Introducir texto para la búsqueda (*)
Introducir texto para la búsqueda (*)
 • ES
 • EU

Oinarriak

Sormen Sariak

INFORMAZIO OROKORRA

Xedea
Parte-hartzaileak
Sariak
Modalitate bakoitzaren oinarri espezifikoak

ESKAERA Eskaera: 2024ko urriaren 31ra arte
IRABAZLEAK Irabazleen  zerrenda
SARIAK EMAN ONDOREN Lanak jasotzea
Konfidentzialtasuna eta eskubideen lagapena

 

DEIALDIAREN XEDEA

2024ko Sormen Sariak, arlo hauetan:

- Musika, irudia eta soinua:

 • Campus Music lehiaketa.
 • Argazki lehiaketa Instagramen: Genero Berdintasuneko aipamen berezia

- Sorkuntza literarioa:            

 • Ipuin laburra (gaztelaniaz eta euskaraz)
 • Poesia (gaztelaniaz eta euskaraz)

 

PARTE-HARTZAILEAK

2024ko Sormen Sarien deialdi honetara aurkezten ahal dira 2024an Nafarroako Unibertsitate Publikoko titulazio ofizialen batean matrikulaturiko ikasleak, betiere aurkezten diren modalitatean ez badute saririk irabazia azken bost urteetako Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Sormen Sarietan (2019-2023).

 

SARIAK

Modalitatea

1. saria (euro)

2. saria (euro)

Campus Music

850

400

Instagrameko argazkia *

300

150

Kontakizun laburra gaztelaniaz

300

150

Kontakizun laburra euskaraz

300

150

Poesia gaztelaniaz

300

150

Poesia euskaraz

300

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Instagrameko argazkiaren modalitatean, “Genero berdintasuna” izeneko aipamen berezi bat emanen da, 300 eurokoa.

Saria eman gabe utziz gero, bi aipamen ematen ahalko dira gehienez ere modalitate bakoitzeko.

Saritutako lanen behin-behineko zerrenda NUPen iragarki ohol elektronikoan argitaratuko da. Ondoren, 5 egun balioduneko epea egonen da erreklamazioa aurkezteko. Sarituen behin betiko zerrenda jasotzen duen ebazpena Unibertsitateko iragarki ohol elektronikoan argitaratuko da.

Campus Music lehiaketako sariak: diruaz gainera, lehenbiziko sariaren irabazlea NUPen ordezkari izanen da Unibertsitateen G9 Taldearen musika-taldeen 2025eko lehiaketan.

Sari-banaketa: sariak banatzeko ekitaldi publiko bat eginen da. Ekitaldi horretara saritutako ikasleek berek edo, bertaratzerik ez badute, beren ordezkariek joan behar dute. Saritutako lehiakidea edo bere ordezkaria sariak banatzeko ekitaldira joaten ez bada, sari hori eman gabe utzi dela aldarrikatuko da automatikoki, eta dagozkion ondorio ekonomikoak izanen ditu.

 

OINARRI ESPEZIFIKOAK

   1. Campus Music lehiaketa
   2. Argazki lehiaketa Instagramen
   3. Ipuin laburren eta poesia-lanen lehiaketa
 

Argibide osoa lotura honetan: Sormen sariak

1.- CAMPUS MUSIC LEHIAKETA

Bakarlariek zein taldeek parte har dezakete. Taldeen kasuan, gutxienez kide batek Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikasle izan behar du eskabideak aurkezten diren unean.

Talde edo bakarlari bakoitzaren parte-hartzearen iraupena guztira ez da izan beharko 15 minutu baino laburragoa, ez 30 minutu baino luzeagoa.

Emanaldia: epaimahaiak egoki iritziz gero, lehiaketan parte hartzen duten taldeek emanaldi bat eginen dute epaimahaiaren aurrean eta jendaurrean.

Beharrezko dokumentazioa:
Dokumentazioa gutun-azal batean aurkeztuko da, eta kanpoaldean hau adieraziko da: “Modalitatea: 2024ko Campus Music lehiaketa” eta taldearen izena. Gutun-azalaren barnean hau sartuko da:

 • Maketa edo grabazio bat, bakar-bakarrik lehiaketara aurkeztutako abestiak edukiko dituena.
 • Dokumentu bat paperean, abestien hitzak dituena eta taldearen historia labur kontatzen duena.
 • Beste gutun azal bat, kanpoaldean taldearen izena duena, eta, barrenean, hau:
  • Parte-hartzaile(ar)en zinpeko aitorpena, non adieraziko baita beste lehiaketa batzuetan saritu gabeko abestiak dituen maketa edo grabazio bat aurkezten dela.
  • Taldea osatzen duen lehiakide bakoitzeko dokumentu bat, non idatziko baitira lehiakidearen izena, posta helbidea, helbide elektronikoa, telefonoa, NANaren fotokopia eta Unibertsitatearekin nolako lotura duen frogatzeko agiriarena.

Sariak:  850 euro 1.arentzat eta 400 euro 2.arentzat


 

2.- ARGAZKI LEHIAKETA INSTAGRAMEN

Argazkiaren gaia libre aukeratzen ahal da.

Bakarka edo taldeka hartzen ahal dute parte ikasleek. Taldeka aurkeztuz gero, kide guztiek NUPeko ikasle izan beharko dute parte hartzeko eskaerak aurkezteko unean.

Ezinbestekoa da profil publikoa duen Instagrameko kontu bat edukitzea. Parte-hartzaile bakoitzak argazki bakar bat aurkezten ahalko du, eta, deskribapenean, #cultUPNA traola-hitza eta @upna.nup eta @cultupna etiketak idatzi beharko dira.

Parte hartzeko eskaera eskabide orokor bidez aurkeztuko da, esteka honen bidez:

         https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/zerbitzu-katalogoa/guztiak/sormen-sariak?languageId=100001

Argazkiaren azalpen labur bat argitaratzen ahalko da, baita izenburua eta mezu bat ere, 30 karakterekoa gehienez ere (zuriuneak barne).

“Genero Berdintasuna” Aipamen Berezirako hautagai izateko, irudiek emakumeen eta gizonen arteko desparekotasunaz jabetzen eta hura gainditzen laguntzen duen testu labur bat izan behar dute (gehienez 150 karaktere), eta modalitate horretarako hautagai izan nahi dutela adierazi beharko dute parte hartzeko eskaeran.

Sariak: 300 euro 1.arentzat eta 150 euro 2.arentzat. Genero Berdintasuneko aipamen berezia: 300 euro.

 

3.- SORKUNTZA LITERARIOKO LEHIAKETA: “CAMPUSEKO ISTORIOAK”

 

Ipuin laburra (gaztelaniaz edo euskaraz).

Gehienez ere 4 folio, DIN A4 formatuan, lerroarte bikoitza utzita eta alde bakar batetik idatzita, 12 tamainako Times New Roman letrarekin.

Poesia (gaztelaniaz edo euskaraz).

Metrika librea da. Lan bakoitzak 3 poema izanen ditu, eta horietako bakoitzak gutxienez 14 eta gehienez 50 lerro.

Dokumentazio guztia gutun azal batean sartu behar da:

 • Lanen lau kopia paperean, eta testuak euskarri magnetikoan, Word formatuan.
 • Gutun azal bat, itxita, hauek dituena barrenean:
  • folio batean idatziak lanaren izenburua edo leloa, lehiatzailearen izenordea, izen-deiturak, posta helbidea, helbide elektronikoa, harremanerako telefonoa, NANaren fotokopia eta Unibertsitatearekin duen lotura frogatzeko agiriaren fotokopia.
  • Parte-hartzailearen zinpeko aitorpena, non adieraziko baitu aurkeztutako lana ez dela saritu beste lehiaketaren batean.

Sariak: 

Ipuin laburra gaztelaniaz, ipuin laburra euskaraz.

Poesia gaztelaniaz, poesia euskaraz.

Modalitate eta hizkuntza bakoitzean bi sari emanen dira:

300 euro 1.arentzat eta 150 euro 2.arentzat

 


EPEA

Lehiaketan parte hartzen duten ikasleek deialdia onesten duen ebazpenean jasotako jarraibideen arabera aurkeztu beharko dute dokumentazioa. Epea 2024ko urriaren 31n amaituko da.

Kontsultatu zer dokumentazio aurkeztu behar den modalitate bakoitzean.

 

IRABAZLEAK

Irabazleen behin-behineko ebazpena
Irabazleen behin betiko ebazpena

 

LANAK JASOTZEKO EPEA

Saritu gabeko obrak eta lanak eta, halakorik egonez gero, dokumentazioa emateko erabilitako gailu birgrabagarriak 2024ko azaroaren 15etik 30era itzuliko dira, 09:00etatik 14:00etara, Kulturako eta Kiroletako Bulegoan. Epe horretan jasotzen ez den materiala suntsitu eginen da.

 

KONFIDENTZIALTASUNA ETA ESKUBIDEEN LAGAPENA

Parte-hartzaileen datuak fitxategi automatizatu batean sartuko dira. Aurkeztutako dokumentazioa eta lanak erregistratzea da fitxategi horren helburu bakarra.

Saritzen diren lanak NUPen jabetzakoak izanen dira. Horrek esan nahi du saridunek laga egiten dutela lan sarituak edozein formatutan argitaratzeko, hedatzeko edo ustiatzeko eskubidea, edo beste edozein eskubide, eta ez dutela eskubiderik arrazoi horregatik lansaririk, ordainsaririk edo konpentsazio ekonomikorik jasotzeko.

Saritua izateak egile-eskubideak lagatzea dakar, egile eskubide moralak galarazi gabe.