• ES
  • EU
  • EN


Lege oharra


Lege oharra

Uztailaren 11ko 34/2002 Informazio Gizartearen Zerbitzuen eta Merkatarizta Elektronikoaren Legeak eta beste arau aplikagarri batzuek ezartzen dutena betez, honako informazio hau jakinarazi nahi zaie Nafarroako Unibertsitate Publikoaren www.unavarra.es web-orrialdearen erabiltzaileei:

Titularra eta harremanak

www.unavarra.es web-orrialdea eta unavarra.es interneteko domeinua Nafarroako Unibertsitate Publikoarenak dira.
Apirilaren 21eko 8/1987 Foru Legeak sortu zuen Nafarroako Unibertsitate Publikoa (1987ko ekainaren 12ko E.A.O, 140. zk.). Uztailaren 2ko 25/2002 Foru Legeak aldatu zuen lehenago aipatutakoa, ikasketak Tuteran ezartzeko (2002ko abuztuaren 20ko E.A.O, 199 zk.). Unibertsitatearen IFZa Q 3150012G da.

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren helbidea honako hau da:
Arrosadiko campusa
31006 - Iruña
Tuterako campusa
Tarazonako etorbidea, z/g
31500 Tutera

Erabiltzaileek harreman zuzena eta eraginkorra ezartzen ahalko dute Unibertsitatearekin idatzizko komunikazioaren bidez, lehen esandako helbidera gutunak bidaliz, edo ondoren aipatzen diren bitarteetako edozein erabiliz:

Webgunearen helburua

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webguneak mota guztietako edukiak eta zerbitzuak eskaintzen ditu, denak Unibertsitateari dagozkion eginkizunekin lotuta: irakaskuntza, ikasketa, ikerketa eta unibertsitateko zabalpena. Eduki eta zerbitzu hauek eskaintzen zaie, kasuaren arabera, publiko guztiari eta horretarako baimena daukaten unibertsitateko komunitateko kideei.

Bitarteko honen bidez zabaltzen diren edukiek informazioa ematea beste helbururik ez dute. Unibertsitatearen esku geratzen da informazioa zabaltze hori etetea edo bertan behera uztea, osoki edo partez, aldez aurretik gaztigurik egin gabe, eta are informazio hori mugatzea edo hartara sartzeko baimena galaraztea ere. Edonola ere, eduki horiek ez dute ordezkatzen egunkari ofizialetan argitaratu behar diren ekintza eta xedapenen publizitate legezkoa, ez eta Unibertsitateak, bere prozedura administratiboa gauzatuz egiten dituen ekintzen jakinarazpena ere.

Erantzukizunaz salbuestea

Nafarroako Unibertsitate Publikoak ez du bere gain hartuko ondoren aipatzen direnetakoren batekin loturiko erantzukizunik:

  • unavarra.es doimenuarenak ez diren eta Unibertsitatearen webgunetik estekatuta dauden hirugarrenen orrien edukiak edo sistemak.
  • Komunikabideetan argitaratu diren hirugarrenen iritziak, webgune honen bidez zabal litezkeenak.
  • Sistema elektronikoaren deskonexioek, interferentziek edo telefono matxurek, birus informatikoek, programa maltzurrek edo bere kontrolpean ez dagoen edozein faktorek sortzen dituzten kalteak.

Jabego intelektuala eta industriala

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webguneko eduki guztiak beren jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideek babesten dituzte, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoarenak edo berari loturiko erakundeenak dira, edo bestela Unibertsitateari erabiltzeko baimena eman dioten hirugarrenenak.

Datu pertsonalen babesa NUPen

Nafarroako Unibertsitate Publikoak bermatzen du webgune honen bidez ematen diren datu pertsonalen konfidentzialtasuna, Norberaren Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak (NDBLO) ezartzen duenaren arabera, eta datu pertsonalen motaren araberako segurtasun neurriak ezarriko ditu, NDBLO delakoa garatzeko arautegia onartzen duen abenduaren 21eko 1720/2007 Errege dekretuak ezartzen duenarekin bat etorriz.
Eskatuko diren datuak guztiz beharrezkoak direnak izango dira, egokiak eta bidezkoak bilketa justifikatzen duen helburuaren ikuspegitik.
Datu pertsonalak dituen inprimakiak dauzkan orri bakoitzean berariaz jakinaraziko da norberaren datu pertsonalen fitxategi edo tratamendu bat dagoela, zein den beroriek biltzeko xedea, nor den fitxategiaren arduraduna, baita datu hauen gaineko sarbide, zuzenketa, deuseztatze eta aurkatze eskubideak erabiltzeko aukera badagoela, eta nola gauzatzen den.

Cookien erabilera

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webguneak cookiak erabiltzen ditu, estatistika helburuetarako, eta nabigazioaren zenbait ezaugarri pertsonalizatzeko.

 


Nafarroako Unibertsitate Publikoa
Arrosadiko campusa
Pamplona-Iruña
Tel. 948 169000948 169000 948 | 169096
Fax. 948 169169
Posta elektronikoaren bidezko kontaktua

Tuterako campusa
Avda. de Tarazona s/n
31500 Tudela
Tel. 948 417800
Fax. 948 417892
Posta elektronikoaren bidezko kontaktua