Joan eduki nagusira

Unibertsitate Masterra Ondare Zuzenbide Pribatuan

Espezializatu zaitez Ondarearen gaineko Zuzenbide Pribatuaren gai berrienetan (egile-eskubideak, patenteak, ondare-erantzukizuna, etab.), eta jardun ezazu jabetza industrialeko agente gisa, besteak beste.
Masterra unibertsitateartekoa da, eta titulua Salamancako Unibertsitateak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak ematen dute aldi berean.
Kontsultatu koordinazioa egiten duen unibertsitatearen webgunea

Aurkezpena

NBEren 2030 Agendaren Garapen Jasangarrirako Helburuekin bat datorren masterra.

ods 8 ods 9 ods 10 ods 16 

 

Zergatik ikasi Ondare Zuzenbide Pribatuko Masterra?

 • Jarduera ekonomiko pribatuaren zerbitzura dauden tresna juridikoetan espezializatuko zara:
  • merkatuko jokabide-arauak
  • patenteak, markak, egile-eskubideak
  • kontratazio pribatua
  • bermeak
  • ondare-erantzukizuneko erregimena
  • ordainbideak
  • kaudimengabeziaren trataera juridikoa eta gatazkak ebazteko alternatiba estrajudizialak
 • Irakasleek bikaintasun egiaztatua dute irakaslanean eta ikerketan
 • Masterrari buruzko informazio gehiago

Master hau hauekin batera egiten ahal duzu:

Espezializazioa

Gaitasunen inguruko prestakuntza

Hizkuntzak

Zer gradutatik sartzen ahal naiz Ondare Zuzenbide Pribatuko Masterrera?

 • Zuzenbideko Lizentziatik edo Gradutik
 • Ekonomiatik
 • Enpresen Administraziotik eta Zuzendaritzatik
 • Arlo juridiko-ekonomikoko edo enpresen administrazioko titulazio bikoitzetatik
 • Profesionalak: 
  • abokatuak
  • enpresako aholkulariak
  • prestakuntza juridikoa edo ekonomiko-juridikoa duten finantza-erakundeetako langileak
  • epaileak
  • idazkari judizialak
  • administrazio publikoetako teknikariak (A maila)

Zertan egiten ahalko dut lan Ondare Zuzenbide Pribatuko Masterra bukatzen dudanean?

 • Abokatu gisara eta profil juridikoko beste edozein lanbidetan
 • Bankuen eta enpresen sektorearekin lotutako lanbideetan
 • Zuzenbide Pribatuaren arloko ikerketan karrera egiten hasteko bidea izaten ahal da
 • Honako lan hauek egiten:
  • aholkularitza
  • lankidetza bulego profesional espezializatuetan edo enpresetan
  • arbitrajeko esku-hartzea
  • konkurtsoko administratzaile lana
  • jabetza industrialeko agente lana

Ikaskuntzaren emaitzak / Gaitasunak

Kontsultatu ikaskuntzaren emaitzak (ikasketa-plana 7355)

Kontsultatu gaitasunak (ikasketa-plana 714)

Sarbidea eta onarpena

Sartzeko baldintzak

Master ikasketa ofizialetara sartzeko, beharrezkoa izanen da Europako Unibertsitate Eremuko edo beste herrialderen bateko goi mailako hezkuntza erakunde batek emandako unibertsitate titulu ofizial bat edukitzea, titulua eman den herrialdean master ikasketetara sartzeko aukera ematen duena.

Sartzeko baldintzak Sartzeko baldintzak

Masterraren irizpide espezifikoak

Masterra egin nahi duten ikasleek honako egiaztagiri hauek kargatu beharko dituzte gutxienez aurreinskripzioko plataforman, Salamancako Unibertsitateko agintari akademikoek horretarako ezarritako epe orokorrean:

 • Curriculum vitae osoa:
  • unibertsitateko titulazioa eta egindako bestelako ikasketak; 
  • lan esperientzia;
  • unibertsitatearekin duten lotura akademikoa;
  • argitalpenak; 
  • hitzaldiak edo konferentziak: 
  • Masterraren helburu materialarekin lotutako merezimenduak azpimarratzen dituzten ikastaro, biltzar edo mintegietan parte hartu izanaren egiaztagiriak.
 • Espediente akademikoaren ziurtagiri ofiziala (egindako irakasgaiak, horien kreditu edo orduak eta lortutako kalifikazioak).
 • Aukera moduan, borondatez:
  • Motibazio-gutun pertsonal bat, Masterra egin nahi duen ikasleak zehatz-mehatz azal dezan zergatik aukeratu duen programa hori, bere ustez zer hobekuntza eta ondorio izanen dituen programak bere prestakuntzan eta bere karrera akademiko edo profesionalean, eta zergatik diren nahikoak aldez aurretik egindako ikasketak Masterra egiteko oinarri gisa.
  • Aurkezpen-gutunak (edo mezu elektronikoak), gaitasun aitortua duten profesionalek sinatuak eta zuzenean Masterraren zuzendariari bidaliko dizkiotenak.
  • Onarpen-eskaera behar bezala baloratzearren izangaiak egokitzat jotzen duen beste edozein dokumentazio gehigarri, baita eskatzen ahal zaion dokumentazio osagarria ere.
 • Eskabideak Masterraren Batzorde Akademikoak ebaluatuko ditu osorik, eta 0 eta 10 puntu bitarteko puntuazioa eman, honako hauek kontuan hartuta batez ere:
  • Graduko edo lizentziako titulazioa: 3 puntu gehienez. Zuzenbideko titulazioek edo arlo juridiko-ekonomikoko edo enpresen administrazioko titulazio bikoitzek balorazio handiagoa izanen dute.
  • Espediente akademikoaren batez besteko kalifikazioa (batez ere Masterreko jakintza-arloetako irakasgaien errendimendu akademikoa): 5 puntu gehienez.
  • Laneko eta ikerketako esperientzia: 2 puntu gehienez.
  • Motibazio-gutunaren heldutasuna eta funtsa: 3 puntu gehienez.
  • Aurkezpen-gutunen eta merezimendu gisa aurkeztutako gainerako agirien garrantzia: 1 puntu gehienez.
    

Aurreinskripzioa Aurreinskripzioa