Joan eduki nagusira

zoom Masterreko eskola bat Iruñeko Arrosadiko campuseko telematika laborategi batean.

Masterreko eskola bat Iruñeko Arrosadiko campuseko telematika laborategi batean.

Nafarroako Unibertsitate Publikoan (NUP) graduko ikasketak 2014-2015 ikasturtean amaitu zituzten ikasleen % 89k eta 2016-2017 ikasturtean masterra amaitu zuten ikasleen % 92k beren prestakuntzarekin zerikusia duen lanpostua dute beren ikasketak amaitu eta hiru urtera eta urtebetera, hurrenez hurren (lautik hiru beren prestakuntzarekin zerikusia duen lanpostu batean) Hala jasotzen du Unibertsitateko Antolamendurako, Kalitaterako eta Prozesuetarako Zerbitzuak lan munduan sartzeari buruz eta ikasleek titulazioarekin duten poztasun mailari buruz egindako azken inkestak, 2018ko abendutik 2019ko urtarrilera bitartean jasotako landa-eremuekin. Gradu titulua dutenen % 5 baino ez dago langabezian eta master titulua dutenen % 4. Gainerakoek edo beste lan mota bat dute edo egoera diferenteetan daude, hala nola beste ikasketa batzuk egiten (doktoretza barne) edo oposizioak prestatzen.

Inkestak erakusten du graduko egresatuen % 89 lanean ari dela (% 77 beren prestakuntzarekin zerikusia duten lanpostuetan, % 5 langabezia dago eta % 6 beste egoera batzuetan. Masterra egin zutenen artean, % 91 aktibo dago (% 75 beren ikasketekin lotutako lanpostuetan), % 4 langabezian dago, eta % 5 beste egoera batzuetan.

Bai graduko bai masterreko tituludunak, beren prestakuntzarekin zerikusia duten lanak egiten dituztenek, 4 puntutik 3,5 ematen dizkiote beren lanari eta 4tik 3,1 NUPen balioespen orokorrari.  Gainera, graduko tituludunen % 94 eta masterreko tituludunen % 93 “ados edo oso ados” dago NUPen eskuratutako jakintzak lanean erabiltzen ote dituzten galdetzen zaienean.

NUP, lehen aukera

Inkestaren arabera graduko ikasleen % 72k eta masterreko ikasleen % 67k praktikak egin zituzten enpresa, erakunde eta beste erakunde batzuetan beren titulazioko ikasketa planaren barruan.  Horretaz gainera, gradu bat egin zutenen % 91k eta masterra egin zutenen % 93k NUPen aldeko hautua egin zuten beren ikasketak egiteko lehen aukera modura. Ikerketaren arabera, batez besteko sarbide nota 7,2 izan zen graduan eta 7,9 masterrean.

Oso bestelako datuak dira  2016ko otsailekoekin alderatzen baditugu. 2016an, graduko ikasketak urte eta erdi lehenago, hots, 2013-2014 ikasturtean amaitu zituztenei eta masterreko ikasketak urtebete lehenago, hots, 2014-2015 ikasturtean amaitu zituztenei egin zitzaien inkesta. Orduan, graduko tituludunen % 65 lanean ari zen (% 54k bere ikasketekin zerikusia zuen lanpostua zuen), eta tituludun horien % 15 zegoen langabezian. Kasu askotan, lan merkatura sartu baino lehen, profesionaltzen duen master bat egin behar zutenez, Graduko tituludunek denbora gutxi zuten, eta horrek eragin handia zuen emaitzan. Masterreko egresatuen kasuan, % 84 lanean ari ziren (beren prestakuntzarekin zerikusia duen lanpostua zuten denek) eta taldearen % 8 langabezian zegoen.

Lan-munduan sartzeari buruz eta ikasleek titulazioarekin duten poztasun mailari buruzko inkestak graduko 727 tituluduneko eta masterreko 245 tituluduneko lagina du. Elkarrizketak telefonoz egin ziren. Lanak % 95eko konfiantza maila du, eta graduan errore-tartea % 2,2 da, eta masterrean % 3,95.