• ES
 • EU
 • EN


Irisgarritasuna


Irisgarritasuna

Irisgarritasunaren gaineko deklarazioa

Nafarroako Unibertsitate Publikoak konpromisoa hartu du –otsailaren 4ko 214/2020 Ebazpena, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Irisgarritasunerako Unitateari buruz– bere webgunea irisgarri bihurtzeko, ongi betetzearren irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretua, sektore publikoko webguneen eta gailu mugikorretarako aplikazioen irisgarritasunari buruzkoa.

Irisgarritasunaren gaineko deklarazio hau aplikatzekoa da https://www.unavarra.es webgunean.

OHARRA: webgune hau migrazio prozesuan dago, edukiaren eta diseinu berriaren kudeagailu berri batera aldatu behar baitira edukiak.

Betetze maila

Gure webguneak partzialki betetzen du 1112/2018 Errege Dekretua, salbuespenengatik eta ondotik aipatzen diren aspektuak bat ez datozelako eskakizunekin.

Eduki ez-irisgarria

Honako edukia ez da irisgarria, arrazoi hauengatik:

 • 1112/2018 Errege Dekretuarekin bat ez etortzeagatik:
  /Nafarroako Unibertsitate Publikoa webgunearen diseinu berria egiten ari da, eta edukiak CMS berri batera aldatzen, eta, horregatik, baliteke edizioko akats bat edo beste egotea web-orrialderen batean.)
  • Testu ez diren edukiek testu alternatibo desegokiak dituzte, eta taulek eta formularioek, berriz, etiketatze-akatsak (1.1.1 irizpidea)
  • Informazioarekin eta harremanekin lotutako arazoak (1.3.1 irizpidea)
  • Birdimentsionamendu eta reflow arazoak (2.1.1 eta 1.4.10 irizpideak)
  • Elementu batzuk ez dira erabilerrazak teklatu bidez (2.1.1 irizpidea)
  • Orrialde batzuek izenburu bikoiztuak dituzte (2.4.2 irizpidea)
  • Eduki batzuek ez dituzte hizkuntzak identifikatuta (3.1.2 Errore puntualak bai prozesamenduari dagokionez (4.1.1 irizpidea), bai izenari, eginkizunari eta balioari dagokienez (4.1.2 irizpidea) 
  • PDFko edo beste formatu bateko fitxategi ofimatikoek ez dituzte erabat betetzen erabilerraztasunerako betebehar guztiak.

Irisgarritasunaren gaineko deklarazioaren prestaketa-lana

Deklarazio hau 2021ko martxoaren 15ean prestatu zen.

Deklarazioa prestatzeko, erakundeak berak egin duen autoebaluazio batez baliatu gara.

Deklarazioaren azken berrikuspena: 2021/01/27

Oharrak eta harremanetarako datuak

Nahi baduzu, helaraz iezaguzu komunikazioren bat irisgarritasunerako betebeharrei buruz (irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren 10.2.a) artikulua). Adibidez:

 • Zure ustez webguneak betetzen ez duen zerbaiten berri eman.
 • Edukira iristeko beste zailtasun batzuen berri eman.
 • Webgunearen irisgarritasunari buruzko edozein kontsulta egin edo hura hobetzeko iradokizunak egin.

Bi hauetakoren bat erabiliz:

Komunikazioak NUPeko Komunikazio Zerbitzuak jaso eta tratatuko ditu, eta Webgunearen Unitatera bidali, hura baita Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irisgarritasunerako Unitatea.


Nafarroako Unibertsitate Publikoa
Arrosadiko campusa
Pamplona-Iruña
Tel. 948 169000 | 948 169096
Fax. 948 169169
Posta elektronikoaren bidezko kontaktua

Tuterako campusa
Avda. de Tarazona s/n
31500 Tudela
Tel. 948 417800
Fax. 948 417892
Posta elektronikoaren bidezko kontaktua