurrera.
 • Ohiz kanpoko deialdia: 2024ko uztailaren 18ko 10:00etatik aurrera

Probak ikusteko eguna. Eskatzaileei esanen zaie non eta noiz izanen den proben berrazterketa.

 • Ohiko deialdia: ekainaren 28a eta 29a.
 • Ohiz kanpoko deialdia: uztailaren 28a.

Kontsultatu zure sakelakoan Kontsultatu zure sakelakoan

Konstsultatu webean Konstsultatu webean

Pasahitza aldatu edo sortu

Berrikusitako probak ikusteko eskaera

Ikasleek, eta horiek adingabeak badira, baita aitek, amek edo legezko tutoreek berrikusitako probak ikusteko eskubidea edukiko dute berrikuspen prozesua erabat amaitu eta gero.

Eskaera Unibertsitateko Erregistro elelktronikoan aurkeztu behar da.

Berrikusitako probak ikusteko eskaera

USEko azterketak ikusteko jarraibideak

Ikasleak NANa, AIZ edo pasaportea erakutsi behar du azterketak ikusi ahal izateko.

Ikasleak baizik ezin izanen ditu ikusi azterketak, eta, adingabea bada, haren aitak, amak edo legezko tutoreak laguntzen ahalko dio. Ez da beste inor onartuko prozeduran. Erreklamazioa zer ariketari aurkeztu dion, ariketa horretako zuzenketak egiaztatuko ditu ikasleak: hori izanen da azterketak ikusteko modua. Horrek ez du esan nahi ikasleak eskubidea duenik ez probaren berrazterketa egin diezaioten, ez irakasle espezialista baten laguntza izateko.

Eskarak aurkezteko epea:

 • Ohiko deialdia: 2024ko ekainaren 21a, 24a eta 25a.
 • Ohiz kanpoko deialdia: 2024ko uztailaren 19a, 22a eta 23a

Probak ikusteko eguna. Probak berrikusteko tokia eta ordua eskatzaileei jakinaraziko zaie:

 • Ohiko deialdia: 2024ko ekainak 26, 27 eta 28an.
 • Ezohiko deialdia: 2024ko uztailaren 24an.