Introducir texto para la búsqueda (*)
Introducir texto para la búsqueda (*)
  • ES
  • EU

Arauen eskuliburua

2000ko martxoaren 7an egin zuen bileran Unibertsitateko Gobernu Kontseiluak Artxibo Nagusiaren Arautegiak ezarria da hau dela, besteak beste, Artxibo Nagusiaren ardura: “arau erregulatzaileak eta irizpideak ezartzea dokumentuen ordenamenduari, sailkapenari, transferentziari, hautaketari eta suntsiketari buruz eta dokumentuen kudeaketari buruz, eta dokumentazioaren eta informazioaren tratamendu automatizatuaren beste alderdi batzuei buruz (2 art., 5. apartatuaº).

Arau erregulatzaile horiek argitaratzeko, eta ahal den guztian ilustratzeko Artxibo Nagusiaren eginkizuna eta funtzioak, 2006an argitara eman zen Artxiboaren Arauei eta Prozedurei buruzko Eskuliburuaren edizio inprimatu bat, eta hau du erreferentzia:

Joaquim LLansó Sanjuan (zuzendaria), Lucía Costanilla Baquedano, Olivia García Irigaray, Itziar Zabalza Aldave: Dokumentuen eta artxiboen kudeaketarako praktika onak: Nafarroako Unibertsitate Publikoko Artxiboaren Arauei eta Prozedurei buruzko Eskuliburua [Iruñea] : Nafarroako Unibertsitate Publikoa, [2006].- 250 p. ISBN:84-9769-130-X