Joan eduki nagusira

Haur Hezkuntzako Irakasletzako Graduaren Nazioarteko Programa

Lor ezazu Haur Hezkuntzako Irakasletzako Graduko titulazioa, eta, aldi berean, eskuratu nazioarteko prestakuntza. Eskuratu 0 eta 6 urte bitarteko etapan hezkuntzaren erronka handiari aurre egiteko behar dituzun ezagutza teorikoak eta praktikoak eta gaitasunak, eta trebatu atzerriko hizkuntzak irakasteko (ingelesa edo frantsesa) eta edukiak atzerriko hizkuntzan emateko.

Ikasketa plana

Ikasketa-planaren definizioa

HAUR HEZKUNTZAKO IRAKASLETZAKO GRADUAREN NAZIOARTEKO PROGRAMA. PLANA 311: KREDITUEN BANAKETA
Ikasmaila Seihilekoa Oinarrizko irakasgaiak Nahitaezko irakasgaiak Aukerako irakasgaiak Kanpoko praktikak Gradu Amaierako Lana GUZTIRA
1 1 30 - - - - 30
1 2 30 - - - - 30
2 3 24 6 - - - 30
2 4 12 12 - 6 - 30
3 5 - 24 6 - - 30
3 6 - 24 6 - - 30
4 7 6 - 9 18 - 33
4 8 - - - 15 12 27
GUZTIRA - 102 66 21 39 12 240
IKASKETA PLANA - LEHEN IKASMAILA
Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
1 311101 GIZARTE ANTOLAKETA ETA GIZA GARAPENA Oinarrizkoa 6
1 311102 KULTURA-ANIZTASUNA, OINARRIZKO ESKUBIDEAK, BERDINTASUNA ETA HIRITARTASUNA Oinarrizkoa  6
1 311103 OINARRI PSIKOLOGIKOAK: GIZABANAKOA ETA GIZARTE INGURUNEA Oinarrizkoa 6
1 311105 KOMUNIKATZEKO TREBETASUNAK ETA IKT Oinarrizkoa  6
1 311106 HEZKUNTZA-ERAKUNDEAK Oinarrizkoa 6
2 311201 ARTEAK ETA ONDARE HISTORIKOA Oinarrizkoa 6
2

 

311203 (*)

Aukeratzeko (*):

KOMUNIKAZIO TREBETASUNAK ERKIDEGOKO BESTE HIZKUNTZAN: GAZTELANIA.

KOMUNIKAZIO TREBETASUNAK ERKIDEGOKO BESTE HIZKUNTZAN: EUSKARA. 

Oinarrizkoa 6
2 311204 (*)
2 311205 GARAPEN EBOLUTIBOA ETA IKASKUNTZA Oinarrizkoa 6
2

311206 (**)

311207 (**)

Aukeratzeko (**):

ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA

ATZERRIKO HIZKUNTZA: FRANTSESA

Oinarrizkoa 6
2 311208 IRAKASLE LANBIDEA Oinarrizkoa 6

Guztira: 60 ECTS

(*) Beren ikasketak gaztelaniazko lerroan egiten dituzten ikasleek erkidegoko beste hizkuntzan, euskara, egin beharko dute 311203 Trebetasun Komunikatiboak irakasgaia.
Beren ikasketak euskarazko lerroan egiten dituzten ikasleek erkidegoko beste hizkuntzan, gaztelania, egin beharko dute 311204 Trebetasun Komunikatiboak irakasgaia.

(**) Irakasgaia ingelesez edo frantsesez egingo duen aukeratu behar du ikasleak. Nahi izanez gero, biak egingo ditu.

IKASKETA PLANA: BIGARREN IKASMAILA
Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
3 311301 GIZARTEA, FAMILIA ETA ESKOLA INKLUSIBOA Oinarrizkoa 6
3 311302 HAUR ESKOLAREN ANTOLAKETA Oinarrizkoa 6
3 311303 ANIZTASUNA ETA ERANTZUN PSIKOPEDAGOGIKOA Oinarrizkoa 6
3 311304 HEZKUNTZA PROZESU ETA TESTUINGURUEN BEHAKETA ETA ANALISIA Oinarrizkoa 6
3

301308 (**)

301309 (**)

Aukeratzeko (**):

ATZERRIKO HIZKUNTZA 2: INGELESA

ATZERRIKO HIZKUNTZA 2: FRANTSESA

Nahitaezkoa

6
4 311402 HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA Nahitaezkoa 6
4 311408 ESKOLA PRAKTIKAK 1 Praktikak 6
4 311409 HIZKUNTZA ETA ESKOLA Oinarrizkoa 6
4 311410 GARAPENA MUSIKAREN EREMUAN ETA AUTONOMIA MOTORRAREN EREMUAN Oinarrizkoa 6
4 311411 MATEMATIKA ETA BERE DIDAKTIKA Nahitaezkoa 6

Guztira: 60 ECTS

(**) Irakasgaia ingelesez edo frantsesez egingo duen aukeratu behar du ikasleak. Nahi izanez gero, biak egingo ditu.

IKASKETA PLANA - HIRUGARREN IKASMAILA
Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
5 311501 NATURA INGURUNEAREN DIDAKTIKA Nahitaezkoa 6
5 311502 GIZARTE INGURUNEAREN DIDAKTIKA Nahitaezkoa 6
5 311503 MATEMATIKAREN DIDAKTIKA Nahitaezkoa 6
5 311504 HAUR LITERATURAREN DIDAKTIKA Nahitaezkoa 6
5 3115xx 1. AUKERAKOA (**): Aukerakoa 6
6 311601 MUSIKAREN DIDAKTIKA Nahitaezkoa 6
6 311605 PLASTIKAREN DIDAKTIKA Nahitaezkoa 6
6 311606 GORPUTZ ADIERAZPENAREN DIDAKTIKA Nahitaezkoa 6
6

311608 (**)

311609 (**)

Aukeratzeko (**):

ATZERRIKO HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA HAUR HEZKUNTZAN: INGELESA

ATZERRIKO HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA HAUR HEZKUNTZAN: FRANTSESA

Nahitaezkoa 6
6 3116xx 2. AUKERAKOA(***) Aukerakoa 6

Guztira: 60 ECTS

IKASKETA PLANA - LAUGARREN IKASMAILA
Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
7 311707 INGURUNE NATURALAREN ETA SOZIALAREN IKERKETA Oinarrizkoa 6
7 3117xx 3. AUKERAKOA (***) Aukerakoa 6
7 3117xx 4. AUKERAKOA (***) Aukerakoa 3
7 311803 ESKOLA PRAKTIKAK 3 Praktikak 18
8 31187xx ESKOLA PRAKTIKAK 2 (***) Praktikak  15
8 311890 GRADU AMAIERAKO LANA GALa 12

Guztira: 60 ECTS

(***) Ikusi Aipamenen atala

Aipameneko aukerakoak

 • Ikasturte bakoitzerako eskaintzen diren aukerako irakasgaiak eta aipamenak urtero onartzen dira irakaskuntzako programazioan. Kontsultatu ikasturte honetako eskaintza Irakasgaien eta Irakasleen Gidan.
 • Ikasketa Planak ezartzen duenez, ikasleak, nahi izanez gero, aipamen bat edo gehiago egin ditzake tituluarekin batera. Horretarako, lortu nahi den aipamenarekin lotutako aukerako irakasgai batzuk eta 2. eskola-praktikak gainditu beharko ditu. Aipamenik lortu nahi ez badu, aipamen desberdinetako irakasgaiak eta/edo aipamenei atxikita ez dauden aukerako irakasgaiak eginez gainditzen ahal ditu aukerako kredituak (“prestakuntza osagarria”).
 • Aipamenetako edo prestakuntza osagarriko irakasgaiak honela daude banatuak Haur Hezkuntzako Irakasletzako Graduko ikasketa-planean:
AIPAMENEKO IRAKASGAIAK
Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
3 5 3115xx Aipameneko edo prestakuntza osagarriko 1. aukerakoa Aukerakoa 6
3 6 3116xx Aipameneko edo prestakuntza osagarriko 2. aukerakoa Aukerakoa 6
4 7 3117xx Aipameneko edo prestakuntza osagarriko 3. aukerakoa Aukerakoa 6
4 7 3117xx Aipameneko edo prestakuntza osagarriko 4. aukerakoa Aukerakoa 3
4 8 3117xx Aipameneko edo prestakuntza osagarriko eskola praktikak Aukerakoa 15

Guztira: 36 ECTS

ATZERRIKO HIZKUNTZAKO AIPAMENA: INGELESA
Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
3 5 311515 ATZERRIKO HIZKUNTZA 3: INGELESA Aukerakoa  6
3 6 311615 AHOSKERA ETA MINTZAMENA (INGELESA) Aukerakoa 6
4 7 311715 INGELESAREN IRAKASKUNTZARI APLIKATUTAKO TEKNOLOGIA BERRIAK Aukerakoa 6
4 7 311716 INGELESAREN IRAKASKUNTZARI APLIKATUTAKO TEKNOLOGIA BERRIAK Aukerakoa 3
4 8 311741 ESKOLA-PRAKTIKAK 2: ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA Aukerakoa 15

Guztira: 36 ECTS

ATZERRIKO HIZKUNTZAKO AIPAMENA: FRANTSESA
Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
3 5 311516 ATZERRIKO HIZKUNTZA 3: FRANTSESA Aukerakoa 6
3 6 311616 AHOSKERA ETA MINTZAMENA (FRANTSESA) (*) Aukerakoa 6
4 7 311717 IKASKUNTZA INTEGRATUA EDUKIETAN ETA ATZERRIKO HIZKUNTZAN (FRANTSESA) (*) Aukerakoa 6
4 7 311718 FRANTSESAREN IRAKSKUNTZARI APLIKATUTAKO TEKNOLOGIA BERRIAK (FRANTSESA) (*) Aukerakoa 3
4 8 311742 ESKOLA-PRAKTIKAK 2: ATZERRIKO HIZKUNTZA (FRANTSESA) Aukerakoa 15

Guztira: 36 ECTS

(*) Nazioarteko mugikortasun programa bakar bat egiteko aukera daukate .Frantseseko aipamena lortzeari buruzko argibide gehiago nahi baduzu, klikatu hemen

MUSIKAKO AIPAMENA
Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
3 5 311517 METODO TRADIZIONALAK MUSIKA HEZKUNTZAN Aukerakoa 6
3 6 311617 GAUR EGUNGO METODO ETA EREDUAK MUSIKA HEZKUNTZAN Aukerakoa 6
4 7 311719 MUSIKA ERREPERTORIOA ESKOLAN Aukerakoa 3
4 7 311720 CURRICULUM GARAPENA ETA IKER. MUSIKA HEZKUNTZAN Aukerakoa 6
 4 8 311743 ESKOLA-PRAKTIKAK 2: MUSIKA Aukerakoa 15

Guztira: 36 ECTS

GORPUTZ HEZKUNTZAKO AIPAMENA
Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
3 5 311522 MUGIMENDU JOKOA HEZKUNTZA OSAGAI GISA Aukerakoa 6
3 6 311622 GORPUTZ-HEZKUNTZA ETA OSASUNA Aukerakoa 6
4 7 311722 ADIERAZPEN MUGIMENDUA, DANTZA ETA ERRITMOA Aukerakoa 3
4 7 311730 GORPUTZ-HEZKUNTZAREN DIDAKTIKAREN ANTOLAMENDUA Aukerakoa 6
4 8 311744 ESKOLA-PRAKTIKAK 2: GORPUTZ HEZIKETA Aukerakoa 15

Guztira: 36 ECTS

AIPAMENA PEDAGOGIA TERAPEUTIKOAN
Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
3 5 311519 HEZKUNTZA INKLUSIBORAKO PROPOSAMEN PEDAGOGIKOAK Aukerakoa 6
3 6 311619 ESKOLAN ESKU-HARTZEKO TEKNIKA PSIKOLOGIKOAK Aukerakoa 6
4 7 311723 LAGUNTZA ETA IKERKETA ZERBITZUAK PEDAGOGIA INKLUSIBOAN Aukerakoa 6
4 7 311724 BEHAR PSIKOLOGIKOAK ESKOLAN Aukerakoa 3
4 8 311745 ESKOLA-PRAKTIKAK 2 PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA Aukerakoa 15

Guztira: 36 ECTS

AIPAMENA ENTZUMENEAN ETA HIZKUNTZAN
Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
3 5 311523 BIOLOGIA ETA HIZKUNTZA Aukerakoa 6
3 6 311623 HEZKUNTZAKO GILTZARRIAK ENTZUMENEAN ETA HIZKUNTZAN Aukerakoa 6
4 7 311731 HEZKUNTZAKO LAGUNTZA ETA ESKU-HARTZEA ENTZUMENEAN ETA HIZKUNTZAN Aukerakoa 6
4 7 311732 KOMUNIKAZIOKO SISTEMA ALTERNATIBOAK (KSA) Aukerakoa 3
4 8 311750 ESKOLA PRAKTIKAK 2: ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA Aukerakoa 15

Guztira: 36 ECTS

PRESTAKUNTZA OSAGARRIA
Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
3 5 311520 EUSKARA ZUZENA HELBURU  Aukerakoa 6
3 5 311521 ESPAINIAKO LITERATURA GARAIKIDEA Aukerakoa 6
3 6 311621 ARTEEN BALIABIDEAK HEZKUNTZARAKO Aukerakoa 6
3 6 311628 ELIZA, SAKRAMENTUAK ETA MORALA Aukerakoa 6
3 6 311629 EUSKARAREN ANIZTASUNA NAFARROAN Aukerakoa 6
4 7 311727 KOMUNIKAZIO IKUS-ENTZUNEZKOA ETA DIGITALA ESKOLAN Aukerakoa 6
4 7 311729 GARAPENERAKO LANKIDETZA ETA HEZKUNTZA Aukerakoa 3
4 8 311740 ESKOLA-PRAKTIKAK 2 Aukerakoa 15
Aukerako irakasgaien online eskaintza
Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
311001 IRAKASLE LANBIDEA GARATZEKO BALIABIDEAK Aukerakoa 6
311002 TESTU AKADEMIKO ETA PROFESIONALAK PRESTATZEA Aukerakoa 6

Aukerako modulua eta aipamenak lortzea

 • Ikasleek gutxienez 21 ECTS gainditu behar dituzte aukerako irakasgaietan. Ez da beharrezkoa aipameneko edo prestakuntza osagarriko irakasgai guztiak egitea; ikasleek beren interesen arabera eta irakasgai bakoitzaren matrikula-kupoaren arabera zehazten ahal dute beren prestakuntza-ibilbide
 • Aipamen oso bat egiten ez duten ikasleek, hau da, beren 21 ECTSak hainbat aipamenetako edo prestakuntza osagarritako aukerako irakasgaiak nahastuz egiten dutenak, derrigor matrikulatuko dira "302740 Eskola Praktikak" irakasgaian, 15 ECTSkoa, prestakuntza-ibilbide honen 36 ECTSak osatu arte.
 • Aipamen bat lortzeko, aipamenari lotutako ECTS guztiak gainditu behar dira (36), aipameneko eskola praktikak ere barne. Ikasketa espedienteak eta dauden ikaspostuek baldintzatzen dute aipamen batean onartua izatea. Urtero, 3. maila (5. seihilekoa) hasten duten ikasleentzat, aipamenak esleitzeko prozesu bat abian jartzen da, merezimenduen arabera ordenaturik. Aipamenak esleitzeko prozedura ezagutu nahi baduzu, egin klik hemen.
 • Ikasle batek aipamen bat baino gehiago egiteko aukera dauka. Aipamen horietako bat tituluaren aurreko aldean jarriko da, eta bestea atzeko aldean. Hala nahi duen ikasleak, kontuan hartu behar du, bere plangintza prestatzerakoan, ezin daitezkeela egin aipameneko bi eskola praktika seihileko berean, eta ikasle batek, gehienez ere, 42 ECTSeko matrikula egiten ahal dituela seihileko bakoitzean. Hortaz, bigarren aipamena lortzeko, ikasleak gutxienez seihileko bat gehiago egin beharko du.
 • Ikasleek aukerako prestakuntzarako sarrera eduki dezaten, urteko aipamen-aukeraketan, maiatzean edo ekainean izaten den horretan, ez da zilegi, hasiera batean, prestakuntza-ibilbide bat baino gehiago aukeratzea, eta horretarako (aipamena edo prestakuntza osagarria), ikasleen merezimendu-ordenari eta beren interesari kasu egiten zaie. Ondoren, ikasleek matrikula egingo dute matrikula egiteko ohiko aldian, ikaspostuak bete ez dituzten irakasgaien kasuan.
 • Aipamen bikoitzak uzteko eskaeretarako irizpideak

 (Oinarrizko eta nahitaezko irakasgaien) Ibilbideak aldi berean egiten dituzten ikasleek:

 • INGELESA (18 ECTS): “301206 IAtzerriko hizkuntza: ingelesa”, “301308 Atzerriko hizkuntza 2: ingelesa” y “ Atzerriko hizkuntzaren didaktika lehen hezkuntzan: ingelesa” irakasgaiak.
 • FRANTSESA (18 ECTS): asignaturas “301207 Atzerriko hizkuntza: frantsesa”, “301309 Atzerriko hizkuntza 2: frantsesa” y “301609 Atzerriko hizkuntzaren didaktika lehen hezkuntzan: Frantsesa” irakasgaiak.

"Atzerriko hizkuntza: ingelesa" eta "Atzerriko hizkuntza: frantsesa" aukerako AIPAMENAK bi modu hauetan lor ditzakete:

 1. Aipamenaren irakasgaiak eginez.
 2. Bestela, aukeran, honela:
INGELESEKO IBILBIDEKO IRAKASGAIAK, NAHITAEZKOAK BEZALA, ETA ATZERRIKO HIZKUNTZA: FRANTSESA AIPAMENA LORTZEA
Seihil. Kodea Izena ECTS
5 311207 ATZERRIKO HIZKUNTZA: FRANTSESA 6
6 311309 ATZERRIKO HIZKUNTZA 2: FRANTSESA 6
7 311609 ATZERRIKO HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA L.H.n: FRANTSESA 6
7 302516 ATZERRIKO HIZKUNTZA 3: FRANTSESA 6
8 302742 ESKOLA-PRAKTIKAK 2: ATZERRIKO HIZKUNTZA FRANTSESA 15

Guztira: 39 ECTS

FRANTSESEKO IBILBIDEKO IRAKASGAIAK, NAHITAEZKOAK BEZALA, ETA ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA AIPAMENA LORTZEA
Seihil. Kodea Izena ECTS
5 311206 ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA 6
6 311308 ATZERRIKO HIZKUNTZA 2: INGELESA 6
7 311608 ATZERRIKO HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA L.H.n.: INGELESA 6
7 311515 ATZERRIKO HIZKUNTZA 3: INGELESA 6
8 311741 ESKOLA-PRAKTIKAK 2: ATZERRIKO HIZKUNTZA INGELESA 15

Guztira: 39 ECTS

Gomendioak

 • Atzerriko Hizkuntzako aipamena: ingelesa. Ingelesa eta haren Didaktika nahitaezko irakasgaietan batez besteko nota 6 edo handiagoa izatea aholkatzen da.
 • Musikako aipamena. Oinarrizko Graduaren baliokidea edo handiagoa den prestakuntza izatea aholkatzen da.

Prestakuntza osagarria

Aukerako kredituen ordez, gehienez 24 ECTS aitortzen ahal zaizkie ikasleei zeharkako prestakuntzako, elkartasuneko eta lankidetzako jardueretan, jarduera kulturaletan, kiroletan, hizkuntza-ikastaroetan, ikasleen ordezkaritzan eta bestelako jarduera batzuetan parte hartzeagatik. Kontsultatu zure ikasketa-planean aitortzen ahal diren ECTS kopurua esteka honetan

Aipamen bikoitzak uzteko eskaeretarako irizpideak