• EU
  • ES

Euskara

Hasiera > Euskara > Antolakuntza > Hizkuntza Plangintzarako Batzordea

Hizkuntza Plangintzarako Batzordea

Estatutuen V. Kapituluan ezarritakoa betez, Hizkuntza Plangintzarako Batzordea da Unibertsitatean euskararen erabileraren plangintzarako proposamenak eta hizkuntza politikaren jarraipena egiteko ardura duen organoa.

Bere barne eraentzako arautegiaren arabera, hamabi kidek osatzen dute batzordea, alegia, errektorea, edo honek eskuordetutakoa, batzordeburua dena, eta Unibertsitate komunitateko hamaika kide, sei irakasle-ikertzaileen arlotik, hiru administrazio eta zerbitzuetako langileen arlotik eta bi ikasleen arlotik.

Unibertsitateko Gobernu Kontseiluaren erabakiaren bidez izendatzen dira batzordekideak, errektoreak proposatuta.

Ikusi: Hizkuntza Plangintzarako Batzordearen Barne Eraentzako Arautegia