Joan eduki nagusira

Nafarroako Unibertsitate Publikoak (NUP) 108 ikerketa-talde ditu 2023an, eta guztira 1.403 ikertzaile aritzen dira haietan, erakundearen Gobernu Kontseiluak onetsitako katalogoaren arabera. Oinarrizko unitate horietan antolatuta dago Unibertsitateko ikerketa, eta lau arlo handi hauetan banatuta: Ingeniaritza eta Teknologia (28 talde), Oinarrizko Zientziak eta Osasun Zientziak (37 talde), Zientzia Ekonomikoak eta Juridikoak (22 talde) eta Giza eta Gizarte Zientziak (21 talde).

zoom Bi ikertzaile, Nafarroako Unibertsitate Publikoko (NUP) laborategi batean.

Bi ikertzaile, Nafarroako Unibertsitate Publikoko (NUP) laborategi batean.

Ikerketa-taldeetan, lan-ildo bertsuak dituzten ikertzaileak elkartzen dira, talde-arduradun bat izaten dute, eta ikerketari laguntzeko deialdi publikoetara eta pribatuetara aurkezten dituzte proiektuak. Talde horien kalitatea, ibilbidea, bikaintasuna eta profila erabakigarriak dira finantzabidea lortzeko.

Ikerketa-taldeen kopuruak gora egin du denboran zehar: 1999an 74 talde zeuden, 2002an 88, 2005ean 98 eta 2012an 111 (ikerketa-talde gehien izan dituen urtea). Era berean, ikertzaileak ere ugaritu egin dira azken hamarkadan: 2006an 827 ziren; gaur egun, berriz, 1.403 (erakunde akademikoaren errekorra). 2016an, tesia egiten ari ziren doktoretzako ikasleak sartu zituen ofizioz Ikerketa Batzordeak.

Ikerketa-taldeetan erroldatutako ikertzaile kopuruaren gorakada hori, batez ere, doktoretzako eta doktoretza ondoko langile kontratatuen hazkundearen ondorio da (proiektuen kargura kontratatuak eta beste kategoria batzuetakoak): 2019-2020 ikasturtean 434 ikertzaile izan ziren, 2020-2021 ikasturtean 500, 2021-2022 ikasturtean 575 eta 2022-2023 ikasturtean 632. Horrek esan nahi du % 10eko igoera izan dela 2021-2022 ikasturteko kopuruarekin alderatuta, eta % 45,6ko igoera metatua orain dela lau ikasturteko datuekin alderatuta (2018-2019). Zifra horiek argi erakusten dute nolako esfortzua egiten duen NUPek ikerketarako kanpo funtsak biltzeko.

Irakasle eta ikertzaileek osatzen dute ikerketa-taldeetan erroldatutako ikertzaileen beste taldea, eta zenbait figuratan banatuta daude, hala nola irakasleen kidegoak, iraunkorrak eta ez-iraunkorrak. Ikerketa-taldeen erroldan gehitu den irakasle eta ikertzaile kopurua egonkor samar mantendu da azken urteetan. Zehatzago esanda, 2022-2023 ikasturtean 707 lagun egon ziren erroldatuak, hau da, % 1,9ko igoera egon zen 2021-2022 ikasturtearen aldean, eta % 4,28ko igoera metatua 2018-2019 ikasturteko datuen aldean.

Urteko katalogoa

Ikerketa Batzordeak urtero eguneratzen du ikerketa-taldeen katalogoa  datu-base batzuen bidez. Katalogoa onetsi ondoren, jendaurrean jartzen da, Unibertsitatearen ikertzeko ahalmena ezagutzera emateko.

Ikerketa-taldeen produktibitatea, barnekoa zein kanpokoa, ebaluatu eta baloratu egiten da etengabe, eta horren emaitzen mende egoten da barne-finantzaketa.