Joan eduki nagusira

Lehen Hezkuntzako Irakasleen Gradua

Zeureganatu ezazu 6 urtetik 12ra bitarteko haurrei laguntzeko gaitasuna emanen dizun prestakuntza teoriko eta praktikoa. Trebatu zaitez haien garapen pertsonal, akademiko eta sozialaren oinarriak finkatzen diren etapan hezkuntza formala eta ez-formala emateko.

Ikasketa plana

Ikasketa-planaren definizioa

LEHEN HEZKUNTZAKO IRAKSLEAREN GRADUA. IKASKETA PLANA 302: KREDITUEN BANAKETA
Maila Seihilekoa Oinarrizko  kredituak Nahitaezko  kredituak Aukerako  kredituak Kanpoko praktikak Gradu Amaierako Lana Guztira
1 1 30 - - - - 30
1 2 18 12 - - - 30
2 3 18 12 - - - 30
2 4 - 24 - 6 - 30
3 5 - 24 6 - - 30
3 6 - 24 6 - - 30
4 7 - 6 9 18 - 33
4 8 - - - 15 12 27
GUZTIRA - 66 102 21 39 12 240
Ikasketa Plana - Lehen ikasmaila
Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
1 302101 GIZARTE ANTOLAKETA ETA GIZA GARAPENA Oinarrizkoa 6
1 302102 KULTURA-ANIZTASUNA, OINARRIZKO ESKUBIDEAK BERDINTASUNA ETA HIRITARTASUNA Oinarrizkoa 6
1 302103 OINARRI PSIKOLOGIKOAK: GIZABANAKOA ETA GIZARTE INGURUNEA Oinarrizkoa 6
1 302105 KOMUNIKATZEKO TREBETASUNAK ETA IKT Oinarrizkoa 6
1 302106 HEZKUNTZA-ERAKUNDEAK Oinarrizkoa 6
2 302201 ARTEAK ETA ONDAR HISTORIKOA Oinarrizkoa 6
2

302203 (*)  

302204 (*)

(*) Aukeratzeko:

TREBETASUN KOMUNIKATIBOAK ERKIDEGOKO BESTE HIZKUNTZAN (GAZTELARIA)

TREBATASUN KOMUNIKATIBOAK ERKIDEGOKO BESTE HIZKUNTZAN (EUSKARA)

Nahitaezkoa 6
2 302205 GARAPEAN EBOLUTIBOA ETA IKASKUNTZA Oinarrizkoa 6
2

302206 (**)

302207 (**)

(**) Aukeratzeko:

ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA

ATZERRIKO HIZKUNTZA: FRANTSESA

Oinarrizkoa 6
2 302208 IRAKASLE LANBIDEA Oinarrizkoa 6

Guztira: 60 ECTS

(*) Euskarazko lerroko ikasleek honako irakasgai hau eginen dute: 302203 Ahozko komunikaziorako trebetasunak erkidegoko beste hizkuntzan: gaztelania.
Gaztelaniazko lerroko ikasleek honako irakasgai hau eginen dute: 302204 Ahozko komunikaziorako trebetasunak erkidegoko beste hizkuntzan: euskara.
(**) Ikasleek, gutxienez, ibilbide bat egin beharko dute atzerriko hizkuntzan (frantsesa edo ingelesa). Bi ibilbide aldi berean egiteko aukera dago.

Ikasketa plana - Bigarren ikasmaila
Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
3 302301 GIZARTEA, FAMILIA ETA ESKOLA INKLUSIBOA Oinarrizkoa 6
3 302302 HEZKUNTZA PROZESUAK ETA TESTUINGURUAK Oinarrizkoa 6
3 302303 ANIZTASUNA ETA ERANTZUN PSIKOPEDAGOGIKOA Oinarrizkoa 6
3 302304 GIZARTE ZIENTZIEN DIDAKTIKA Nahitaezkoa 6
3

302308 (**)

302309 (**)

(**) Aukeratzeko:

ATZERRIKO HIZKUNTZA 2: INGELESA

ATZERRIKO HIZKUNTZA 2: FRANTSESA

Nahitaezkoa 6
4 302401 HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA I Nahitaezkoa 6
4 302402 HEZKUNTZA ARTISTIKOA Nahitaezkoa 6
4 302403 NATURA ZIENTZIEN DIDAKTIKA Nahitaezkoa 6
4 302404 MATEMATIKA ETA BERE DIDAKTIKA I Nahitaezkoa 6
4 302408 ESKOLA PRAKTIKAK 1 Praktikak 6

Guztira: 60 ECTS

(**) Ikasleek, gutxienez, ibilbide bat egin beharko dute atzerriko hizkuntzan (frantsesa edo ingelesa). Bi ibilbide aldi berean egiteko aukera dago.

Ikasketa plana - Hirugarren ikasmaila
Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
5 302501 HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA II Nahitaezkoa 6
5 302502 GORPUTZ HEZKUNTZA ETA BERE DIDAKTIKA Nahitaezkoa 6
5 302503 MATEMATIKA ETA BERE DIDAKTIKA II Nahitaezkoa 6
5 302504 HEZKUNTZA ARTISTIKOA II Nahitaezkoa 6
5 3025xx 1. aukerakoa (***) Aukerakoa 6
6 302601 NATURA INGURUNEARI BURUZKO PROIEKTU DIDAKTIKOAK Nahitaezkoa 6
6 302602 HAUR ETA GAZTE LITERATURAREN DIDAKTIKA Nahitaezkoa 6
6 302603 MATEMATIKAREN DIDAKTIKA Nahitaezkoa 6
6

302608(**)

302609(**)

(**) Aukeratzeko:

ATZERRIKO HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA LEHEN HEZKUNTZAN: INGELESA

ATZERRIKO HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA LEHEN HEZKUNTZAN: FRANTSESA

Nahitaezkoa 6
6 3026xx 2. aukerakoa (***) Aukerakoa 6

Guztira: 60 ECTS

(**) Ikasleek, gutxienez, ibilbide bat egin beharko dute atzerriko hizkuntzan (frantsesa edo ingelesa). Bi ibilbide aldi berean egiteko aukera dago.

(***) Ikusi Aipamenen atala

Ikasketa plana - Laugarren ikasmaila
Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
7 302707 GIZARTE INGURUNEARI BURUZKO PROIEKTU DIDAKTIKOAK Nahitaezkoa 6
7 3027xx 3. aukerakoa (***) Aukerakoa 6
7 3027xx 4. aukerakoa (***) Aukerakoa 3
7 3027xx ESKOLA PRAKTIKAK 3Praktikak Praktikak 18
8 302803 Praktikak (***) Praktikak 15
8 302890 GRADU AMAIERAKO LANA GALa 12

Guztira: 60 ECTS

(***) Ikusi Aipamenen atala

Aipameneko iraksgaiak

  • Ikasketa Planak ezartzen du ikasleak, nahi izanez gero, aipamen bat edo gehiago lortzeko aukera duela tituluarekin batera. Horretarako, aukerako irakasgai batzuk eta lortu nahi d(it)uen aipamenari edo aipamenei lotutako Eskola Praktikak 2 gainditu beharko ditu. Ez badu aipamenik lortu nahi, hainbat aipamenetako irakasgaiak eginez aukerako kredituak gainditzearen eta/edo ezein aipameni atxiki gabeko aukerako irakasgaiak (prestakuntza osagarria) egitearen artean aukeratuko du.
  • Honela banatzen dira aipameneko edo prestakuntza osagarriko irakasgaiak Haur Hezkuntzako Irakaslearen Graduko ikasketa-planean: 
Aipameneko aukerakoak
Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
3 5 3025xx Aipameneko edo prestakuntza osagarriko 1. aukerakoa Aukerakoa 6
3 6 3026xx Aipameneko edo prestakuntza osagarriko 2. aukerakoa Aukerakoa 6
4 7 3027xx Aipameneko edo prestakuntza osagarriko 3. aukerakoa Aukerakoa 6
4 7 3027xx Aipameneko edo prestakuntza osagarriko 4. aukerakoa Aukerakoa 3
4 8 3027xx Aipameneko edo prestakuntza osagarriko eskola praktikak Aukerakoa 15

Guztira: 36 ECTS

Atzerriko Hizkuntzako aipamena: Ingelesa
Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
3 5 302515 ATZERRIKO HIZKUNTZA 3: INGELESA Aukerakoa 6
3 6 302615 AHOSKERA ETA MINTZAMENA (INGELESA) Aukerakoa 6
4 7 302715 IKASKUNTZA INTEGRATUA EDUKIETAN ETA ATZERRIKO HIZKUNTZAN (INGELESA) Aukerakoa 6
4 7 302716 INGELESAREN IRAKASKUNTZARI APLIKATUTAKO TEKNOLOGIA BERRIAK Aukerakoa 3
4 8 302741 ESKOLA-PRAKTIKAK 2: ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA Aukerakoa 15

Guztira: 36 ECTS

Atzerriko Hizkuntzako aipamena: Frantsesa
Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
3 5 302516 ATZERRIKO HIZKUNTZA 3. FRANTSESA Aukerakoa 6
3 6 302616 AHOSKERA ETA MINTZAMENA (FRANTSESA) (*) Aukerakoa 6
4 7 302717 IKASKUNTZA INTEGRATUA EDUKIETAN ETA ATZERRIKO HIZKUNTZAN (FRANTSESA) (*) Aukerakoa 6
4 7 302718 FRANTSESAREN IRAKSKUNTZARI APLIKATUTAKO TEKNOLOGIA BERRIAK (*) Aukerakoa 3
4 8 302742 ESKOLA-PRAKTIKAK 2: ATZERRIKO HIZKUNTZA: FRANTSESA Aukerakoa 15

Guztira: 36 ECTS

(*) Nazioarteko mugikortasun programa bakar bat egiteko aukera daukate. Frantseseko aipamena lortzeari buruzko argibide gehiago nahi baduzu, klikatu hemen

Musikako aipamena
Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
3 5 302517 METODO TRADIZIONALAK MUSIKA HEZKUNTZAN Aukerakoa 6
3 6 302617 GAUR EGUNGO METODO ETA EREDUAK MUSIKA HEZKUNTZAN Aukerakoa 6
4 7 302719 MUSIKA ERREPERTORIOA ESKOLAN Aukerakoa 3
4 7 302720 CURRICULUM GARAPENA ETA IKERKETA MUSIKA HEZKUNTZARAKO Aukerakoa 6
4 8 302743 ESKOLA-PRAKTIKAK 2: MUSIKA Aukerakoa 15

Guztira: 36 ECTS

Gorputz Hezkuntzako aipamena
Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
3 5 302522 MUGIMENDU JOKOA HEZKUNTZA OSAGAI GISA Aukerakoa 6
3 6 302622 GORPUTZA-HEZKUNTZA ETA OSASUNA Aukerakoa 6
4 7 302722 ADIERAZPEN MUGIMENDUA, DANTZA ETA ERRITMOA Aukerakoa 3
4 7 302730 GORPUTZ-HEZKUNTZAREN ANTOLAMENDU DIDAKTIKOA Aukerakoa 6
4 8 301744 ESKOLA-PRAKTIKAK 2: GORPUTZ HEZIKETA Aukerakoa 15

Guztira: 36 ECTS

Aipamena pedagogia terapeutikoan
Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
3 5 302519 HEZKUNTZA INKLUSIBORAKO PROPOSAMEN PEDAGOGIKOAK Aukerakoa 6
3 6 302619 ESKOLAN ESKU-HARTZEKO TEKNIKA PSIKOLOGIKOAK Aukerakoa 6
4 7 302723 LAGUNTZA ETA IKERKETA ZERBITZUAK PEDAGOGIA INKLUSIBOAN Aukerakoa 6
4 7 302724 BEHAR PSIKOLOGIKOAK ESKOLAN Aukerakoa 3
4 8 302745 ESKOLA-PRAKTIKAK 2: PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA Aukerakoa 15

Guztira: 36 ECTS

Aipamena entzumenean eta hizkuntzan
Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
3 5 302623 HEZKUNTZAKO GILTZARRIAK ENTZUMENEAN ETA HIZKUNTZAN Aukerakoa 6
3 6 302523 BIOLOGIA ETA HIZKUNTZA Aukerakoa 6
4 7 302731 HEZKUNTZAKO LAGUNTZA ETA ESKU-HARTZEA ENTZUMENEAN ETA HIZKUNTZAN Aukerakoa 6
4 7 302732 KOMUNIKAZIOKO SISTEMA ALTERNATIBOAK (KSA) Aukerakoa 3
4 8 302750 ESKOLA-PRAKTIKAK 2: ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA Aukerakoa 15

Guztira: 36 ECTS

Prestakuntza osagarria
Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
3 5 302520 EUSKARA ZUZENA HELBURU Aukerakoa 6
3 5 302521 ESPAINIAKO LITERATURA GARAIKIDEA Aukerakoa 6
3 6 302621 ARTEEN BALIABIDEAK HEZKUNTZARAKO Aukerakoa 6
3 6 302629 EUSKARAREN ANIZTASUNA NAFARROAN Aukerakoa 6
4 7 302727 KOMUNIKAZIO IKUS-ENTZUNEZKOA ETA DIGITALA ESKOLAN Aukerakoa 6
4 7 302728 ERLIJIOAREN PEDAGOGIA ETA DIDAKTIKA ESKOLAN Aukerakoa 6
4 7 302729 GARAPENERAKO LANKIDETZA ETA HEZKUNTZA Aukerakoa 3
4 8 302740 ESKOLA PRAKTIKAK 2 Aukerakoa 15

Aukerako modulua eta aipamenak lortzea

Lehen Hezkuntzako Irakaslearen Graduaren ikasketa planak ezartzen duen moduan, irakasgai-motaren arabera, ikasleek gutxienez 21 ECTS gainditu behar dituzte aukerako irakasgaietan. Ez da beharrezkoa aipameneko edo prestakuntza osagarriko irakasgai guztiak egitea; ikasleek beren interesen arabera eta irakasgai bakoitzaren matrikula-kupoaren arabera zehazten ahal dute beren prestakuntza-ibilbidea .

Aipamen oso bat egiten ez duten ikasleek, hau da, beren 21 ECTSak hainbat aipamenetako edo prestakuntza osagarritako aukerako irakasgaiak nahastuz egiten dutenak, derrigor matrikulatuko dira "302740 Eskola Praktikak" irakasgaian, 15 ECTSkoa, prestakuntza-ibilbide honen 36 ECTSak osatu arte.

Aipamen bat lortzeko, aipamenari lotutako ECTS guztiak gainditu behar dira (36), aipameneko eskola praktikak ere barne. Ikasketa espedienteak eta dauden ikaspostuek baldintzatzen dute aipamen batean onartua izatea. Urtero, 3. maila (5. seihilekoa) hasten duten ikasleentzat, aipamenak esleitzeko prozesu bat abian jartzen da, merezimenduen arabera ordenaturik. Aipamenak esleitzeko prozedura ezagutu nahi baduzu, egin klik hemen.

Ikasle batek aipamen bat baino gehiago egiteko aukera dauka. Aipamen horietako bat tituluaren aurreko aldean jarriko da, eta bestea atzeko aldean. Hala nahi duen ikasleak, kontuan hartu behar du, bere plangintza prestatzerakoan, ezin daitezkeela egin aipameneko bi eskola praktika seihileko berean, eta ikasle batek, gehienez ere, 42 ECTSeko matrikula egiten ahal dituela seihileko bakoitzean. Hortaz, bigarren aipamena lortzeko, ikasleak gutxienez seihileko bat gehiago egin beharko du.

Ikasleek aukerako prestakuntzarako sarrera eduki dezaten, urteko aipamen-aukeraketan, maiatzean edo ekainean izaten den horretan, ez da zilegi, hasiera batean, prestakuntza-ibilbide bat baino gehiago aukeratzea, eta horretarako (aipamena edo prestakuntza osagarria), ikasleen merezimendu-ordenari eta beren interesari kasu egiten zaie. Ondoren, ikasleek matrikula egingo dute matrikula egiteko ohiko aldian, ikaspostuak bete ez dituzten irakasgaien kasuan.

Aipamen bikoitzak uzteko eskaeretarako irizpideak

(Oinarrizko eta nahitaezko irakasgaien) Ibilbideak aldi berean egiten dituzten ikasleek:

  • INGELESA (18 ECTS): “302206 Atzerriko hizkuntza: ingelesa”, “302308 Atzerriko hizkuntza 2: ingelesa” eta “302608 Atzerriko hizkuntzaren didaktika lehen hezkuntzan: ingelesa” irakasgaiak.
  • FRANTSESA (18 ECTS): “302207 Atzerriko hizkuntza: frantsesa”, “302309 Atzerriko hizkuntza 2: frantsesa” eta “302609 Atzerriko hizkuntzaren didaktika lehen hezkuntzan: Frantsesa" irakasgaiak.

"Atzerriko hizkuntza: ingelesa" eta "Atzerriko hizkuntza: frantsesa" aukerako AIPAMENAK bi modu hauetan lor ditzakete:

  1. Aipamenaren irakasgaiak eginez.
  2. Bestela, aukeran, honela:
Ingeleseko ibilbideko irakasgaiak, nahitaezkoak bezala, eta Atzerriko hizkuntza: frantsesa aipamena lortzea
Seihil. Kodea Izena ECTS
5 302207 ATZERRIKO HIZKUNTZA: FRANTSESA 6
6 302309 ATZERRIKO HIZKUNTZA 2: FRANTSESA 6
7 302609 ATZERRIKO HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA L.H.n: FRANTSESA 6
7 302516 ATZERRIKO HIZKUNTZA 3: FRANTSESA 6
8 302742 ESKOLA-PRAKTIKAK 2: ATZERRIKO HIZKUNTZA FRANTSESA 15

Guztira: 39 ECTS

Frantseseko ibilbideko irakasgaiak, nahitaezkoak bezala, eta Atzerriko hizkuntza: ingelesa aipamena lortzea.
Seihil. Kodea Izena ECTS
5 302206 ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA 6
6 302308 ATZERRIKO HIZKUNTZA 2: INGELESA 6
7 302608 ATZERRIKO HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA L.H.n.: INGELESA 6
7 302515 ATZERRIKO HIZKUNTZA 3: INGELESA 6
8 302741 ESKOLA-PRAKTIKAK 2: ATZERRIKO HIZKUNTZA INGELESA 15

Guztira: 39 ECTS

Gomendioak

  • Atzerriko Hizkuntzako aipamena: ingelesa. Ingelesa eta haren Didaktika nahitaezko irakasgaietan batez besteko nota 6 edo handiagoa izatea aholkatzen da.
  • Musikako aipamena. Oinarrizko Graduaren baliokidea edo handiagoa den prestakuntza izatea aholkatzen da.

Prestakuntza osagarria

Aukerako kredituen ordez, gehienez 24 ECTS aitortzen ahal zaizkie ikasleei zeharkako prestakuntzako, elkartasuneko eta lankidetzako jardueretan, jarduera kulturaletan, kiroletan, hizkuntza-ikastaroetan, ikasleen ordezkaritzan eta bestelako jarduera batzuetan parte hartzeagatik. Kontsultatu zure ikasketa-planean aitortzen ahal diren ECTS kopurua esteka honetan

Nazioarteko aipamena

Baldin eta NUPen atzerriko edozein hizkuntzatako gutxienez 30 ECTS gainditu badituzu eta nazioarteko mugikortasun programa batean parte hartu baduzu, titulua eskatu baino lehen aukera izanen duzu zure ziurtagiri akademiko pertsonalean eta Tituluaren Europako Gehigarrian titulua Nazioarteko Aipamenarekin lortu duzula ager dadila eskatzeko. Nola tramitatu.