Joan eduki nagusira

Gradu Bikoitza Haur Hezkuntzako Irakasletzan eta Lehen Hezkuntzako Irakasletzan

Eskuratu prestakuntza bikoitza, aukera izan dezazun Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako etapetan mugarik gabe jarduteko, eta 0 eta 12 urte bitarteko haurren garapen pertsonal, intelektual eta sozialean laguntzeko.

Ikasketa plana

Ikasketa-planaren definizioa

Gradu Bikoitza Haur Hezkuntzako Irakasletzan eta Lehen Hezkuntzako Irakasletzan. PLANA 306: KREDITUEN BANAKETA
Ikasmaila Seihilekoa Oinarrizko irakasgaiak Nahitaezko irakasgaiak Kanpoko praktikak Aukerako irakasgaiak Gradu Amaierako Lana GUZTIRA
1 1 - 30 - - - 30
1 2 - 30 - - - 30
2 3 - 36 - - - 36
2 4 - 36 6 - - 42
3 5 - 30 - 6 - 36
3 6 - 30 - 6 - 36
4 7 - 12 18 9 - 39
4 8 - 30 - - - 30
5 9 - - 18 - 12 30
5 10 - - 15 - 12 27
GUZTIRA - 0 234 57 21 24 336
PLANA 306: IRAKASGAIAK - LEHEN IKASMAILA
Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
306101 HEZKUNTZAREN SOZIOLOGIA Nahitaezkoa 6
306102 KULTURA-ANIZTASUNA, OINARRIZKO ESKUBIDEAK, BERDINTASUNA ETA HIRITARTASUNA Nahitaezkoa 6
306103 OINARRI PSIKOLOGIKOAK: GIZABANAKOA ETA GIZARTE INGURUNEA Nahitaezkoa 6
306104 KOMUNIKATZEKO TREBETASUNAK ETA IKT Nahitaezkoa 6
306105 HEZKUNTZA-ERAKUNDEAK Nahitaezkoa 6
306106 ARTEAK ETA ONDARE HISTORIKOA Nahitaezkoa 6
306107 (*) (*) Aukeratzeko: KOMUNIKAZIO TREBETASUNAK ERKIDEGOKO BESTE HIZKUNTZAN: GAZTELANIA (gradua euskaraz egiten duten ikasleentzat) Nahitaezkoa (*) 6
306108 (*) (*) Aukeratzeko: KOMUNIKAZIO TREBETASUNAK ERKIDEGOKO BESTE HIZKUNTZAN: EUSKARA (gradua gaztelaniaz egiten duten ikasleentzat) Nahitaezkoa (*) 6
306109 GARAPEN EBOLUTIBOA ETA IKASKUNTZA Nahitaezkoa 6
306110 (**) (**) Aukeratzeko: ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA Nahitaezkoa (**) 6
306111 (**) (**) Aukeratzeko: ATZERRIKO HIZKUNTZA: FRANTSESA Nahitaezkoa (**) 6
306112 IRAKASLE LANBIDEA Nahitaezkoa 6

Guztira: 60 ECTS

BIGARREN IKASMAILA
Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
306201 GIZARTEA, FAMILIA ETA ESKOLA INKLUSIBOA Nahitaezkoa 6
306202 ERANTZUN PSIKOPEDAGOGIKOA ETA ANIZTASUNA Nahitaezkoa 6
306203 HEZKUNTZA PROZESUAK ETA TESTUINGURUAK Nahitaezkoa 6
306204 (**) (**) Aukeratzeko: ATZERRIKO HIZKUNTZA 2: INGELESA Nahitaezkoa (**) 6
306205 (**) (**) Aukeratzeko: ATZERRIKO HIZKUNTZA 2: FRANTSESA Nahitaezkoa (**) 6
306206 HAUR-ESKOLAKO ANTOLAMENDUA Nahitaezkoa 6
306207 GIZARTE ZIENTZIEN DIDAKTIKA LEHEN HEZKUNTZAN Nahitaezkoa 6
306208 ESKOLA-PRAKTIKAK 1 Praktikak 6
306209 HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA HAUR HEZKUNTZAN  Nahitaezkoa 6
306210 MATEMATIKA ETA HAREN DIDAKTIKA HAUR HEZKUNTZAN  Nahitaezkoa 6
306211 HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA LEHEN HEZKUNTZAN I Nahitaezkoa 6
306212 PLASTIKAREN DIDAKTIKA LEHEN HEZKUNTZAN  Nahitaezkoa 6
306213 NATURA ZIENTZIEN DIDAKTIKA LEHEN HEZKUNTZAN  Nahitaezkoa 6
306214 MATEMATIKA ETA HAREN DIDAKTIKA LEHEN HEZKUNTZAN I Nahitaezkoa 6

Guztira: 78 ECTS

HIRUGARREN IKASMAILA
Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
306301 HAUR LITERATURAREN DIDAKTIKA Nahitaezkoa 6
306302 HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA LEHEN HEZKUNTZAN II Nahitaezkoa 6
306303 GORPUTZ HEZKUNTZA ETA HAREN DIDAKTIKA LEHEN HEZKUNTZAN Nahitaezkoa 6
306304 MATEMATIKA ETA HAREN DIDAKTIKA LEHEN HEZKUNTZAN II Nahitaezkoa 6
306305 MUSIKAREN DIDAKTIKA LEHEN HEZKUNTZAN Nahitaezkoa 6
3063XX AIPAMENEKO 1. AUKERAKOA (* IKUSI AIPAMENAK) Aukerakoa 6
306306 MUSIKAREN DIDAKTIKA HAUR HEZKUNTZAN Nahitaezkoa 6
306307 MATEMATIKAREN DIDAKTIKA HAUR HEZKUNTZAN Nahitaezkoa 6
306308 GORPUTZ ADIERAZPENAREN DIDAKTIKA HAUR HEZKUNTZAN Nahitaezkoa 6
306309 PLASTIKAREN DIDAKTIKA HAUR HEZKUNTZAN  Nahitaezkoa 6
306310 (**) (**) Aukeratzeko: ATZERRIKO HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA HAUR HEZKUNTZAN: INGELESA Nahitaezkoa (**) 6
306311 (**) (**) Aukeratzeko: ATZERRIKO HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA HAUR HEZKUNTZAN: FRANTSESA Nahitaezkoa (**) 6
3063XX AIPAMENEKO 2. AUKERAKOA (* IKUSI AIPAMENAK) Aukerakoa 6

Guztira: 72 ECTS

LAUGARREN IKASMAILA
Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
306401 NATURA INGURUNEAREN DIDAKTIKA HAUR HEZKUNTZAN  Nahitaezkoa 6
306402 GIZARTE INGURUNEAREN DIDAKTIKA HAUR HEZKUNTZAN Nahitaezkoa 6
306431 ESKOLA PRAKTIKAK 3: HAUR HEZKUNTZA Praktikak 18
3064XX AIPAMENEKO 3. AUKERAKOA (* IKUSI AIPAMENAK) Aukerakoa 6
3064XX AIPAMENEKO 4. AUKERAKOA (* IKUSI AIPAMENAK) Aukerakoa 3
306403 NATURA INGURUNEARI BURUZKO PROIEKTU DIDAKTIKOAK  Nahitaezkoa 6
306404 GIZARTE INGURUNEARI BURUZKO PROIEKTU DIDAKTIKOAK Nahitaezkoa 6
306405 LITERATURAREN DIDAKTIKA LEHEN HEZKUNTZAN Nahitaezkoa 6
306406 MATEMATIKAREN DIDAKTIKA LEHEN HEZKUNTZAN  Nahitaezkoa 6
306407 (**) (**) Aukeratzeko: ATZERRIKO HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA LEHEN HEZKUNTZAN: INGELESA Nahitaezkoa (**) 6
306408 (**) (**) Aukeratzeko: ATZERRIKO HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA LEHEN HEZKUNTZAN: FRANTSESA Nahitaezkoa (**) 6

Guztira: 69 ECTS

BOSGARREN IKASMAILA
Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
306501 ESKOLA PRAKTIKAK 3: LEHEN HEZKUNTZA Praktikak 18
306890 GRADU AMAIERAKO LANA: HAUR HEZKUNTZA GALa 12
3065XX

AIPAMENARI DAGOZKION PRAKTIKAK (* IKUSI AIPAMENAK) EDO PRAKTIKA OROTARIKOAK

Praktikak 15
306891 GRADU AMAIERAKO LANA: LEHEN HEZKUNTZA GALa 12

Guztira: 57 ECTS

ATZERRIKO HIZKUNTZAKO AIPAMENA: INGELESA
Irakasgaia ECTS Ikasmaila
306312 ATZERRIKO HIZKUNTZA 3: INGELESA 6
306313 AHOSKERA ETA MINTZAMENA (INGELESA) 6
306409 IKASKUNTZA INTEGRATUA EDUKIETAN ETA ATZERRIKO HIZKUNTZAN (INGELESA) 6
306410 INGELESAREN IRAKASKUNTZARI APLIKATUTAKO TEKNOLOGIA BERRIAK 3
306503 ESKOLA-PRAKTIKAK 2: ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA 15
ATZERRIKO HIZKUNTZAKO AIPAMENA: FRANTSESA
Irakasgaia ECTS Ikasmaila
306314 ATZERRIKO HIZKUNTZA 3: FRANTSESA 6
306315 AHOSKERA ETA MINTZAMENA (FRANTSESA) 6
306412 IKASKUNTZA INTEGRATUA EDUKIETAN ETA ATZERRIKO HIZKUNTZAN (FRANTSESA) 6
306413 FRANTSESAREN IRAKSKUNTZARI APLIKATUTAKO TEKNOLOGIA BERRIAK 3
306504 ESKOLA-PRAKTIKAK 2: ATZERRIKO HIZKUNTZA: FRANTSESA 15
MUSIKAKO AIPAMENA
Irakasgaia ECTS Ikasmaila
306316 METODO TRADIZIONALAK MUSIKA HEZKUNTZAN 6
306317 GAUR EGUNGO METODO ETA EREDUAK MUSIKA HEZKUNTZAN 6
306415 MUSIKA ERREPERTORIOA ESKOLAN 3
306416 CURRICULUM GARAPENA ETA IKERKETA MUSIKA HEZKUNTZARAKO 6
306505 ESKOLA PRAKTIKAK 2: MUSIKA 15
GORPUTZ HEZKUNTZAKO AIPAMENA
Irakasgaia ECTS Ikasmaila
306318 MUGIMENDU JOKOA HEZKUNTZA OSAGAI GISA 6
306319 GORPUTZ-HEZKUNTZA ETA OSASUNA 6
306418 ADIERAZPEN MUGIMENDUA, DANTZA ETA ERRITMOA 3
306419 GORPUTZ-HEZKUNTZAREN ANTOLAMENDU DIDAKTIKOA 6
306506 ESKOLA PRAKTIKAK 2: GORPUTZ HEZIKETA 15
AIPAMENA PEDAGOGIA TERAPEUTIKOAN
Irakasgia ECTS Ikasmaila
306320 HEZKUNTZA INKLUSIBORAKO PROPOSAMEN PEDAGOGIKOAK 6
306321 ESKOLAN ESKU-HARTZEKO TEKNIKA PSIKOLOGIKOAK 6
306421 LAGUNTZA ETA IKERKETA ZERBITZUAK PEDAGOGIA INLKLUSIBOAN 6
306422 BEHAR PSIKOLOGIKOAK ESKOLAN 3
306507 ESKOLA PRAKTIKAK 2: PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA 15
AIPAMENA ENTZUMENEAN ETA HIZKUNTZAN
Irakasgaia ECTS Ikasmaila
306323 HEZKUNTZAKO GILTZARRIAK ENTZUMENEAN ETA HIZKUNTZAN 6
306324 BIOLOGIA ETA HIZKUNTZA 6
306424 HEZKUNTZAKO LAGUNTZA ETA ESKU-HARTZEA ENTZUMENEAN ETA HIZKUNTZAN 6
306425 KOMUNIKAZIOKO SISTEMA ALTERNATIBOAK (KSA) 3
306508 SKOLA PRAKTIKAK 2: ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA 15
PRESTAKUNTZA OSAGARRIA
Irakasgaia ECTS Ikasmaila
306324 EUSKARA ZUZENA HELBURU 6
306325 ESPAINIAKO LITERATURA GARAIKIDEA 6
306326 ARTEEN BALIABIDEAK HEZKUNTZARAKO 6
306327 EUSKARAREN ANIZTASUNA NAFARROAN 6
306427 KOMUNIKAZIO IKUS-ENTZUNEZKOA ETA DIGITAL ESKOLAN 6
306428 ERLIJIOAREN PEDAGOGIA ETA DIDAKTIKA ESKOLAN 6
306429 GARAPENERAKO LANKIDETZA ETA HEZKUNTZA 3
306430 HEZKUNTZA PRAKTIKAK GARAPENERAKO LANKIDETZAN 9
306502 ESKOLA PRAKTIKAK 2 15
Aukerako irakasgaien online eskaintza
Irakasgaia ECTS
306001 IRAKASLE LANBIDEA GARATZEKO BALIABIDEAK 6
306002 TESTU AKADEMIKO ETA PROFESIONALAK PRESTATZEA 6

Ikasturte bakoitzerako eskaintzen diren aukerako irakasgaiak eta aipamenak urtero onartzen dira irakaskuntzako programazioan. Kontsultatu ikasturte honetako eskaintza Irakasgaien eta Irakasleen Gidan.

Prestakuntza osagarria

Aukerako kredituen ordez, gehienez 24 ECTS aitortzen ahal zaizkie ikasleei zeharkako prestakuntzako, elkartasuneko eta lankidetzako jardueretan, jarduera kulturaletan, kiroletan, hizkuntza-ikastaroetan, ikasleen ordezkaritzan eta bestelako jarduera batzuetan parte hartzeagatik. Kontsultatu zure ikasketa-planean aitortzen ahal diren ECTS kopurua esteka honetan

Nazioarteko aipamena

Baldin eta NUPen atzerriko edozein hizkuntzatako gutxienez 30 ECTS gainditu badituzu eta nazioarteko mugikortasun programa batean parte hartu baduzu, titulua eskatu baino lehen aukera izanen duzu zure ziurtagiri akademiko pertsonalean eta Tituluaren Europako Gehigarrian titulua Nazioarteko Aipamenarekin lortu duzula ager dadila eskatzeko. Nola tramitatu.

 

Aipamenak esleitzeko prozedura ezagutu nahi baduzu, egin klik hemen

Aipamen bikoitzak uzteko eskaeretarako irizpideak