Joan eduki nagusira

Zientzia Juridikoen Fakultatea

Graduko curriculumeko praktikak

Praktika nazionalak

Zertan oinarritzen dira?

 • Curriculumetik kanpoko praktikak zortzigarren seihilekoko derrigorrezko irakasgaia dira.
 • Justizia Administrazioan gauzatzen da, talde txikitan egiten diren saio judizialen bidez, zuzenean Justizia Administrazioko magistratuen, epaileen eta letraduen tutoretzapean.
 • Ikasle talde bakoitzak hiru-lau saio egiten ditu ordena jurisdikzional bakoitzean (zibila, penala, laborala eta administrazioarekiko auzietakoa).
 • Saio judizialetako prestakuntza osatzeko, NUPen eginen diren aurrez aurreko saioak izanen dituzte, jarduera profesionalari lotutako prestakuntza-jarduera osagarriei lotutakoak.

Gizarte Segurantza

 • 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera, praktiketako ikasle guztiek nahitaez kotizatu behar dute Gizarte Segurantzan.
 • Ikaslea da bere praktikaren egutegian edozein aldaketa edo gorabeheraren berri emateko arduraduna. Horretarako, ConnectUPNA postontzia erabili beharko du. 

Eskaintza eta esleipena

Imprimakiak

Zertan oinarritzen dira?

 • Kanpoko curriculum praktikak zortzigarren seihilekoko irakasgai bat dira, Enpresen Lan Aholkularitzako aipamenean (enpresetan egiten dira kanpoko praktikak) edo Giza Baliabideen Zuzendaritza (bulegoetan egiten dira kanpoko praktikak).
 • Ofizioaren errealitatea bertatik bertara ezagutzea dakarte, betiere praktiketako zentroak eta baita unibertsitateak ere gainbegiratuta eta tutorizatuta.

Gizarte Segurantza

 • 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera, praktiketako ikasle guztiek nahitaez kotizatu behar dute Gizarte Segurantzan.
 • Ikaslea da bere praktikaren egutegian edozein aldaketa edo gorabeheraren berri emateko arduraduna. Horretarako, ConnectUPNA postontzia erabili beharko du. 

Eskaintza eta esleipena

Kanpo praktikak bulegoetan Kanpo praktikak enpresetan
Eskaintza Eskaintza
Behin-behineko esleipenak Behin-behineko esleipenak
Bete gabeko postuak - 2024/02/13 Bete gabeko postuak - 2024/02/13
Behin betiko esleipenak Behin betiko esleipenak
Bete gabeko postuen behin betiko zerrenda - 2023/02/16 Bete gabeko postuen behin betiko zerrenda - 2023/02/16

Prozedura eta egutegia

Praktiketako postuaren esleipena GB-LH 2021-2022
Prozedura Eguna
AUKERAN: ikasleak lehentasuna adierazten ahal du eremu geografikoari dagokionez (Iruñea eta Iruñerria izan ezik) / hitzarmen bat formalizatzen ahal da destino edo enpresa bat aurkezteko Bi kasuetan, adierazitako hautaketara lotuta geldituko da ikaslea.

Posta elektronikoaren bidez helbide honetara: facultad.cienciasjuridicas@unavarra.es
Abenduak 12
Nork bere hautagaitza aurkeztea Noiz arte:
2024ko urtarrilak 10
Behin betiko destinoak 2024ko otsailak 1
Informazio saioa:
 • Baterako saioa: 12:00ean, A-136
 • Praktikak bulegoetan: 12:30etan, A-135
 • Praktikak enpresetan: 12:30etan, A-136.
2024ko otsailak 2
Webgunean praktiken eskaintza argitaratzea:    Enpresak    |    Bulegoak 2024ko otsailak 5
Ikasleek praktikak hautatzea aplikazio informatikoaren bidez

Praktikak hautatzeko bideo tutoriala
2024ko otsailaren 6tik 9ra
Praktiken esleipen automatikoa (espedientearen arabera/ mugikortasunaren eta praktiken baremoa) 2024ko otsailak 12
Destinoen behin-behineko esleipena: Enpresak | Bulegoak

Bete gabeko postuen behin-behineko zerrenda: Enpresak | Bulegoak
2024ko otsailak 13
Gorabeheren eta erreklamazioen ebazpena. 12etatik 13etara Enrique Rubio aretoan (Arteak eraikineko 1. solairuan) 2024ko otsailak 14

Destinoen behin betiko esleipena: Enpresak | Bulegoak

Bete gabeko postuen behin betiko zerrenda: Enpresak | Bulegoak

2024ko otsailak 16
Hitzarmenak sinatzea  
Destinoetan lanean hastea 2024ko otsailak 26
Praktikaldiaren amaiera 2024ko maiatzak 31

Inprimakiak

Zertan oinarritzen dira?

 • Irakastorduak: 12 ECTS
 • Enpresetan edo entitate publikoetan egiten dira, eremu funtzionalen kudeaketan eta zuzendaritzan, zuzendaritza orokorrean edo aholkularitzan.

Gizarte Segurantza

 • 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera, praktiketako ikasle guztiek nahitaez kotizatu behar dute Gizarte Segurantzan.
 • Ikaslea da bere praktikaren egutegian edozein aldaketa edo gorabeheraren berri emateko arduraduna. Horretarako, ConnectUPNA postontzia erabili beharko du.

Prozedura eta egutegia

EAZ praktiken esleipena
Prozedura Eguna
Praktiken informazio saioak 2024ko otsailak 14a asteazkena
Ikasleen rankinga **argiratzea 2024ko otsailak 15a osteguna

Dekaordeari mezu elektroniko bat bidaltzea, haeui buruzko interesa adieraziz.

 • Destinoa Nafarroatik kanpo bilatzea
 • Curriculumetik kanpoko + curriculumeko praktikak egitea
2024ko martxoaren 4ra arte (astelehena)

Hautaketa-prozesu lehiakorrak dituzten beste praktika batzuen ebazpenak

Nazioarteko curriculum praktiken ebazpena

Bulegoen + aholkularitza-enpresen ebazpena

2024ko maiatzaren 17ra arte (ostirala)
CURRICULUMEKO ETA CURRICULUMETIK KANPOKO PRAKTIKAK*
Destinoak argitaratzea 2024ko ekainaren 4a, asteartea
Praktikak hautatzea ( aplikazio informatikoa) 2024ko ekainaren 5a, asteazkena

Behin-behineko esleipena argitaratzea

Bete gabeko postuen behin-behineko zerrenda

2024ko ekainaren 6a, osteguna
Gorabeheren/erreklamazioen ebazpena 2024ko ekainaren 7a, ostirala

Ikasleentzako destinoen behin betiko esleipena argiratzea

Bete gabeko postuen behin betiko zerrenda

2024ko ekainaren 10ean, astelehena
CURRICULUMEKO PRAKTIKAK
Behin betiko destinoak argitaratzea 2024ko ekainaren 11, asteartea

Nork bere izen-ematea egiteko aplikazioa

(Praktiketan izena emateko epea ekainaren 14ko 00:00etatik ekainaren 19ko 23:59ra egonen da zabalik)

2024ko ekainaren 12tik (asteazkena) 18ra (asteartea)

Ikasleentzako destinoen behin-behineko esleipenen zerrenda argitaratzea

( erreklamazio egiteko epea irekitzen da)

2024ko ekainaren 20an, osteguna
Gorabeherak eta erreklamazioak jakinaraztea 2024ko ekainaren 21tik (ostirala) 24ra (astelehena)

Gorabeherak ebaztea eta ikasleentzako destinoen behin betiko esleipenen zerrenda argitaratzea

2024ko ekainaren 26a, asteazkena
Informazio saio UGFrekin, ZOOM  bidez Erabakitzeko (abuztuko azken astea)
Sinadura digitala Abuztuko azken astean
Enpresetan praktikak hastea (275 ordu) 2024ko irailaren 2an, astelehena
Enpresetan praktikak amaitzea 2024ko azaroaren 8a, ostirala

* Baliteke curriculumeko praktiken prozeduren datak atzeratu behar izatea nazioarteko postuak eta bulegoetako eta aholkularitza-enpresetako postuak esleitzeko prozedurak ebazten diren arte. 
Curriculumeko + curriculumetik kanpoko praktiken prozeduran parte hartzea eskatzen duten ikasleek ezin izanen dute parte hartu curriculumeko praktiken esleipenean, salbu eta ez badute destinorik lortu.
 ** Espedientea kalkulatzeko, nazioarteko mugikortasun programetako espedientea kalkulatzeko NUPen ezarritako irizpidea aplikatuko da, zeinak ondoren adierazten den formulari jarraitzen baitio. Espediente akademikoaren kalkuluan 5. ikasmailako lehenbiziko seihilekora arte egindako irakasgai guztiak sartuko dira.

(∑(kalifikazioa x irakasgaiaren kreditu kopurua))/(∑(zenbat aldiz agertzen den kalifikatutako irakasgaia x irakasgaiaren kreditu kopurua))
Ez dira kontuan hartuko:
•    “Ez aurkeztua” kalifikazioak
•    “Gai / Ez Gai” kalifikazioak
 

 

Zertan oinarritzen dira?

 • Irakastorduak: 6 ECTS
 • Kanpoko curriculum praktikak derrigorrizko irakasgaia dira zortzigarren seihilekoan.
 • Justizia Administrazioan gauzatzen da, talde txikitan egiten diren saio judizialen bidez, zuzenean Justizia Administrazioko magistratuen, epaileen eta letraduen tutoretzapean.
 • Ikasle talde bakoitzak hiru-lau saio egiten ditu ordena jurisdikzional bakoitzean (zibila, penala, laborala eta administrazioarekiko auzietakoa).
 • Saio judizialetako prestakuntza osatzeko, NUPen eginen diren aurrez aurreko saioak izanen dituzte, jarduera profesionalari lotutako prestakuntza-jarduera osagarriei lotutakoak.

Gizarte Segurantza

 • 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera, praktiketako ikasle guztiek nahitaez kotizatu behar dute Gizarte Segurantzan.
 • Ikaslea da bere praktikaren egutegian edozein aldaketa edo gorabeheraren berri emateko arduraduna. Horretarako, ConnectUPNA postontzia erabili beharko du. 

Nazioarteko praktikak

Erasmus+ programa Europar Batasuneko estatuetako enpresa eta erakundeetan bi eratako praktikak (curriculumekoak eta curriculumetik kanpokoak) egitera zuzendua dago.

Baldintzak

 • Unibertsitateko ikasketetan matrikulatuta egotea, eta ikasketa horiei lotutako konpetentzia orokorrak eta/edo zehar konpetentziak eta konpetentzia espezifikoak izatea.
 • Titulazioaren ikasketa-planean jasotzen diren kredituen gutxienez % 50 gainditua izatea.
 • Ez izatea inolako kontratu harremanik praktikak eginen diren enpresarekin, erakundearekin edo entitate publiko edo pribatuarekin.
 • Postu bakoitzeko baldintza propioak betetzea.
   

Deialdia Deialdia

Dokumentazio gehigarria

 • Eskabide egiteko orria
 • Onartutako ikasleak

Zer dira?

 • 7 praktika inguru eskaintzen dira, beren jarduera nazioarteko sektore ekonomikoetan gauzatzen duten erakunde mota desberdinetan.
 • Irailetik abendura egiten dira.
 • 400 ordukoak dira.

Norentzat dira?

 • Praktikaldiaren helburua Enpresen Administrazioko eta Zuzendaritzako eta Zuzenbideko Gradu Bikoitzeko Zuzenbideko Praktikak (177832) eta Enpresen Administrazioko eta Zuzendaritzako Praktikak (177833) nahitaezko irakasgaiak osatzea da.
 • Nazioarteko Programako ikasleei eskainitako ikaspostuak betetzen ez badira, parte hartzeko aukera emanen zaie gradu bikoitzeko ikasleei ere, irakasgaiak bete arte.
 • Era berean, Enpresen Administrazioko eta Zuzendaritzako eta Zuzenbideko Gradu Bikoitzeko Zuzenbideko Praktikak (175832) eta Enpresen Administrazioko eta Zuzendaritzako Praktikak (175833) irakasgaiak osatzeko ere balioko dute.

Parte hartzeko baldintzak

 • Atzerriko hizkuntza batean B2 maila egiaztatzea (ingelesa, frantsesa edo alemana).
 • Erasmus kontagailua gehienez ere 8 hilabetetan izatea.

Parte-hartzaileak hautatzeko irizpideak

 • Atzerriko curriculum praktikak egin nahi dituzten ikasleek Zientzia Juridikoen Fakultatean eman beharko dute izena, mezu elektroniko bat bidalita eskabidearekin eta dokumentazioarekin:
  • Eskatzen den hizkuntza-maila frogatzen duen ziurtagiria.
  • CVa praktikak egin nahi lituzketen hizkuntzan.
  • Aurkezpen gutuna (200 hitz inguru), atzerrian curriculum praktika bat zergatik egin nahi duten azaltzen duena.
 • Programa honetan hautagai gisa aurkezteak Estatuko curriculum praktiken beste edozein programatan parte hartzeko aukera baztertzen du, honako kasu hauetan izan ezik:
  •  Fakultateak parte hartzeko aukeratu ez baditu.
  • Nazioarteko enpresa batek ere aukeratu ez baditu ezarritako epean.
 • Programako hautagaien aukeraketa egiteko zorrotz beteko da espediente akademikoaren ordena, kalkulu sistema honekin: (∑(kalifikazioa x irakasgaiaren kreditu kopurua))/(∑(zenbat aldiz agertzen den kalifikatutako irakasgaia x irakasgaiaren kreditu kopurua)). Ez dira kontuan hartuko aurkeztu gabeko irakasgaien kalifikazioak eta gai/ez-gai kalifikazioak.
 • Hautaketan lehentasuna izanen dute Nazioarteko Programako ikasleek. Ikaspostu hutsik gelditzen bada, berriz eginen da esleipen prozesua EAZko eta Zuzenbideko Gradu Bikoitzeko gaztelaniako ikasleentzat.

Esleipenaren prozedura

 • Programarako hautatutako ikasleen zerrenda Fakultatearen webgunean argitaratuko da 2024ko otsailaren 15an.
 • Argitaratu den egunetik eta otsailaren 26an, esleipendunek mezu bat bidali beharko dute Fakultatearen helbide elektronikora, esanez programan parte hartzea onartzen dutela eta baimena ematen dutela haien CVa, motibazio gutuna eta datu pertsonal eta akademikoak UGFri eta programa honetan praktikak eskaintzen dituzten entitateei helarazteko. Norbaitek baldintza hori betetzen ez badu, programatik kanporatua izanen da, eta parte hartzeko eskaera egin duten eta lehenbiziko txandan kanpoan gelditu direnei deituko zaie berehala, zerrendaren hurrenkerari jarraituz.
 • Parte-hartzaileak aukeratu ondoren, Zientzia Juridikoen Fakultateak Unibertsitate-Gizarte Fundazioari (UGF) destino propiorik aurkeztu ez dutenentzat nazioarteko praktiketarako destinoak bilatzeko esanen dio. Erakundeen proposamenak eta esleipendun bakoitzaren profila hobekien ezkontzen dituzten destinoak bilatuko dituzte, betiere irakasgaien prestakuntza-planarekin bat datozenak. Bilaketa hori egiteko tartea, edonola ere, Estatuko curriculum praktiken esleipena egiteko bilera egin baino lehen amaituko da.
 • Praktiketako hitzarmena UGFn sinatu beharko da –sinadura pertsonala eta besterenezina izanen da–, eta bertan emanen zaie ikasle hautatuei hitzarmena sinatzearekin lotutako oinarrizko kontuen berri.
2024-2025 ikasturteko nazioarteko praktiken egutegia 

Prozedura

Eguna

Ikasleen espedientearen araberako rankinga argitaratzea       EAZ+Zuzenbideko Gradu Bikoitzeko Nazioarteko Programa            Gradu Bikoitza: EAZ+Zuzenbidean

2024ko otsailaren 15a, osteguna

Interesa duten ikasleek posta elektronikoz izena ematea (facultad.cienciasjuridicas@unavarra.es), dokumentazio hau atxikita:
 • Izena emateko orria
 • Eskatzen den hizkuntza-maila frogatzen duen ziurtagiria.
 • CV laburtua (orrialde bat gehienez)
 • Aurkezpen gutuna ingelesez (200 hitz inguru), atzerrian curriculum praktikak egiteko arrazoiak azaltzen dituena

2024ko otsailaren 16etik (ostirala) 26ra (astelehena)

Hautatutako ikasleen zerrenda argitaratzea

2024ko otsailaren 28a, asteazkena

Hauek posta elektronikoz bidaltzeko epearen amaiera (facultad.cienciasjuridicas@unavarra.es):

2024ko martxoaren 4a, astelehena

Praktiketako destinoak bilatzeko aldia (UGF)

2024ko martxoaren 6tik (asteazkena) ekainaren 4ra (asteartea)

Ikasleek destino propioak proposatzea (UGFk eginen du, ZJFren oniritziz)

2024ko apirilaren 12ra bitarte (ostirala)

Praktika-hitzarmenaren azalpenak ematea eta hura sinatzea –sinadura pertsonala eta besterenezina– (UGF)

Egiteko daudenak

 

Kontsultatu zure zalantzak Kontsultatu zure zalantzak