Salta al contenido principal

UPNA: Universidad Pública de NavarraCampus Iberus

Número 333 Zenbakia, 29 de febrero de 2016ko otsailaren 29an

Comunicaciones Komunikazioak

NOTICIAS DESTACADAS | BERRI AIPAGARRIAK

TESIS IÑAKI CORNAGO

Nanoestructuras que permiten detectar enfermedades o alérgenos [+]

ESTUDIANTES

Becas: Programa de Universidad Saludable (hasta el 8 de marzo) [+]

TESIS ARITZ ROMEO

Reordenar el mapa local navarro para aumentar la autonomía y lograr equilibrio territorial [+]

Katrin Simón

IÑAKI CORNAGOREN TESIA

Gaixotasunak edo alergenoak atzemateko balio duten nanoegiturak [+]

Logotipo del programa Universidad Saludable

IKASLEAK

Bekak: Unibertsitate osasungarriaren programa (martxoaren 8ra arte)

ARITZ ROMEOREN TESIA

Nafarroako toki mapa berriz ordenatzea autonomia handiagotzeko eta lurralde-oreka lortzeko [+]

 

INSTITUCIONAL

La Universidad se adhiere al Proyecto Unidos, para la plena integración de sus alumnos con discapacidad [+]

Exposición sobre clásicos literarios y sus adaptaciones ciematográficas en la biblioteca [+]

ERAKUNDEAK

Unidos proiektuaren kide egin da Unibetsitatea, desgaitasuna duten bere ikasleak erabat integratzeko [+]

Klasiko literarioei eta horien zinemarako egokitzapenei buruzko erakusketa liburutegian

INVESTIGACIÓN

Vicente Ríos, estudiante de doctorado, premiado por un estudio sobre la desigualdad de la renta personal [+]

IKERKETA

Vicente Ríos doktoretza ikasleak sari bat jaso du pertsonen errenten arteko desberdintasunari buruzko lan bati esker [+]

CURSOS

Taller para trabajar la autoestima y la identidad a través del teatro [+]

IKASTAROAK

Autoestimua eta identitatea antzerkiaren bidez lantzeko lantegia

ESTUDIANTES

Estudiantes de Ingeniería en Diseño Mecánico de la UPNA en Tudela visitan la empresa SFK [+]

IKASLEAK

Tuterako NUPeko Diseinu Mekanikoko Ingeniaritzako ikasleek SFK enpresa bisitatu dute

 

AGENDA

02 MIÉRCOLES | ASTEZKENA

03 JUEVES | OSTEGUNA

04 VIERNES | OSTIRALA

EXPOSICIONES

PLAZOS

Puedes enviar tus sugerencias al correo servicio.comunicacion@unavarra.es
Zure iradokizunak posta elektronikoko helbide honetara bidal ditzakezu: servicio.comunicacion@unavarra.es