• ES
  • EU


Ikuskapen Unitatea

Hasiera/ Ikuskapen Unitatea/ Gorabeherak eta abisuak

Gorabeherak eta abisuak


Gorabehera akademikoen eta aldaketa abisuen prozesu berria

Prozesu berria 2018-19 ikasturtean jarri da abian, eta irakaskuntza planifikatuaren aldaketei buruzko abisuak eta gorabehera akademikoak bereizten ditu.

GORABEHERA AKADEMIKOAK

Gorabehera akademikoa esaten zaio irakaskuntza-jarduera osoki edo partzialki kentzeari:

  • Eskola teorikoa edo praktikoa
  • Tutoretza
  • Azterketa
  • Ebaluazio probaren berrikuspena

Normalean, ikasleek jakinaraziko dute gorabehera bat, irakaskuntza jarduera bat kendu dela idatziz jaso nahi dutenean.

Horretarako, Ikastegiko webguneko inprimakia erabiliko dute edo gorabehera akademikoak, kexak, iradokizunak, eskerrak eta kontsultak aurkezteko inprimakia. Ikastegira joanda edo posta elektronikoaren bidez aurkeztuko dute.

Salbuespen gisa, irakasleek gorabehera bat jakinaraziko dute irakaskuntza kentzeko arrazoia hau ez denean: irakaslea ez egotea eskola eman behar duen tokian.

GORABEHERA AKADEMIKOEN JUSTIFIKAZIOA

Irakasleek gorabehera akademikoak justifikatzeko inprimakia erabiliko dute Sailak edo ikuskatzaileak eskatzen badie.

ALDAKETA ABISUAK

Normalean, aldaketak (egun, ordu, ikasgela eta irakasle aldaketak) aurretiaz jakinaraz daitezke eta eskola ez da kentzen. Beraz, ez dira gorabehera akademikotzat hartzen.

Ez dira gorabehera akademikotzat hartuko gero sortu diren aldaketak, aurrez ikusi ezin izan direnak, eta geroago berreskuratuko direnak.

Irakasleek NireIkasgelategiaren bidez jakinarazten dizkie aldaketa guztiak ikasleei. Aldaketak data, ordua edo ikasgela aldatzea berekin badakar, irakasleak Zerbitzu Orokorrei ere jakinaraziko die (aulario.auxiliares@unavarra.es tel.: 948 16 9620), libre utzitako gunearen berrerabilpena balora dezaten.

Irakasleek ez dute beren Sailari abisatu beharrik  irakaskuntza aldaketa bat egiten dutenean, betiere aldaketa horren eragina eskola-aste bat baino txikiagoa bada.

Aldaketen eragina irakaskuntza aste bat baino handiagoa bada, irakasleek nahitaez abisatuko diote e-posta baten bidez beren sailari, eta aldaketaren xehetasunen eta arrazoien berri emango diote. Bai irakaskuntza planifikatuari bai berreskuratu behar denari buruzko datuak jakinarazi behar dira (titulazioa, irakasgaia, taldea, hizkuntza, data, ordutegia, ikasgela eta irakaslea); aldaketa bat badago, Sailak aldaketa hori erregistratu behar du Irakaskuntza Esleipenean.

Eragina aste bat baino handiagoa izanik data, ordutegia edo ikasgela, aldaketa dakarte kasuetan, irakasleek  ukitutako ikastegiari edo ikastegiei abisatuko diete, eta ikastegi horiek Ikasgelaren eskaera inprimakiaren bidez eskatu behar dute Zerbitzu Orokorretara bidaltzeko eta aldaketa webgunean bistaratzeko.

JARRAIPENA

Ikastegiak gorabehera akademikoen jarraipen txosten bat egingo du, eta, beharrezkoa bada, gorabehera horien justifikazioa eskatuko dio Sailari.

Horretaz gainera, gorabehera jakinarazi duen interesdunarekin harremanetan jarriko da Ikastegia erantzun bat emateko.

Sailak aldian-aldian aztertzen du abisuen erregistroa eta, beharrezkoa bada, abisuen justifikazioa eskatuko die irakasleei.