Joan eduki nagusira

Nafarroako Unibertsitate Publikoko (NUP) Soziologia Aplikatuko eta Gizarte Laneko Graduko ikasleek “Generoa eta bizi-jarrerak NUPeko ikasleengan” ikerketaren emaitzak argitaratu dituzte. Ikerketa hori eskuragarri dago Unibertsitatearen webgunean. Carlos Vilches Plaza irakasleak (Soziologia eta Gizarte Lan Saila) egin du irakaskuntzaren eta alderdi teknikoaren koordinazioa, bai eta azterlana idatzi ere, Unibertsitateko Gizarte Ekintzarako Unitatearen, Osasun Laguntzarako Unitatearen eta Berdintasun Unitatearen laguntzarekin.

zoom ikasleak

Ikasleak

Azterlanak 450 inkesten emaitzak biltzen ditu, modu ausazkoan eta proportzionalean banatuak, 55 galderatan. Honako gai-arlo hauetan sailkatzen dira galderak: gradu jakin bat aukeratzeko motibazioa, berdintasuna eta/edo diskriminazioa, kirol-praktika, harreman afektiboak, irudi pertsonala, osasuna eta hautemandako estresa. Galdetegiak Barbwin 7.0 programan grabatu eta tratatu dira.

Zehazki, hauek izan dira ikasleen eginkizunak: ikerketa eta haren helburuak diseinatzea, lagina eta galdetegia prestatzea, landa-lana egitea, galdetegiak eta tabulazioa grabatzea, eta lehenengo azterketa deskribatzailea egitea. Ikasleek “Gizarte Zientzien Ikerketa Hasi” irakasgaia euskaraz ematen zuten.

Azterketak eta lan aukerak emakume eta gizonentzat

Lanaren emaitzetatik ondoriozta daitekeenez, ikasleen hiru laurdenek baino gehiagok aukeratu dute gradua gustukoa zutenaren arabera (% 77,6), eta % 21,1ek lan-aukerengatik (% 38 Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultateko ikasleen kasuan). Bestalde, emaitzen arabera, familia-tradizioak garrantzi handia du ikasketak Osasun Zientzien esparruan aukeratzeko orduan (% 21,2). Gainera, ikasleen % 40,7k uste du gizarteak eragina izan duela zer ikasketa egin erabakitzeko orduan (emakumeen artean, % 46,6).

Emakume gehienek (% 63,2) uste dute etorkizunean lana lortzeko dituzten aukerak gizonezko ikaskideenak baino txikiagoak izango direla. Gizonezkoetan, berriz, % 66,9k uste du bi sexuentzako aukerak berdinak izango direla. Elkarrizketatutako pertsonen % 72,6k adierazi du bere eguneroko ingurunean emakumeenganako bereizkeria-portaerak ikusi dituela (ehuneko hori % 83,4ra igotzen da azken horien artean).

Osasuna eta harremanak

Bestalde, azterketak erakusten du ikasleen erdiek baino gehiagok (% 53,4k) kirola edo jarduera fisikoa modu jarraituan egiten dutela. Jarduera ohikoenak gimnasioa edo futbola (nagusiki gizonezkoak), dantza (ehuneko handiagoa emakumeetan) eta igeriketa eta saskibaloia dira. Kirola edo jarduera fisikoa egiten dutenen artean, astean, batez beste, 6,4 ordu ematen dira jarduera horietan, baina gizonezkoen kasuan denbora gehiago ematen da.

Harreman afektiboetan kontrolik izan den galdetzen denean, erantzuna negatiboa da gizonezkoen % 90,3an, baina emakumeetan % 77ra jaisten da. Maitasun erromantikoari buruz galdetzean, hamar ikasletik seik uste hori dutela diote. Eredu sozial bati doitutako itxura fisikoa mantentzeko presioa nesken % 64,7ra iristen da; mutiletan, berriz, % 36,3ra jaisten da.

Osasun psikikoari dagokionez, % 68,5ek estresa izan du; % 76k emakumeen artean. Hauek dira ikasleei estres gehien sortzen dieten egoerak: azterketak (% 83), Graduko irakasgaietako lanak (% 44,3), huts egiteko beldurra (% 43,6), familiaren eta/edo ingurunearen presioa (% 33), ikastea eta lan egitea (% 29,6) eta/edo noten lehiakortasuna eta geletako espedientea (% 25,4). Are gehiago, % 38,6k pentsatu dute noizbait ikasketak uztea, antsietate- edo estres-egoerari ezin diotelako buru egin.