Salta al contenido principal
Universidad Puacute;blica de Navarra

UPNA: Universidad Pública de Navarra

Número 199 Zenbakia, 21 de diciembre de 2012ko abenduaren 21ean

Comunicaciones Komunikazioak

Tiempo estimado de lectura / Irakurketako denbora: 5 min   Enlace a Facebook Enlace a Twitter Enlace a YouTube Enlace a Linkedin Enlace a Flickr

NOTICIAS DESTACADAS | BERRI AIPAGARRIAK
 
AGENDA
De izquierda a derecha, Miguel Laparra, Joaquín Mencos, Ángel Iriarte, Julio Lafuente, Inés García, Ana Campión y Alfonso Carlosena

De izquierda a derecha, Miguel Laparra, Joaquín Mencos, Ángel Iriarte, Julio Lafuente, Inés García, Ana Campión y Alfonso Carlosena

La Universidad crea una cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social [+]


Unibertsitateak Berdintasunerako eta Gizarte Integraziorako Ikerketa katedra bat sortu du [+]


Una imagen de la biblioteca de la universidad

Una imagen de la biblioteca de la universidad

El proyecto de Presupuestos de la Universidad para 2013 asciende a 68,89 millones de euros [+]

La propuesta del Consejo de Gobierno ha sido elevada al Consejo Social para su aprobación


Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Aurrekontu proiektuaren zenbatekoa 2013. urterako 68,89 milioi eurokoa da [+]

Gobernu Kontseiluaren proposamena Gizarte Kontseiluari igorri zaio, onets dezan


Imagen de una lente realizada con metamateriales

Imagen de una lente realizada con metamateriales

La compañía alemana CST premia un artículo de investigadores de la UPNA y CIC Nanogune [+]

Los premios University Award evalúan investigaciones que utilicen simulación electromagnética en 3D


CST alemaniar konpainiak NUPeko eta CIC Nanoguneko ikertzaileen artikulu bat saritu du [+]

University Award sariek 3Dko simulazio elektromagnetikoa erabiltzen duten ikerketak ebaluatzen dituzte


  Miércoles 26 Asteazkena Sábado 12 Larunbata EXPOSICIONES INSCRIPCIONES

INSTITUCIONAL | ERAKUNDEAK

El catalán Toni Montesinos Gilbert obtiene el Premio Internacional de la Crítica Literaria Amado Alonso 2012 [+]

Toni Montesinos Gilbert kataluniarrak jaso du Amado Alonso Literatura Kritikarako 2012ko Nazioarteko Saria [+]

PROFESORADO | IRAKASLEAK

El profesor Humberto Bustince elegido editor asociado de dos reconocidas revistas sobre inteligencia artificial [+]

Humberto Bustince irakaslea hautatu dute adimen artifizialari buruzko bi aldizkariren argitaratzaile elkartu

PUBLICACIONES | ARGITALPENAK

La Cátedra Jorge Oteiza publica las conferencias del simposio internacional "Juzgar el arte contemporáneo" [+]

Jorge Oteiza Katedrak "Arte garaikidea epaitzea" izeneko nazioarteko sinposioko hitzaldiak argitaratu ditu

congresos | biltzarrak

La Universidad celebra un taller sobre la figura del tutor en las prácticas externas universitarias [+]

Unibertsitateak lantegi bat egin du tutorearen irudiari buruz unibertsitateko kanpoko praktiketan

ESTUDIANTES | IKASLEAK

Inmaculada Gómez, estudiante de la Universidad, gana el premio del concurso de pósteres en Ias I Jornadas Doctorales del Grupo G-9 celebradas en Oviedo [+]

Inmaculada Gómez Unibertsitateko ikasleak irabazi du poster lehiaketako saria Oviedon egin diren G-9 Taldearen I. Doktoretza Jardunaldietan [+]

CULTURA | KULTURA

Acción contra el Hambre y la Universidad presentan varias actividades en torno al derecho al agua [+]

Gosearen Aurkako Ekintzak eta Unibertsitateak hainbat jarduera antolatu dituzte ura izateko eskubidearen inguruan

Puedes enviar tus sugerencias al correo servicio.comunicacion@unavarra.es
Zure iradokizunak posta elektronikoko helbide honetara bidal ditzakezu: servicio.comunicacion@unavarra.es