• ES
 • EU
 • EN


Irisgarritasuna


Irisgarritasuna

Irisgarritasunaren gaineko deklarazioa

Nafarroako Unibertsitate Publikoak konpromisoa hartu du –otsailaren 4ko 214/2020 Ebazpena, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Irisgarritasunerako Unitateari buruz– bere webgunea irisgarri bihurtzeko, ongi betetzearren irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretua, sektore publikoko webguneen eta gailu mugikorretarako aplikazioen irisgarritasunari buruzkoa.

Irisgarritasunaren gaineko deklarazio hau aplikatzekoa da https://www.unavarra.es webgunean.

OHARRA: webgune hau migrazio prozesuan dago, edukiaren eta diseinu berriaren kudeagailu berri batera aldatu behar baitira edukiak.

Betetze maila

Gure webguneak partzialki betetzen du 1112/2018 Errege Dekretua, salbuespenengatik eta ondotik aipatzen diren aspektuak bat ez datozelako eskakizunekin.

Eduki ez-irisgarria

Honako edukia ez da irisgarria, arrazoi hauengatik:

 • 1112/2018 Errege Dekretuarekin bat ez etortzeagatik:
  • Lehengo webgunearen euskarria ez egokia eta migrazio prozesuan dago:  http://www.unavarra.es egituraren menpeko orrialde guztiak.
  • Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webgunearen diseinu berria egiten ari da, eta edukiak CMS berri batera aldatzen, eta, horregatik, baliteke edizio akats bat edo beste egotea web-orrialderen batean.
  • Baliteke lehengo kudeagailuaren menpeko orrialdeek irisgarritasunari buruzko araudia ez betetzea.
 • Karga handiegia izateagatik: ezin da aplikatu.
 • Edukia ez izateagatik aplikatzekoa den legeriaren arlokoa

Egon litezke PDFko fitxategi ofimatiko batzuk edo 2018ko irailaren 20a baino lehen argitaratutako beste formatu batzuk erabat betetzen ez dituztenak irisgarritasunerako betebehar guztiak.

Irisgarritasunaren gaineko deklarazioaren prestaketa-lana

Deklarazio hau 2020ko urtarrilaren 30ean prestatu zen.

Deklarazioa prestatzeko, erakundeak berak egin duen autoebaluazio batez baliatu gara.

Deklarazioaren azken berrikuspena: 2020/02/04

Oharrak eta harremanetarako datuak

Nahi baduzu, helaraz iezaguzu komunikazioren bat irisgarritasunerako betebeharrei buruz (irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren 10.2.a) artikulua). Adibidez:

 • Zure ustez webguneak betetzen ez duen zerbaiten berri eman.
 • Edukira iristeko beste zailtasun batzuen berri eman.
 • Webgunearen irisgarritasunari buruzko edozein kontsulta egin edo hura hobetzeko iradokizunak egin.

Bi hauetakoren bat erabiliz:

Komunikazioak NUPeko Komunikazio Zerbitzuak jaso eta tratatuko ditu, eta Webgunearen Unitatera bidali, hura baita Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irisgarritasunerako Unitatea.


Nafarroako Unibertsitate Publikoa
Arrosadiko campusa
Pamplona-Iruña
Tel. 948 169000 | 948 169096
Fax. 948 169169
Posta elektronikoaren bidezko kontaktua

Tuterako campusa
Avda. de Tarazona s/n
31500 Tudela
Tel. 948 417800
Fax. 948 417892
Posta elektronikoaren bidezko kontaktua