• ES
  • EU


Jokabide kodeak


Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleen eta Ikertzaileen Ikuskapen Unitateak bere jarduera garatuko du unitate horrek sortutako arautegian finkatutako jokabide kode batekin bat.

Ikuskapen Unitatearen jokabide kode hori honako helburu hauetan zehazten da:

  • Ikuskapen Unitateko langileen jarrerak etikan eta erantzukizun profesional eta sozialetan oinarrituak izan daitezen sustatzea.
  • Erakundearenganako konfiantza sorraraztea.
  • Beren esku-hartzeetarako praktikarik hoberenak bilatzea.
  • Esku-hartzeen emaitzei balio erantsia ematea.

Jarduteko printzipioak

Horri guztiari erantzunez, Ikuskapen Unitateko langileen jardun profesionalak beti zaindu beharko ditu bere balioenganako errespetuzko portaeretan adieraz daitezkeen hainbat printzipio.

  • Erantzukizun profesionala.
  • Objektibitatea.
  • Inpartzialtasuna.
  • Konfidentzialtasuna.