Joan eduki nagusira

Bestelako tramiteak

Ziurtagiri akademiko pertsonalaren, tituluaren eta Tituluaren Europako Gehigarriaren eskaera

Ziurtagiri akademiko pertsonalaren eskaera

Ikasketen ziurtagiri akademiko pertsonalean honako hauek ageri dira:

 • Gainditutako irakasgai guztien zerrenda eta horien kalifikazioa (kualitatiboa nahiz kuantitatiboa)
 • Zein hizkuntzatan egin den
 • Espedientearen batez besteko nota
 • Bestelako informazioa

Agiri bakar bat ematen da, gaztelaniaz, euskaraz eta ingelesez idatzia. Elektronikoki sinatua dago, eta EKS kodea du (egiaztapen kode segurua), edonori bidea ematen diona egoitza elektronikoaren bidez tituluaren baliozkotasuna egiaztatzeko.

Prezioak eta ordaintzeko modua

 • 31,20 € (familia ugari/gurasobakar orokorren kasuan, 15,60 €; familia ugari/gurasobakar berezien edo desgaitasunen bat dutenen kasuan, 0 €).
 • Posta ziurtatuz bidalitako paperezko ziurtagirien kasuan, gainera, 7,20 €ordaindu behar dira, posta-bidalketa lurralde nazionalaren barruan bada; 10 €, posta-bidalketa Europara bada; eta 25 €, posta-bidalketa munduko gainerako herrialdeetara bada.
 • Bulegoetan (banku txartelaren edo abonu agiri baten bidez) nahiz banketxean egiten ahal da ordainketa.
 • Ordaintzeko modua
   
 • Nola tramitatu

Titulu ofizialaren eta Tituluaren Europako Gehigarriaren eskaera

Ikasketak amaitutakoan, eta behin betiko kalifikazio guztiak espedientean sartuak daudenean, titulu akademiko ofiziala eskatzen ahalko da. Tituluaren Europako Gehigarria (TEG) ematen da harekin batera.

Titulua nola eskatu

 • Graduko edo Graduondoko bulegoetan, edo posta elektronikoz grado@unavarra.es edo posgrado@unavarra.es helbideetan.
 • Eskaera egitean, tituluaren lehen frogagiria jasoko du eskatzaileak, elektronikoki sinatua.
 • Egun batzuen buruan, tituluaren ordezko ziurtagiria jasoko du. Ziurtagiri horrek Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioaren Unibertsitateen, Ikastegien eta Tituluen Erregistroko identifikazio zenbakia du (RUCT), baita sinadura elektronikoa ere. Urtebeterako balioko du gehienez, eta titulu originalaren ondorio berberak izanen ditu.

Prezioak eta ordaintzeko moduak

 • Gradua, diplomatura, ingeniaritza teknikoa, lizentziatura, ingeniaritza edo masterra (Tituluaren Europako Gehigarria dakar berekin): 191,55 €
 • Ikasketa Aurreratuen Diploma: 171,42 €
 • Doktoretza: 287,25 €
 • Tituluaren Europako Gehigarria 2004tik 2008ra bitarte titulatutakoentzat: 65,60 €
 • Salbuespenak: familia ugari orokorrak: % 50;familia ugari bereziak edo desgaitasunen bat duten pertsonak: % 100
 • Ordaintzeko modua
   
 • Nola tramitatu

Titulua nola jaso

 • Mezu elektroniko bat iritsiko zaio eskatzaileari titulua eta TEGa jasotzen ahal dituela jakinarazteko.
 • Horretarako, interesdunak NANa edo pasaportea aurkeztu beharko du Arrosadiko edo Tuterako campuseko Tituluen Bulegoan. Halaber, beste norbaiti baimena ematen ahalko dio berak har dezan (tituluaren kasuan, notario ahalordea beharko da).
 • Beste autonomia-erkidego batean bizi direnek zilegi izanen dute eskatzea dokumentuak beren bizilekutik hurbilen dagoen Gobernuaren Ordezkaritzaren hezkuntzako zuzendaritza probintzialera bidaltzeko, eta atzerrian bizi direnek, berriz, kontsularen bulegoetara edo enbaxadetara bidaltzeko eskatzea. Eskaera titulos@unavarra.es helbide elektronikoan egin beharko dute, eta NAN eskaneatua erantsi.

Araudia

Titulu ofizialaren kopiaren eskaera

Kasuak

Titulu ofizialaren kopia eskatzen ahal da honako kasu hauetan:

 • Titulua galduz gero 
 • Titulua hondatuz gero (jatorrizkoa entregatu behar da)
 • Akatsak zuzendu edota datu pertsonalak aldatu behar izanez gero (jatorrizkoa entregatu behar da)

Eskaera

 • Beken eta Tituluen Bulegoan eskatu behar da kopia, edo posta elektroniko bidez titulos@unavarra.es helbidean, NANaren, AIZren edo pasaportearen kopia erantsita.
 • Modu presentzialean eskatuz gero, banku txartelaren bidez ordaindu beharko da. Eskaera posta elektroniko bidez eginez gero, eskatzaileak abonu agiri bat jasoko du ordainketa egiteko.
 • Eskatzaileak titulua galdu duelako egiten badu eskaera, ezinbestekoa da BOEn horren albistea argitaratzea. Unibertsitateak bidaliko dizkio iragarkia ordaintzeko jarraibideak. Albistea argitaratu denetik hilabete igarota, Beken eta Tituluen Bulegoan eskatzen ahalko du kopia, modu presentzialean edo mezu elektroniko bat bidaliz titulos@unavarra.es helbidera. 
 • Akatsak zuzendu edota datu pertsonalak aldatu behar duelako egiten badu eskaera, dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko da. 

Prezioak eta ordaintzeko moduak

1.- BOEn argitaratzeagatiko prezioa: 110 € inguru.
2.- Kopiaren prezioa:

 • Gradu, diplomatura, ingeniaritza tekniko, lizentziatura, ingeniaritza edo masterrarena: 95,75 €       
 • Ikasketa Aurreratuen Diplomaren tituluarena: 85,70 €
 • Doktore tituluarena: 143,65 €
 • Tituluaren Europako Gehigarriarena 2004tik 2008ra bitarte titulatutakoentzat: 32,30 €
 • Salbuespenak: familia ugari orokorrak: % 50; familia ugari bereziak edo desgaitasunen bat duten pertsonak: % 100 
   
 • Ordaintzeko modua
 • Nola tramitatu

Titulua nola jaso

 • Titulua jasotzeko, interesdunak NANa edo pasaportea aurkeztu beharko du Arrosadiko edo Tuterako campuseko Tituluen Bulegoan. Halaber, beste norbaiti baimena ematen ahalko dio notario ahalordearen bidez.
 • Beste autonomia-erkidego batean bizi direnek zilegi izanen dute eskatzea dokumentuak beren bizilekutik hurbilen dagoen Gobernuaren Ordezkaritzaren hezkuntzako zuzendaritza probintzialera bidaltzeko, eta atzerrian bizi direnek, berriz, kontsularen bulegoetara edo enbaxadetara bidaltzeko eskatzea.

Araudia