• ES
  • EU
  • EN


Ranking CYD


CYD rankinga

CYD rankinga U-Multirank rankingarekin batera garatu da. Izan ere,  helburu eta metodologia berak ditu. Rankingak ez dio ematen zenbaki baliorik unibertsitate bakoitzari, ez eta beste inongo adierazle konposaturik ere. Emaitzak errendimendu-taldeen arabera aurkezten ditu. 2017ko edizioan, hots, laugarrenean, erakunde ranking bat egin da, eta jakintza-arloen atalean aurreko argitalpenetako 4 jakintza-arlo eguneratu dira (Enpresa Zientziak, Ingeniaritza Elektrikoa, Informatika Ingeniaritza eta Ingeniaritza Mekanikoa), eta lau arlo berri gehitu dira: Ekonomia, Ingeniaritza Zibila, Industria Ingeniaritza eta Ingeniaritza Kimikoa.

Edizio honetan, 67 unibertsitatek hartu dute parte. Horietatik, 46 publikoak ziren eta 21 pribatuak. Denentzat dago dimentsio guztiei buruzko informazioa. Gainera, beste 2 unibertsitate publikoren adierazle bibliometriko eta patenteei buruzkoak biltzen dira. Erakunde rankingean, 33 adierazle aztertu dira, eta 30, jakintza arlokoetan, denak bost dimentsio hauen inguruan: irakaskuntza eta ikaskuntza, ikerketa, jakintza bestetaratzea, nazioarteko orientazioa eta eskualdeko garapenerako ekarpena.

Nafarroako Unibertsitate Publikoak, erakunde-rankingean, baditu 7 adierazle errendimendu handiarekin, 21 errendimendu ertainarekin eta 5 errendimendu txikiarekin. Irakaskuntza eta ikaskuntzako dimentsioak dira errendimendu altuko adierazlerik gehien biltzen dituztenak.

Arloei dagokienez, edizio honetan Unibertsitateak titulazio hauetako datuak ditu: Ingeniaritza Elektrikoa, Informatika Ingeniaritza, Ingeniaritza Mekanikoa, Industria Ingeniaritza, Enpresa Zientziak eta Ekonomia. Ingeniaritza Elektrikoak errendimendu handiko 11 adierazle ditu, Informatika Ingeniaritzak eta Industria Ingeniaritzak 8 dituzte, Ingeniaritza Mekanikoak 5, Enpresa Zientziek 15 eta Ekonomiak 3.