• ES
  • EU
  • EN


U-Ranking (BBVA-IVIE Fundazioa)


U-RANKING (BBVA-IVIE FUNDAZIOA)

Sailkapen hau Espainiako 61 unibertsitatetako irakaskuntza, ikerketa, berrikuntza eta garapen teknologikoaren emaitza guztien ondorioa da. Horien artean, 48 publikoak dira, eta 13 pribatuak. Txosten honetan, bi ranking orokor aurkezten dira; bata emaitza-kopuruari buruzkoa (U-Ranking Volumen) eta bestea produktibitateari buruzkoa (U-Ranking), zeinak unibertsitate bakoitzaren emaitzak neurtzen baititu, bere tamaina zein den alde batera utzita.

Sailkapena egiteko irizpidea unibertsitate bakoitzak lortzen duen adierazle sintetikoaren balioada. Adierazle bera lortzen duten unibertsitateak toki berean daude sailkapenean, eta maila berean taldekatzen dira.

Nafarroako Unibertsitate Publikoa, 2018ko produktibitate adierazle orokoarrean, 6. mailan dago, dauden 12 mailetatik; 14 unibertsitate dauzka goragoko mailetan, bere mailako beste 11 unibertsitateren taldean dago, eta 30 unibertsitate dauzka beheragoko mailetan. Azpimarratzekoa da berrikuntza eta garapen teknologikoan daukan posizio nabarmen ona.

 

Sailkapena

NUPen maila

NUPen adierazlea

Goragoko mailetan dauden unibertsitateen kopurua

Maila berean dauden unibertsitateen kopurua

Beheragoko mailetan dauden unibertsitateen kopurua

Globala

6/12

1,1

14

11

30

Irakaskuntza

5/8

1

28

20

13

Ikerketa

7/15

1,1

16

11

34

Berrikuntza eta garapen teknologikoa

12/23

1,3

19

3

39