Introducir texto para la búsqueda (*)
Introducir texto para la búsqueda (*)
 • ES
 • EU

Oinarriak

Dibulgazio zientifikorako deialdia

2024Ko Hautatutako proiektuen behin betiko zerrenda

 

OINARRIAK

2444/2023 Ebazpena, 2023ko azaroaren 17koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoan dibulgazio zientifikoko jarduerak egiteko laguntzen 2023. urteko deialdia onetsi eta dagokion gastua baimentzen duena.

DEIALDIAREN XEDEA

Deialdi honen xedea da  2024an Nafarroako Unibertsitate Publikoko unibertsitateko komunitateko kideek dibulgazio zientifiko eta teknikoko jarduerak eta ikerketa emaitzak komunikatzeko jarduerak sustatzea eta garatzea ahalbidetuko duten laguntzak ematea. 

Zientzia-dibulgazioko jardueratzat hartuko dira Nafarroako Unibertsitate Publikoan egindako ikerketen emaitzak publiko espezializatu gabeari helaraztea helburu dutenak, bai eta bokazio zientifikoak edo teknikoak sustatzera edo gizartean kultura zientifikoa areagotzera bideratutakoak ere.

LAN ILDOAK

1. LAN ILDOA. IKERKETAREN DIBULGAZIOA

Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikerketa-proiektuen emaitzak ohiko baliabideen, baliabide sozialen edo beste edozein formaturen bidez jendeari zabaltzeko helburua duten proiektuak. Nafarroako Unibertsitate Publikoak garapen iraunkorreko helburuak lortzeko egiten duen ekarpena ikusgarri egiten duten proiektuak baloratuko dira.

2. LAN ILDOA. BOKAZIO ZIENTIFIKOAK

 1. Unibertsitate aurreko mailetako ikasleen artean bokazio zientifikoak eta zientzia eta teknologiarekiko interesa sustatzea helburu duten proiektuak, ikerketa-metodoarekin eta praktikarekin harreman zuzena izanez. Zientziaren eta teknologiaren erabilgarritasun soziala eta ekonomikoa eta erakargarritasuna balioztatzea sustatuko da. Zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematikaren sektorean emakumeen bokazioak sustatzea baloratuko da, baita hezkuntza, osasun eta gizarte-lanaren sektoreetan gizonen bokazioak sustatzea ere.
 2. Zientzia campusak batxilergoko ikasleentzat. Proiektu horietan astebeteko programa egin beharko da, gutxienez 09:30etik 13:30era, astelehenetik ostiralera. Zehaztu egin behar dira campusak erabiliko dituen gaiak, bai eta egunero eginen diren jarduerak, lantegiak, bisitak edo praktikak, eta horiek egiteaz arduratuko diren pertsonak. Diziplinarteko planteamendu bat eta landu beharreko gaien alderdi anitzeko hurbilketa bat planteatuko da, bai eta Garapen jasangarrirako helburuekin eta 2030 Agendarekin duen lotura ere.
 3. Ikastetxeekin lankidetzan egindako beste jarduera batzuk, unibertsitate aurreko ikasleei ezagutza eta ikerketa hurbiltzeko.

3. LAN ILDOA. KULTURA ZIENTIFIKOA

Edozein gai zientifiko eta teknologikori buruzko dibulgazio proiektuak, zientzia gizartera oro har hurbiltzeko, haren ulermena eta espiritu kritikoa areagotuz.

LAGUNTZAK

Proiektu bakoitza 10.000 eurorekin finantzatuko da gehienez ere. Deialdi honen aurrekontu osoa 30.000 eurokoa da.

ESKATZAILEAK

Nafarroako Unibertsitate Publikoko unibertsitateko komunitateko edozein kidek (Irakasle eta ikertzaileak, AZL, ikasleak edo NUPeko ikasle elkarteak) eskatzen ahalko du laguntza bat zientzia dibulgazioko jarduerak egiteko 2024. urtean, ezarritako eskaera aldi eta ildoen arabera.

Administrazio eta zerbitzuetako langile, ikasle edo beste talde batzuetako kideen proposamenen kasuan, jarduerak Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle eta ikertzaileen kide baten sostengu zientifikoa izan beharko du beti.

ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA

Eskaerak aurkezteko epea deialdia argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta 2023ko abenduaren 25ean amaituko da.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Nahitaezkoa izanen da dokumentu hauek aurkeztea:

 • Datu pertsonalen fitxa bere apartatu guztietan beteta (I. Eranskina). Fitxa berean izena, abizenak, AIZ, posta elektronikoa, telefonoa eta proiektuaren arduradunaren profila jasoko dira. Proiektua talde gisa aurkezten bada, taldeko kide guztien edo elkarteko zuzendaritza batzordeko kide guztien izen-deiturak ere jaso beharko dira.
 • Proiektuaren fitxa bere apartatu guztietan beteta (II. Eranskina).
 • Zentro/Institutuaren oniritzia. AZLek edo ikasleek parte hartzen badute, proposamena babesten duen Irakasle eta Ikertzaileen zentroari buruzkoa da oniritzia.
 • Txosten ekonomikoa (III. eranskina).

PROIEKTUAK

Proiektuek informazio hau jaso behar dute modu argian:

II. eranskina. Proiektuaren fitxa:

 • Jardun lerroa.
 • Proiektuaren izenburua.
 • Proiektua gauzatzeko epea: jardueraren hasiera eta amaiera egunak.
 • Proiektuko taldea: taldeko arduradunaren CV laburtua, eta taldeko kide bakoitzarena, beharrezkoa bada.
 • Jarduera deskribatzeko testua, haren promozioa egiteko.
 • Proiektua egiteko motibazioa.
 • Helburuak.
 • Kokapena eta nori zuzentzen zaion. Jende horrengana iristeko ekintzak.
 • Jardueren plangintza: programa, datak, lekua, hizlariak, egin beharreko lanaren ezaugarriak, etab.
 • Behar teknikoak (orokorrean behar direnak, argi eta garbi bereiziz Unibertsitateak betetzea espero direnak).
 • Proiektua komunikatzeko eta zabaltzeko planaren proposamena. Haren barnean, dibulgazio zientifikoko jarduera zehatz bat proposatu beharko da, ekitaldi hauetakoren baten esparruan gutxienez ere: Emakume eta Neska Zientzialarien Nazioarteko Eguna (otsailaren 11), Ikertzaileen Gau Europarra (irailaren 29a), Zientziaren Asteak (azaroaren 6tik 19ra).
 • Dibulgazio jardueraren ebaluazio sistema (parte-hartzaile kopurua, komunikabideetako eragina, etab.)
 • Ikerketa-taldearen edo ikertzailearen bermea sinatuta, beharrezkoa bada.
 • Jardueraren xede den jendea barne hartzen duten erakunde edo entitateen bermea, beharrezkoa bada.
 • Beste erakunde edo organismo batzuekin dagoen lankidetzaren berri ematea.

III. eranskina.  Txosten ekonomikoa.

 • Proiektuaren aurrekontua jardueraren arabera banatuta. Justifikazioa (gastuaren beharraren azalpena jarduera bakoitzeko).
 • Aurrekontua osotara.
 • Deialdi honetan eskatutako kopurua, eta, baldin badago, batera finantzatutako kopurua, baterako finantzaketaren jatorria adierazita.

ESKAERAK EBALUATZEKO IRIZPIDEAK

Irizpideak

Pisu espezifikoa

1.a Funtsezko irizpideak (30 puntu gehienez ere)

Helburuen definizioa eta proiektuaren kalitatea. Garatu beharreko jardueraren egokitasuna, formatuak, berrikuntza-maila eta garrantzi zientifiko-teknikoa. Planteamendua errealista ote den denboraren eta dimentsioaren aldetik. Nazio Batuek ezarritako Garapen Jasangarrirako 17 Helburuetakoren batekin duen lotura.

25

Norentzat den. Ingurune zientifiko edo teknikoetatik kanpoko pertsonak erakartzea, zientziarako eta berrikuntzarako sarbidea eta interesa modu sortzailean sustatzeko.

5

2.a Irizpide ekonomikoak (20 puntu gehienez ere)

Aurrekontu koherentea, ezarritako helburuen arabera egokitzen dituena baliabideak, errealista proiektuaren tamaina kontuan hartuta, eta justifikatua.

15

Baterako finantzaketa. Beste finantzaketa-iturri batzuk izatea, proiektua egonkorra, bideragarria eta jasangarria izan dadin.

5

3.a Irizpide operatiboak (40 puntu gehienez ere)

Plangintza. Errealista eta koherentea proiektuaren dimentsioa, denborak, erantzukizunak eta baliabideak kontuan hartuta, eta deialdiaren epeen eta baldintzen esparruan.

10

Komunikazio estrategia eta plana. Jardueraren xede den jendeari hura komunikatzeko (ezagutarazteko, partekatzeko, sozializatzeko) behar diren bitartekoak, baliabideak eta mekanismoak aurreikustea, baita komunikabideak ere, arrakasta bermatzearren ekintzaren funtzionamenduari, parte-hartzeari eta hartarako planteatutako helburuei dagokienez.

10

Taldearen esperientzia dibulgazioaren xede den jakintza arloan

10

Lankidetza, diziplinartekotasuna

10

4.a Eragin irizpideak (10 puntu gehienez ere)

Eragin kualitatiboa eta kuantitatiboa eta hura ebaluatzeko mekanismoak, eta ebaluatzeko mekanismoen berrikuntza. Eragina neurgarria izatea, bai parte-hartzaileen kopuruari dagokionez, bai parte-hartzaileen kultura zientifikoa, teknologikoa eta berrikuntzakoa benetan hazi ote den jakiteari dagokionez.

10

Eskaera onesteko, 60 puntu gainditu beharko ditu.

JARDUERAREN AITORPENA

Dirulaguntza ekonomikoaz gainera, horrek dakar:

 • Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasle eta ikertzaileen Arduraldi Akademikoko Planean ezarritako aitorpena, Gobernu Kontseiluaren 2021eko maiatzaren 4ko erabakiaren bidez onetsia. 123. Zenbakidun NAO, 2021eko maiatzaren 27koa.
 • Nafarroako Unibertsitate Publikoak jardueran parte hartu, bertaratu edo antolatzen duen langilearentzako jardueraren ziurtagiria, Difusión Sareak (CRUE-Unibertsitateak) eta FECYTek Akademiko eta Ikertzaileen Zientzia Dibulgazioko Jarduera Balorizatzeko Gidaren araberakoa.
 • Kultura Zientifikoaren Unitatearen laguntza, antolaketa, komunikazio, ebaluazio eta datuen babesari dagokienez, KZUren baliabideen eskuragarritasunaren arabera, beharrezkoa bada.
 • Jarduera KZUren jardueren erregistro batean eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren komunikazio eta dibulgazio zientifikoko jardueren urteko planean sartzea, KZUk sustatutako ekintza gisa.

Dokumentazio gehigarria:

Infomazio gehiago: Kultur Zientifikoaren Unitatea: ucc@unavarra.es