Joan eduki nagusira

Gradua: Ikasketaz aldatzea

 

Sarbidea beste ikasketa batzuetatik datozenentzat

Sarbidea beste ikasketa batzuetatik datozenentzat

 

Hauek eskatzen ahal dute, ikasketaz aldatzeko bideaz baliatuz NUPeko gradu ikasketetarako sarbidea:

 • Gradu ikasketak Espainiako beste unibertsitate batzuetan hasi dituztenek.
 • Onartuak izateko eskatu nahi duten gradua ez den beste gradu bat egiten ari direnek NUPen.
 • Atzerriko unibertsitate batean ikasketak egiten ari direnek edo amaitu dutenek.

NUPeko beste gradu batetik nator

 • Ikaspostuen % 5 gordeko da Espainian egindako ikasketez aldatzen direnentzat. Kupo horretan sartzen dira bai gradua NUPen egiten hasi direnak bai beste unibertsitateren batetik datozenak.
 • Kontsultatu ikaspostuak eta kupoak titulazioaren arabera


Graduko ikasketa ofizialak NUPen hasi dituztenek ikasketaz aldatzeagatik onartuak izateko eskatzen ahal dute baldintza hauek betetzen badituzte:

 • Zein ikasketa egin nahi den, ikasketa horiek bukatu gabe izatea, eta ikasturte honetan bukatuta ez izatea. Ikasketak bukatzen badituzte, ezin dira onartuak izan bide horretatik.
 • Aldez aurretiko unibertsitate ikasketetan gainditutako irakasgaiek aukera eman dezatela eskatzen diren ikasketetan gutxienez ere 30 ECTS kreditu aitortzeko.
  Gainditutako irakasgaien edukia sartu nahi den titulazioan ematen direnekin konparatzeko, graduetako irakasgaien programak kontsultatzen ahal dira, “irakasgaien giden” atalean. Esteka honetan ikus daitezke NUPeko graduen artean aitortzen diren kredituen taulak.
 • Egiaztatzea jatorrizko ikasketetan sartzeko uneko onarpen nota egin nahi diren ikasketetako kupo orokorrean aurreko ikasturtean behar izan zen atalase-notaren % 85 edo hortik gorakoa dela. NUPeko ponderazio parametroak erabiliko dira onartua izateko nota kalkulatzeko.
  Onartua izateko nota kontsultatzea eskaera aurkezteko 2022/23 ikasturterako

Bide horretan ez da ikasposturik eskaintzen Nazioarteko Taldeetan eta Gradu Bikoitzetan sartzeko.

Titulazio bakar bat eska daiteke.

Sarbide horretatik onartu ez diren ikasleek aurreinskripzioa egiten ahalko dute.

Eskaerak aurkezteko epea

2023ko martxoaren 1etik 24ra (azken eguneko 14:00ak arte) (Onartu gabe)

Erregistratu

Online eskaera

Ikasketaz aldatzeko eskatzea Ikasketaz aldatzeko eskatzea

Dokumentazioa aurkeztea

Ikasketaz aldatzea NUPeko beste gradu batetik eskatzen duten ikasleak direnez, ez da beharrezkoa dokumentazioa aurkeztea eskaerarekin batera.

 • Onartuen behin-behineko zerrenda
  • Noiz jarriko den jendaurrean: 
   Onartuen zerrendak kontsultatzea
  • Erreklamazioak:
 • Onartuen behin betiko zerrenda
  • Noiz jarriko den jendaurrean:
   Onartuen behin betiko zerrendak kontsultatzea

Onarpena behin betikoa bihurtzeko:

Zerbait bete ezean, onartua izateak ez du ondoriorik izanen eta itxaron-zerrendako hurrengo pertsona onartuko da, zerrendan ezarritako lehentasun ordenari jarraikiz.

 • Onartuen behin betiko zerrenda itxaron zerrenden kudeaketa egin eta gero
  • Hemen kontsultatu

Arauak


Eskainitako ikaspostuak baino eskabide gehiago dituzten titulazioetan, onarpen zerrendak lehentasun irizpide hauei jarraikiz antolatuko dira esleipenean:

 • Espainian araututako jarduera profesionaletan aritzeko gaitzen duten graduko ikasketa ofizialak:
  • Espainian araututako lanbide berean aritzeko gaitzen duten ikasketetatik datozen ikasleak.
  • Jakintza-arlo bereko ikasketetatik datozen ikasleak
  • Irizpide bakoitzaren barruan, onarpen notaren eta egindako unibertsitateko ikasketen batez besteko notaren baturaren emaitzaren arabera ordenatuko dira eskaerak. Batez besteko nota 1125/2003 Errege Dekretuko 5. artikuluan ezarritakoaren arabera ponderatuko da.
  • Batez besteko nota kalkulatzeko, eskaerak aurkezteko azken epea bukatu bitartean lortutako kalifikazioak hartuko dira kontuan.
 • Gainerako titulazioak:
  • Izen bera duten edo jakintza-adar bereko titulazioetatik datozen ikasleak
  • Horien artean, onarpen notaren baturaren eta egindako unibertsitateko ikasketen batez besteko notaren arabera ordenatuko dira eskaerak, 1125/2003 Errege Dekretuaren 5. artikuluan ezarritakoaren arabera.
  • Batez besteko nota kalkulatzeko, eskaerak aurkezteko azken epea bukatu bitartean lortutako kalifikazioak hartuko dira kontuan.
    

Matrikula data ikasle bakoitzari banaka jakinaraziko zaio. Uztailean eta abuztuan kredituak aitortzeko eskaera ebatzi ondoren egingo da, ikasturtea hasi baino lehen.

Beste unibertsitate bateko gradu batetik nator

 • Ikaspostuen % 5 gordeko da Espainian egindako ikasketez aldatzen direnentzat. Kupo horretan sartzen dira bai gradua NUPen egiten hasi direnak bai beste unibertsitateren batetik datozenak.
 • Kontsultatu ikaspostuak eta kupoak titulazioaren arabera


Graduko ikasketa ofizialak NUPen edo Espainiako beste unibertsitate batean hasi dituztenek ikasketaz aldatzeagatik onartuak izateko eskatzen ahal dute baldintza hauek betetzen badituzte:

 • Zein ikasketa egin nahi den, ikasketa horiek bukatu gabe izatea, eta ikasturte honetan bukatuta ez izatea. Ikasketak bukatzen badituzte, ezin dira onartuak izan bide horretatik.
 • Aldez aurretiko unibertsitate ikasketetan gainditutako irakasgaiek aukera eman dezatela eskatzen diren ikasketetan gutxienez ere 30 ECTS kreditu aitortzeko.
  Gainditutako irakasgaien edukia NUPen sartu nahi den titulazioan ematen direnekin konparatzeko, graduetako irakasgaien programak kontsultatzen ahal dira, “irakasgaien giden” atalean.
 • Egiaztatzea jatorrizko ikasketetan sartzeko uneko onarpen nota NUPen egin nahi dituzun ikasketetako kupo orokorrean aurreko ikasturtean behar izan zen atalase-notaren % 85 edo hortik gorakoa dela. NUPeko ponderazio parametroak erabiliko dira onartua izateko nota kalkulatzeko.
  Onartua izateko nota kontsultatzea eskaera aurkezteko 2022/23 ikasturterako

Bide horretan ez da ikasposturik eskaintzen Nazioarteko Taldeetan eta Gradu Bikoitzetan sartzeko.

Titulazio bakar bat eska daiteke.

Sarbide mota horrek ez du aurreinskripzioa baztertzen.

Eskaerak aurkezteko epea (onartu gabe)

2023ko martxoaren 1etik 24era (azken eguneko 14:30ak arte) 

Erregistratu

Online eskaera

Ikasketaz aldatzeko eskatzea Ikasketaz aldatzeko eskatzea

Dokumentazioa aurkeztea

Eskaera osatzeko gora kargatu behar da dokumentazio hau online eskaera egiteko programaren bidez, “Erantsi dokumentuak” fitxan:

 • NANaren fotokopia
 • Jatorrizko unibertsitateko ikasketetan sartzeko izan duzun batez besteko notaren frogagiria (salbu eta sartzeko proba NUPen gainditu baduzu)
 • Jatorrizko ikasketen ziurtagiri akademiko osoa

Dokumentazioa behar bezala gora kargatzeko, nahitaezkoa da eskaneatze jarraibideak betetzea.

 • Onartuen behin-behineko zerrenda
  • Noiz jarriko den jendaurrean: 
   Onartuen zerrendak kontsultatzea
  • Erreklamazioak: 
 • Onartuen behin betiko zerrenda
  • Noiz jarriko den jendaurrean: 
   Onartuen behin betiko zerrendak kontsultatzea

Onarpena behin betikoa bihurtzeko:

 • Sarbidearen, Beken eta Tituluen Atalaren bulegoan aurkeztu behar dira 2022ko ekainaren 10eko 14:00ak baino lehen, ikasleek beren online eskaeraren bidez eskaneatuta gora kargatu dituzten dokumentuen kopia konpultsatuak edo jatorrizko aleak. Ez da beharrezkoa izanen dokumentuak aurkeztea baldin eta sinadura elektronikoaren bidez edo csv kodearen bidez igo bazituzten.
 • Ikasleek kredituak onartzeko eskaera formala egin behar dute. Epea:

Zerbait bete ezean, onartua izateak ez du ondoriorik izanen eta itxaron-zerrendako hurrengo pertsona onartuko da, zerrendan ezarritako lehentasunari jarraikiz.

 • Onartuen behin betiko zerrenda itxaron zerrenden kudeaketa egin eta gero
  • Hemen kontsultatu

Arauak


Eskainitako ikaspostuak baino eskabide gehiago dituzten titulazioetan, onarpen zerrendak lehentasun irizpide hauei jarraikiz antolatuko dira esleipenean:

 • Espainian araututako jarduera profesionaletan aritzeko gaitzen duten graduko ikasketa ofizialak:
  • Espainian araututako lanbide berean aritzeko gaitzen duten ikasketetatik datozen ikasleak.
  • Jakintza-arlo bereko ikasketetatik datozen ikasleak
  • Irizpide bakoitzaren barruan, onarpen notaren eta egindako unibertsitateko ikasketen batez besteko notaren baturaren emaitzaren arabera ordenatuko dira eskaerak. Batez besteko nota 1125/2003 Errege Dekretuko 5. artikuluan ezarritakoaren arabera ponderatuko da.
  • Batez besteko nota kalkulatzeko, eskaerak aurkezteko azken epea bukatu bitartean lortutako kalifikazioak hartuko dira kontuan.
 • Gainerako titulazioak:
  • Izen bera duten edo jakintza-adar bereko titulazioetatik datozen ikasleak
  • Horien artean, onarpen notaren baturaren eta egindako unibertsitateko ikasketen batez besteko notaren arabera ordenatuko dira eskaerak, 1125/2003 Errege Dekretuaren 5. artikuluan ezarritakoaren arabera.
  • Batez besteko nota kalkulatzeko, eskaerak aurkezteko azken epea bukatu bitartean lortutako kalifikazioak hartuko dira kontuan.

Matrikula data ikasle bakoitzari banaka jakinaraziko zaio. Uztailean eta abuztuan kredituak aitortzeko eskaera ebatzi ondoren egingo da, ikasturtea hasi baino lehen.

Atzerriko unibertsitate batetik nator


Atzerriko unibertsitate batean Espainiako unibertsitateek emandako gradu-ikasketa ofizialen pareko unibertsitate-ikasketak hasi dituzten pertsonek, amaituak izan nahiz amaitu gabe, ikasketaz aldatzeagatik onartuak izateko eska dezakete, baldintza hauek betetzen badituzte:

 • Atzerriko unibertsitate batean amaitutako unibertsitate-ikasketen kasuan, onartua izatea bakarrik eskatzen ahalko da baldin eta ikasleak ez badu atzerriko titulazioa homologatu edo homologazioa tramitatzen ari ez bada. Tituluaren homologazioa
  Bide horretatik onartua izatea bateragarria da interesatuak bere unibertsitateko titulua Espainiako graduko maila akademikora baliokidetzeko deklarazioa izapidetzearekin. Tituluaren baliokidetza
 • Aldez aurretiko Graduko unibertsitate ikasketetan gainditutako irakasgaiek aukera eman dezatela eskatzen diren ikasketetan gutxienez ere 30 ECTS kreditu aitortzeko.
  Gainditutako irakasgaien edukia NUPen ematen direnekin alderatzeko, honako esteka honetan dituzu eskuragarri Graduen programak, “irakasgaien gida” ageri den atalean.
 • Egiaztatzea jatorrizko ikasketetan sartzeko uneko onarpen nota NUPen egin nahi dituzun ikasketetako kupo orokorrean aurreko ikasturtean behar izan zen atalase-notaren % 85 edo hortik gorakoa dela. NUPeko ponderazio parametroak erabiliko dira onartua izateko nota kalkulatzeko.
  • Onartua izateko nota kontsultatzea eskaera aurkezteko 2022/23 ikasturterako
  • Ikasketetan onartua izateko nota egiaztatuko da:
   • Amaitu gabeko ikasketak: UHUNek emandako egiaztagiriaren bidez. Kontsultatu nola egin behar den tramitea eta zer dokumentazio behar den. Zalantzak eta kontsultak: UHUN
    UNEDasiss: 34 913986614 - unedasiss@adm.uned.es
   • Unibertsitate tituluak: Zientzia eta Berrikuntza Ministerioak badu unibertsitateko atzerriko ikasketen batez besteko noten baliokidetasuna eskatzeko online aplikazio bat.
    Batez besteko nota honi formula hau aplikatzen zaio: 5 + [UnibEspedienteNota − 5] x 1,8

Gaztelaniaz ematen den titulazio batean onarpena eskatu ahal izateko, herrialde gaztelaniadunetakoak ez diren atzerriko ikasleek, Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko (EEMB) espainierazko B1 maila egiaztatu beharko dute. Gradurako sarbidea ematen duten ikasketak gaztelaniaz gainditu dituztenei ez zaie baldintza hori eskatuko.
Ziurtagiririk aurkeztu ezin badute, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Hizkuntzen Goi Mailako Ikastegiak antolatzen duen berariazko proba egin dezakete.Informazio gehiago esteka honetan.

Bide horretan ez da ikasposturik eskaintzen Nazioarteko Taldeetan eta Gradu Bikoitzetan sartzeko.

Titulazio bakar bat eska daiteke.

Maiz egiten diren galderak atzerriko ikasleak

Eskaerak aurkezteko epea (onartu gabe)

2023ko martxoaren 1etik 24ra (azken eguneko 14:30ak arte)

Erregistratu

Online eskaera

Ikasketaz aldatzeko eskatzea Ikasketaz aldatzeko eskatzea

Dokumentazioa aurkeztea

Eskaera osatzeko gora kargatu behar da dokumentazio hau online eskaera egiteko programaren bidez, “Erantsi dokumentuak” fitxan:

 • NANaren, AIZren edo pasaportearen fotokopia.
 • UHUNen egiaztagiria.
  Ikasketak bukatu badira, ez da derrigor aurkeztu behar, betiere onartua izateko gutxieneko notara iristen bada jatorrizko ikasketen ziurtagiri akademikoaren batez besteko nota.
 • Jatorrizko ikasketen ziurtagiri akademikoa.
  Europar Batasunean edo Europako Esparru Ekonomikoko herrialde batean eskuratu ez baduzu, dokumentua behar bezala legeztatua aurkeztu beharko duzu. Nolanahi ere, gaztelaniaz ez badago, zinpeko itzulpenarekin.
 • Atzerriko ikastetxeetan egindako unibertsitateko espediente akademikoen batez besteko notaren baliokidetza-adierazpena.
 • Egindako irakasgaien programa ofizialak, unibertsitatearen jatorrizko zigiluarekin.
 • Jatorrizko karrerako ikasketa-plana, unibertsitatearen jatorrizko zigiluarekin
 • Unibertsitateko ikasketak amaitu badira, unibertsitateko titulua.
  Europar Batasunean edo Europako Esparru Ekonomikoko herrialde batean eskuratu ez baduzu, dokumentua behar bezala legeztatua aurkeztu beharko duzu, eta, hala badagokio, zinpeko itzulpenarekin batera.
 • Ikasketak amaitu baditu, eta  tituluak lanbide arautu baterako sarbidea eman badezake Espainian, Espainiako titulu ofizial baten bidezko homologazio-eskaera bat izapidetzen ari ez dela dioen adierazpena edo homologazioa ukatzeko ebazpena.
 • Atzerriko tituluaren homologazioa eskatu ez izanaren aitorpena
 • Herrialde gaztelaniadunetakoak ez diren atzerriko ikasleek: Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko (EEMB) espainierazko B1 maila. Gradurako sarbidea ematen duten ikasketak gaztelaniaz gainditu dituztenei ez zaie baldintza hori eskatuko.

Dokumentazioa behar bezala gora kargatzeko, nahitaezkoa da eskaneatze jarraibideak betetzea.

 • Onartuen behin-behineko zerrenda
  • Noiz jarriko den jendaurrean: 
   Onartuen zerrendak kontsultatzea
  • Erreklamazioak: 
 • Onartuen behin betiko zerrenda
  • Noiz jarriko den jendaurrean: 
   Onartuen behin betiko zerrendak kontsultatzea

Onarpena behin betikoa bihurtzeko:

 • Sarbidearen, Beken eta Tituluen Atalaren bulegoan aurkeztu behar dira 2022ko ekainaren 10eko 14:00ak baino lehen, ikasleek beren online eskaeraren bidez eskaneatuta gora kargatu dituzten dokumentuen kopia konpultsatuak edo jatorrizko aleak. Ez da beharrezkoa izanen dokumentuak aurkeztea baldin eta sinadura elektronikoaren bidez edo csv kodearen bidez igo bazituzten.
 • Ikasleek kredituak onartzeko eskaera formala egin behar dute. Epea: 

Zerbait bete ezean, onartua izateak ez du ondoriorik izanen eta itxaron-zerrendako hurrengo pertsona onartuko da, zerrendan ezarritako lehentasun ordenari jarraikiz.

 • Onartuen behin betiko zerrenda itxaron zerrenden kudeaketa egin eta gero
  • Hemen kontsultatu

Arauak


Eskainitako ikaspostuak baino eskaera gehiago dituzten titulazioetan, onarpen notaren baturaren eta egindako unibertsitateko ikasketen batez besteko notaren arabera ordenatuko dira onarpen zerrendak. Onarpen notaren arabera kalkulatzen da, eta unibertsitateko ikasketen batez besteko nota,1125/2003 Errege Dekretuaren 5. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Batez besteko nota kalkulatzeko, eskaerak aurkezteko azken epea bukatu bitartean lortutako kalifikazioak hartuko dira kontuan.

Nola kalkulatzen da onarpen nota?

 • UHUNen egiaztagiria aurkezten duten ikasle onartuak: egiaztagiriko irakasgai espezifikoen kalifikazioak erabiliko dira kalkulatzeko. NUPeko zein titulaziotan eskatzen duen onartua izatea, titulazio horretako ponderazio parametroak erabiliko dira
 • Atzerriko unibertsitate batean titulatuak: formula hau aplikatuta aterako da onarpen nota: 5 + (OnarpNota - 5) x 1,8
  *(OnarpNota atzerriko ikastetxeetan egindako unibertsitateko espediente akademikoen batez besteko notaren baliokidetza-aitorpenean lortutako batez besteko nota da)

Matrikula data ikasle bakoitzari banaka jakinaraziko zaie. Uztailean eta abuztuan kredituak aitortzeko eskaera ebatzi ondoren egingo da, ikasturtea hasi baino lehen.