Introducir texto para la búsqueda (*)
Introducir texto para la búsqueda (*)
 • ES
 • EU
 • EN

Kalitatearen Barne Bermerako Sistema

Kalitatearen Barne Bermerako Sistema (KBBS) KBBSaren diseinuaren ziurtapena Kalitate Batzordea Ikastegiko Kalitatearen Berme Batzordea (IKBB)

Kalitatearen Barne Bermerako Sistema (KBBS)

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Gobernu Kontseiluak 2008ko urriaren 24an egindako bileran Kalitatearen Barne Bermerako Sistema (KBBS) onetsi zuen, eta 2018ko apirilaren 24an, 2020ko azaroaren 27an eta 2023ko otsailaren 27an egindako bileretan eguneratu. Bertan, tituluak etengabe hobetzen eta irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuen kalitatea ziurtatu eta bermatzeko tresnak izaten laguntzeko prozedurak ezarri ziren.

Sistema KBBSaren deskripzioa dokumentuaren inguruan egituratzen da. Dokumentu horretan prozeduren antolamendua eta diseinua deskribatzen da.. Dokumentu hori ondoko eranskinekin osatzen da:

 1. KBBSaren erantzukizunen egitura.
  Deskribatzen ditu kalitate gaietan ikastegi bakoitzak duen erantzukizunen egitura eta Unibertsitatearen Kalitaterako Batzordearekin duen harremana. Egitura horrek kalitatearen helburuak eta ekintzak eta haien garapena, betetze-maila eta jarraipena identifikatzen ditu.
 2. KBBSaren jarraipena eta etengabeko hobekuntza.
  Definitu egiten du ikastegiek zer tresna erabili dituzten ikastearekin eta irakastearekin lotutako prozesuen emaitzak aztertzeko, horien kalitatea areagotuko duten doiketak eta hobekuntzak proposatzeko xedez.

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren ikastegi bakoitzeko zuzendaritza-taldeko kide bat duen lantalde batek diseinatu ditu prozedurak, Antolaketako eta Kalitateko taldearen laguntzarekin. Hasiera batean, unibertsitateko ikasketa ofizialen antolamendua ezartzen duen 2007ko urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren 9. apartatuan deskribatutako ordenaren arabera antolatu da. Ondoren, araudi berrietara egokitzeko beharrezkoak diren aldaketak egin dira, hots, 99/2011 EDra, 822/2021 EDra eta 640/2021 EDra egokitzeko.

Europako Unibertsitate Eremura egokitutako graduko, unibertsitate masterreko eta doktoretza-programetako titulu berriak ezartzen joan diren heinean, KBBSa ikastegietan aplikatu, eta antolakuntza- eta/edo araudi-behar berrietara egokitu da. Hurrengo taulan, sortu zenetik KBBSak izan dituen eguneratze nagusiak eta garrantzi bereziko beste mugarri batzuk erakusten dira.

Prozesu batzuk garatzeko, interes-taldeei gogobetetze-inkestak egin behar zaizkie. Esteka honetan, orain arte egindako inkesten historia kontsulta daiteke, baita hurrengo ikasturteetarako inkesten plangintza ere.

gora

KBBSaren diseinuaren ziurtapena

Ikastegien akreditazio instituzionalari ekiteko helburu estrategikoarekin, NUPek ikastegiaren jarduera akademiko eta kudeaketa guztia Ikastegiaren Kudeaketarako Eskuliburuan antolatzen du modu integratuan, haren diseinua ziurtatu ahal izateko ANECAren AUDIT programaren irizpide eta jarraibideen arabera. 

ANECAren AUDIT Programaren Ziurtapen Batzordeak 2020ko abenduaren 14an ziurtatu zuen NUPeko ikastegi guztietan aplikatzekoa den KBBSaren diseinua. Batzordeak ebatzi zuen sistemak ziurtagiria izateko beharrezko baldintzak betetzen dituela eta Diseinu Ziurtatua duten Unibertsitate eta Ikastegien Erregistroan sartu zuen. 

gora

Kalitaterako Batzordea

Nafarroako Unibertsitate Publikoak kalitate helburuak etengabe erdietsi eta gainditzearren hartutako konpromisoa 1996an Kalitatea Ebaluatzeko Batzordea eratuz gauzatu zen. Orduz geroztik, aldatuz joan da, eta, gaur egun, Kalitaterako Batzordea eta Antolaketako eta Kalitateko taldea dira kalitatearekin lotutako prozesuetan aholkua eta laguntza ematen dituztenak.

Esteka honetan ikus daiteke NUPen Kalitaterako Batzordea eta Ikastegietako Kalitatearen Berme Batzordeak noiz diren.

Gaur egun, honako organo hauek arduratzen dira kalitateaz Nafarroako Unibertsitate Publikoan:

Unibertsitatearen Kalitaterako Batzordea

Bere arautegiaren arabera, organo arrunta da kalitateari dagokionez aholkularitza emateko, proposamenak egiteko eta, beharrezkoa bada, irakaskuntzari, ikerketari eta zerbitzuei eragiten dieten ekintzak onesteko, garatzeko, abiarazteko, eguneratzeko eta haien jarraipena egiteko.

Ikasketen arloan, Ikastegietako Kalitatearen Berme Batzorde guztien jarduerak koordinatzen ditu, bai eta Nafarroako Doktoretza Eskolaren (NADOE) Zuzendaritza Batzordearenak ere, batez ere tituluen aldizkako akreditazioa lortzeko egiten direnak. Horretaz gainera, beste edozein batzorderi edo organori esleitutako kalitatearen inguruko beste jarduera batzuk koordinatzen ditu.

Kideak

Gobernu Kontseiluak erabakitzen du nork osatuko duen Kalitaterako Batzordea, eta gutxienez honako kide hauek izanen ditu:

 • Errektorea edo hark eskuordetutako errektoreordea, zeina batzordeburua izanen baita.
 • Kalitatearen arloan eskumena duen errektoreordea, edo hark eskuordetutako pertsona.
 • Irakaskuntzaren arloan eskumena duen errektoreordea, edo hark eskuordetutako pertsona.
 • Ikerketaren arloan eskumena duen errektoreordea, edo hark eskuordetutako pertsona.
 • Irakasleen gaietan eskumena duen errektoreordea, edo hark eskuordetutako pertsona.
 • Ikasketa Berekien arloan eskumena duen errektoreordea, edo hark eskuordetutako pertsona.
 • Gizarte Kontseiluko burua edo hark eskuordetutako pertsona.
 • Kudeatzailea.
 • Ikastegietako zuzendariak, hots, Ikastegietako Kalitatearen Berme Batzordeetako buruak.
 • Nafarroako Doktoretza Eskolako zuzendaria.
 • Unibertsitatearen kalitatearekin lotutako prozesuetan aholkularitza eta laguntza ematen dituen unitate administratiboko burua.
 • Ikasleen Kontseiluak bere kideen artean aukeratutako ikasle bat.
gora

Ikastegietako Kalitatearen Berme Batzordeak (IKBB)

Ikastegiko irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuen kalitatea bermatzeko tresnak diseinatzen, garatzen, berrikusten eta hobetzen dituzte, eta konpromisoa hartua dute beren emaitzak etengabe hobetzeko. Unibertsitatearen Kalitaterako Batzordearekin adostutako jarraibideekin bat dator batzordearen lana.

Kideak

 • Ikastegiko dekanoa edo zuzendaria, zeina burua baita.
 • Ikastegiko Kalitate koordinatzailea (IKK), zeina idazkaria baita.
 • Ikastegiaren mendekoak diren graduko eta masterreko tituluetako bakoitzeko kalitate arduradunak (TKA).
 • Ikastegiaren mendekoak diren graduko edo masterreko tituluetako ikasleen bi ordezkari, Ikasleen Kontseiluak proposatuta eta dekanoak edo zuzendariak izendatua.
 • AZLen ordezkari bat, ikastegiaren mendeko tituluen inguruan egiten diren irakaskuntza-jardueren garapenarekin eta kudeaketarekin zerikusia duena, dekanoak edo zuzendariak izendatua.
 • Kanpoko agente bat (elkargo profesionala, elkartea, enpresa-erakundea, edozein erakunde publiko edo pribatu…), irakaskuntza-jardueren edukiarekin eta garapenarekin profesionalki lotua, Gizarte Kontseiluak proposatuta eta dekanoak edo zuzendariak izendatua.
 • Irakasle eta ikertzaileen Ikuskapen Unitateko ordezkari bat, unitateak berak proposatua.
 • Graduko eta masterreko ikasketa ofizialen kalitate gaietan eskuduna den Errektoreordetzako ordezkari bat, errektoreordeak proposatua.
 • Antolaketaren eta Kalitatearen Unitateko (AKU) ordezkari bat, unitateak berak proposatua eta dekanoak edo zuzendariak izendatua.
 • Beste gonbidatu batzuk, aztertuko diren gaiak nolakoak diren.

 

gora