• ES
  • EU
  • EN

Nazioarteko ikasleak

Partes de este texto:

Beste irakasgai batzuk

Ondoren, politikarekin, kulturarekin, gizartearekin eta komunikazioarekin loturiko zenbait irakasgai eskaintzen ditugu. Bereziki espainiera ikastera bideratuta ez dauden arren, nazioarteko ikasleei espainierari eta haren testuinguru politiko eta soziokulturalari buruzko ezagutza sakonagoa eskuratzen laguntzen ahal diete. Irakasgai horiek NUPek ematen dituen zenbait gradutako ikasketa-planetako parte dira, eta, hortaz, espainierako tarteko maila izatea gomendatzen da.

Lehenbiziko seihilekoa

Gradua Haur Hezkuntzako Irakasletzan eta Gradua Lehen Hezkuntzako Irakasletzan

 Kodea  Seihilekoa  Irakasgaia
301101  1.a GIZARTE ANTOLAKETA ETA GIZA GARAPENA
301102  1.a KULTURA-ANIZTASUNA, OINARRIZKO ESKUBIDEAK, BERDINTASUNA ETA HERRITARTASUNA
301105  1.a KOMUNIKAZIO TREBETASUNAK ETA IKTak
301301  1.a GIZARTEA, FAMILIA ETA ESKOLA INKLUSIBOA
301504  1.a HAUR LITERATURAREN DIDAKTIKA
301521  1.a ESPAINIAR LITERATURA GARAIKIDEA
301729  1.a GARAPENERAKO LANKIDETZA ETA HEZKUNTZA
302501  1.a HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA II
(*) Espainierako, Hizkuntzako eta Kulturako programa. Lehenbiziko seihilekoan emandako irakasgaiak.


Gradua Lan Harremanetan eta Giza Baliabideetan

Kodea Seihilekoa Irakasgaia
352104 1.a AHOZKO ETA IDATZIZKO DISKURTSOAREN PRAKTIKA

Gradua Soziologia Aplikatuan

Kodea Seihilekoa Irakasgaia
303202  1.a POLITIKA ETA GOBERNUA
303302  1.a PENTSAMENDU POLITIKOA
303502  1.a ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA GIZARTEA
303603  1.a HIRI SOZIOLOGIA ETA TOKI GARAPENA

Gradua Gizarte Lanean

Kodea Seihilekoa Irakasgaia
304511  1.a GIZARTE LANA ETA IMMIGRAZIOA
304703  1.a GIZARTE LANA ETA GARAPENERAKO LANKIDETZA

Bigarren seihilekoa

Gradua Haur Hezkuntzako Irakasletzan eta Gradua Lehen Hezkuntzako Irakasletzan

  Kodea  Seihilekoa  Irakasgaia
301201  2.a ARTEAK ETA ONDARE HISTORIKOA
301203  2.a KOMUNIKAZIO TREBETASUNAK ERKIDEGOKO BESTE HIZKUNTZAN:GAZTELANIA
301204  2.a KOMUNIKAZIO TREBETASUNAK ERKIDEGOKO BESTE HIZKUNTZAN:EUSKARA
301409  2.a HIZKUNTZA ETA ESKOLA
302401  2.a HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA I
302602  2.a HAURREN ETA GAZTEEN LITERATURAREN DIDAKTIKA
(*) Espainierako, Hizkuntzako eta Kulturako programa. Bigarren seihilekoan emandako irakasgaiak.

Gradua Soziologia Aplikatuan

Kodea Seihilekoa Irakasgaia
303201  2.a HISTORIA SOZIAL, POLITIKO ETA GARAIKIDEA
303203  2.a GIZARTE EGITURA
303204  2.a EKONOMIA ETA GIZARTEA
303401  2.a KULTURA ETA POLITIKA GAUR EGUNGO ESPAINIAN
303402  2.a GIZARTE AURRERATUAREN INTERPRETAZIO KORRONTEAK
303403  2.a ALDAKETA-PROZESUAK
303605  2.a IDEOLOGIAK ETA ORDEZKARITZA KOLEKTIBOAK

Gradua Gizarte Lanean

Kodea Seihilekoa Irakasgaia
304401  2.a TALDEAK, TALDEEN INTERAKZIOAK ETA IDENTITATE SOZIALA