Joan eduki nagusira

Nafarroako Unibertsitate Publikoa, Gizarte Segurantzako afiliazioaren % 82,1eko tasarekin, Espainiako unibertsitate publikoen rankingean lehena da graduatuek ikasketak amaitu eta lau urtera duten enplegagarritasunari dagokionez, Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioak egindako azterketa honen arabera: “Unibertsitateko tituludunen laneratzeari buruzko azterketa, 2013-2014 ikasturtea (2018ra bitarteko analisia)". Ikasketa-esparruaren arabera, honako esparru hauetan gertatzen da Nafarroan laneratze handiena: ingeniaritzan eta antzeko lanbideetan, nekazaritzan, abeltzaintzan eta arrantzan (graduko titulazioetan) eta segurtasun zerbitzuetan eta irakasleen prestakuntzan (masterreko titulazioetan).

Unibertsitate publikoetan, titulua lortu eta lau urtera, NUPeko ikasleak dira graduko eta 1. eta 2. zikloetako titulazioetako afiliazio-tasaren buru (% 82,1); masterreko ikasleak, berriz, bigarren postuan daude afiliazioan (% 79,4).

zoom visualización de mapa

Unibertsitate publikoetako ikasleen afiliazio tasak ikasketak amaitu eta lau urtera

Graduaren eta zikloaren kasuan, ikasketak amaitu eta lehen urtean, NUPeko ikasleen Gizarte Segurantzako afiliazio-tasa % 54,3koa da. Lau urtera, afiliazio-tasarik handiena NUPi dagokio (% 82,1), eta Espainiako unibertsitate publikoen batez besteko tasa % 71,6koa da.

Ikasketa-esparruaren arabera, Nafarroan laneratze handiena hauei dagokie: ingeniaritza eta antzeko lanbideak (% 88,5); nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza (% 88); irakasleen prestakuntza eta hezkuntza-zientziak (% 86); informatika (% 85,5) eta osasuna (% 84,9).

Zehazki, NUPeko hurrengo graduek ikasleen % 80ko edo gehiagoko afiliazio-tasa dute: Ingeniaritza Elektriko eta Elektronikoko Gradua (% 100), Nekazaritzako Elikagaietako eta Landa Inguruneko Ingeniaritza (% 94,4), Ingeniaritza Informatikoa (% 93,8), Industria Teknologietako Ingeniaritza (% 91,1), Diseinu Mekanikoko Ingeniaritza (% 88,9), Telekomunikazio Teknologietako Ingeniaritza (% 88,0), Ingeniaritza Mekanikoa (% 87,5), Erizaintza (% 86,9), Lehen Hezkuntzako Irakaslea (% 86,6), Haur Hezkuntzako Irakaslea (% 84,8), Lan Harremanak eta Giza Baliabideak (% 84,0), Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza (% 81,9) eta Fisioterapia (% 80).

Masterreko ikasketei dagokienez, NUPeko ikasleen afiliazio-tasa, titulua lortu eta lau urtera, bigarren postuan dago (% 79,4) Espainiako unibertsitate publikoen artean, horien batez besteko tasa % 65,2koa baita.

zoom alumnos en encuentro empleo

Unibertsitatean urtero egiten den Enpleguko eta Ekintzailetzako Topaketaren irudia

Masterrei dagokienez, hauek dira Nafarroan laneratze maila handiena duten ikasketa-eremuak: segurtasun-zerbitzuak (% 92,9), irakasleen prestakuntza eta hezkuntza-zientziak (% 86,3), ingeniaritza eta antzeko lanbideak (% 84,9), gizarte-zerbitzuak (% 82,8) eta osasuna (% 80,7). 

Zehazki, NUPeko master hauek ikasleen afiliazio-tasaren % 80 edo gehiago jasotzen dute: Osasun Zientzietako Ikerketako Unibertsitate Masterra (% 95,0), Erizaintzako Zainketen Kudeaketako Unibertsitate Masterra (% 94,1), Laneko Arriskuen Prebentziorako Unibertsitate Masterra (% 92,9), Ingeniaritza Mekaniko Aplikatuko eta Konputazionaleko Unibertsitate Masterra (% 90), Materialen Ingeniaritzako eta Fabrikazioko Unibertsitate Masterra (% 88,9), Materialen Ingeniaritzako eta Fabrikazioko Unibertsitate Masterra (% 88,9), Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Unibertsitate Masterra (% 86,3), Proiektuen Zuzendaritzako Unibertsitate Masterra (% 85,7), Gizabanako, Familia eta Taldeekin Esku Hartzeko Unibertsitate Masterra (% 82,8) eta Ingeniaritza Biomedikoko Unibertsitate Masterra (% 81,8).

Ikasketen datu hauek eta beste batzuk ikusten ahal dira unibertsitateko tituludunen Laneratzeari buruzko lan liburuan.

Ondorio batzuk

Unibertsitatearen titulartasunari dagokionez (publikoa/pribatua), lehen urtean alde handiak daude pribatuen alde, 2009-2010 eta 2012-2013 urteetan gertatu bezala. Txostenean azaltzen den moduan, desberdintasunaren arrazoietako bat izan daiteke Gizarte Segurantzako afiliazio-tasa txikiko titulazio-multzo bat dagoela (batez ere, lehenengo urtean), zeinak unibertsitate publikoetan baino ez baitira ematen.

Afiliazio-tasa handitu egiten da ikasketak amaitu eta gero urteak igaro ahala. Ikasketak amaitu eta hurrengo urtean, tasa orokorra %45,2koa da 2013-14 ikasturteko Graduko tituludunen artean, eta pixkanaka igotzen da laugarren urtean %72,8koa izan arte, ia 28 puntuko aldea. 2013/14 ikasturteko afiliazio-tasek hobekuntza ekarri dute 2009-10 eta 2012-13 ikasturteetako egoiliarren datuekin alderatuta, nahiz eta une horretako egoera ekonomikoa kontuan hartu behar den.

zoom Aulario

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Sexuaren araberako afiliazio-datuei dagokienez, oro har, alde txiki batzuk daude gizonen alde. Hezkuntza-adarren arabera, Zientzien, Arte Giza Zientzien eta Osasun Zientzien arloan, emakumeen afiliazio-tasa gizonena baino handiagoa da. Justu kontrakoa gertatzen da Ingeniaritza eta Arkitektura adarrean. Gizonen aldeko aldeak daude ia ingeniaritza guztietan. Nekazaritzako eta abeltzaintzako ingeniaritza eta landa-inguruneko ingeniaritza eta ingeniaritza elektrikoa dira garrantzitsuenak, eta esparru horietan emakumeen ehunekoa % 37,6 eta % 12,6 da, hurrenez hurren. Emakumeen parte-hartze handiena duten alorren artean daude Logopedia, Informazioa eta dokumentazioa, Matematika eta Erizaintza.

“Deigarria da Haur Hezkuntzaren kasua —dio azterketak—; izan ere, ikasketak egin dituztenen % 6 bakarrik dira gizonak, baina, hala, gizonen afiliazio-tasa handiagoa da emakumeena baino, bai ikasketak amaitu eta lehen urtean, bai amaitu ondorengo azken urtean”.

Kontratu motak eta kotizazioak

Oro har, ez dago funtsezko hobekuntzarik urteetan zehar kontratu motari dagokionez. Sexuaren araberako banaketari dagokionez, kontratu mugagabeen ehunekoa handiagoa da gizonen kasuan kasu guztietan eta bi unibertsitate-motetan.

Kotizazio-taldeari dagokionez (lana ikasketa-mailarekin bat datorren adierazten du), emaitzak aurreko azterketarenak baino zertxobait hobeak dira laugarren urtean eta unibertsitate-mota guztietan; izan ere, “Tituludunak” kotizazio-taldeko egresatuen ehunekoa, guztira, % 60,7koa izan da, eta 2012/2013 eta 2009-2010 ikasturteetan, %56,3koa zen hurrenez hurren.

Lehenengo urteko batez besteko ordainsariak txikiagoak dira 2013-2014 ikasturteko ikasleentzat 2009-2010 ikasturtekoentzat baino, eta ia berdinak dira 2012-2013 ikasturtekoentzat, baina, gero, 2013-2014 ikasturteko batez besteko kotizazio-oinarriak aurreko ikasturteetakoak baino handiagoak dira, kasu guztietan.

Azterketari buruzko datuak

Azterketak eguneratu egiten ditu 2015. urtean argitaratutakoaren datuak, zeina Espainiako Unibertsitateen Kontseilu Sozialen Konferentziak eta orduko Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak sinatutako hitzarmen baten emaitza baitzen.

Azterketa 2019ko uztailean argitaratu zen arren, Gizarte Kontseiluen Biltzarrak unibertsitate bakoitzeko kontseilu sozialetara bidali du txosteneko adierazle nagusiak biltzen dituen informazio zehatza. Adierazle horiek adarraren, ikasketa-eremuaren eta titulazioaren arabera bereizi dira, eta Espainiako Unibertsitate Sistema osorako eskaintzen dira, Autonomia Erkidegoaren eta Unibertsitatearen arabera.

Zehazki, 2013/2014 ikasturtean unibertsitate publiko eta pribatuetako graduko eta 1. eta 2. zikloetako titulazioetan eta masterrean titulua lortu eta gero (233.626 pertsona graduko eta 1. eta 2. zikloetako titulazioetan eta 67.530 pertsona masterrean) Gizarte Segurantzan, 2015, 2016, 2017 eta 2018an martxoaren 23ko data finkoarekin lan-alta eman zuten tituludunen lan bizitza aztertzen du. Ez ditu barnean hartzen elkargo profesionalen mutualitateetan afiliatuta daudenak, atzerrian lan egiten dutenak eta doktoretza egin zutenak.

Unibertsitateko Informazio Sistema Integratuko eta Gizarte Segurantzako Diruzaintzako datuetan oinarrituta, informazioa ematen du unibertsitateko ikasleen afiliazio-tasari, autonomoen ehunekoari, lan-motari eta lanaldiari buruz, bai eta haien kotizazio-taldeari eta kotizazio-oinarriari buruz ere. Datu banakatuak aurkezten dira, jakintza-adarren, sektore profesionalen eta titulazioaren/ikasketa-eremuaren arabera.