Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022 
Ingeniaritza Mekanikoko Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 248207 Irakasgaia: MEKANIKA
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 2 Iraupena: 2º S
Saila: Ingeniaritza
Irakasleak:
IRIARTE GOÑI, XABIER (Resp)   [Tutoretzak ] AGINAGA GARCIA, JOKIN   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Módulo de Formación Común Industrial / Ingeniería Mecánica

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Gelako eta laborategiko praktikek eduki teorikoak garatzen dituzte, eskuz eta ordenagailu bitartez ebatzitako ariketen bitartez.

Gaitegi teorikoak argi eta garbi zehazten ditu ikasgaiaren edukiak, eta ondorengoa da.

Aldez aurreko matematika:

"Mekanikaren Espazio bektorial Euklidearra". Bektore kontzeptua, bektoreen batuketa, biderkaketa eskalarra, moduloa, base ortonormalak, osagaiak eta proiekzioak.

Bektoreen deribazioa. Base ezberdinekiko deribatutako bektoreen arteko erlazioak. Abiadura angeluarra. Orientatze diagrama. Oinarrizko biraketa. 3-tuplak. Base aldaketa. Base aldaketa matrizea

Zinematika:

Posizio bektorea, abiadura eta azelerazioa. Erreferentzi kontzeptua.

Mugimenduen konposaketa

Solido zurrunarentzako mugimendu konposaketa

Akotazioa, parametroak, koordenatuak, abiadurak eta azelerazio orokortuak. Lotura ekuazio geometrikoak, lotura ekuazio zinematikoak. Azelerazioen arteko erlazioak. Holonomia, askatasun mailak eta koordenatu independienteak.

Dinamika.

 

Partikula sistemen dinamika: Newtonen bigarren legea, D'Alemberten printzipioa. Indarrak. Newtonen hirugarren legea. Lotura zinematikoak eta lotura indarrak.

Solido zurrunen dinamika. Teorema Bektorialak. Inertzi indar sistema baten karakterizazioa. Lotura zinematikoak eta lotura indarren sistema. Indar konstitutiboen karakterizazioa. Grabitate zentrua, inertzia tentsorea eta bere propietateak.

 

Gora

Gaitasun orokorrak

Ikasle batek ikasgai honetan lortu behar dituen gaitasun orokorrak honakoak dira:

- G-1 Ahozko eta idatzizko komunikazioa

- G-2 Ikaslearen Ezagutzak Egoera Praktikoetan Aplikatzea

- G-3 Talde Lana eta Koordinazioa

Gora

Berariazko gaitasunak

Ikasle batek ikasgai honetan lortu behar dituen berariazko gaitasunak honakoak dira:

- E-1 Makina eta Mekanismoen zinematika eta dinamika bektorialaren oinarrizko printzipio teorikoen ezagutza

- E-2 Makina eta Mekanismoen zinematika eta dinamikako ariketen ebazketan ezagutza aplikatzea

- E-3 Ordenagailu bidez, Makina eta Mekanismoen zinematika eta dinamikako ariketetak ebaztea

- E-4 Emaitzen interpretazio eta balioztatzerako adimen kritikoa izatea

Gora

Ikasketaren emaitzak

 

Itzuli gabe "Boletin Oficila de Navarra" delakoa horrela zehazten duelako:


R1 - Plantear sistemas y realizar proyectos sobre instalaciones mecánicas, estructuras y sistemas de fabricación.
R2 - Adquirir conocimiento en materias mecánicas, estructuras, sistemas de fabricación, y materiales que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y le dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
R3 - Expresar y comunicar ideas y sistemas relacionados con elementos mecánicos de máquinas, solicitaciones en estructuras y piezas, sistemas de fabricación, y materiales.
R4 - Entender y elaborar documentación técnica profesional, en el contexto de las actividades relacionadas con elementos mecánicos de máquinas, solicitaciones en estructuras y
piezas, sistemas de fabricación, y materiales.
R5 - Dominar los cálculos de elementos mecánicos de máquinas, y solicitaciones en estructuras y piezas.
R6 - Interpretar los resultados obtenidos.

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduera Aurrez aurreko eskola orduak Klasez kanpoko orduak
A-1 Klase teorikoak 60 ikasletako taldetan 40 45
A-2 Klase praktikoak 30 ikasletako taldetan 8 15
A-3 Ordenagailu bidezko praktikak 30 ikasletako taldetan 8 15
A-4 Lan baten garapena   7
A-5 Azterketak, ebaluazio probak 8  
A-6 Banakako tutoretzak 4  
Guztira 68 82

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
 R1, R2, R3  Zinematikako Froga Idatzia 35 BAI EZ
 R1, R2, R3  Dinamikako Froga Idatzia 45 BAI 5
 R1, R2, R3  Banakako Lan Praktikoak 20 EZ EZ

 

Partzialen bitartez ikasgaia gainditzeko honako baldintza guztiak bete behar dira:

- Zehaztutako datan, saio praktikoen lanen %60 entregatzea

- Dinamikako azterketa gainditzea

- Praktiken eta azterketen batazbestekoa gutxienez 5 izatea

 

Baldintza hauetako bat betetzen ez bada, ikasleak errekuperaketa azterketa egin beharko du. Ikasgaia egoera honetan gainditzeko honako baldintzak guztiak bete beharko dira:

- Zehaztutako datan, saio praktikoen lanen %60 entregatzea

- Errekuperaketa azterketa gainditzea

- Praktiken eta azterketen batazbestekoa gutxienez 5 izatea

 

Ikasleak errekupera azterketa erabili dezake bere nota igotzeko.

Ikaslearen ebaluazioa EZ AURKEZTUA izango da, baldin eta soilik baldin, ikaslea ez bada azterketa bakar batera ere aurkeztu eta ez badu praktika bakar bat egin.

 

Gora

Gai-zerrenda


Aldez aurreko matematika:

"Mekanikaren Espazio bektorial Euklidearra".
Bektore kontzeptua, bektoreen batuketa, biderkaketa eskalarra, moduloa, base ortonormalak, osagaiak eta proiekzioak.
Bektoreen deribazioa. Base ezberdinekiko deribatutako bektoreen arteko erlazioak. Abiadura angeluarra.
Orientatze diagrama. Oinarrizko biraketa. 3-tuplak.
Base aldaketa. Base aldaketa matrizea

Zinematika:

Posizio bektorea, abiadura eta azelerazioa. Erreferentzi kontzeptua.
Mugimenduen konposaketa.
Solido zurrunarentzako mugimendu konposaketa.

Akotazioa, parametroak, koordenatuak, abiadurak eta azelerazio orokortuak.
Lotura ekuazio geometrikoak, lotura ekuazio zinematikoak. Azelerazioen arteko erlazioak.
Holonomia, askatasun mailak eta koordenatu independienteak.

Dinamika.

Partikula sistemen dinamika: Newtonen bigarren legea, D'Alemberten printzipioa.
Indarrak. Newtonen hirugarren legea. Lotura zinematikoak eta lotura indarrak.
Solido zurrunen dinamika. Teorema Bektorialak. Inertzi indar sistema baten karakterizazioa.
Lotura zinematikoak eta lotura indarren sistema.
Indar konstitutiboen karakterizazioa.
Grabitate zentrua, inertzia tentsorea eta bere propietateak.

 

Gora

Praktika esperimentalen programa

Ez da aplikatzen

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Oinarrizko bibliografia

  • Mecánica de La Partícula y del Sólido Rígido, J. Agulló, Publicaciones OK Punt, I.S.B.N. 84-920850-5-3, 2000.
  • Analytical Dynamics. Haim Baruh. McGraw-Hill, I.S.B.N. 0-07-365977-0, 1999.
  • Mekanikako apunteak: trasparentziak, ariketak, programen manualak

Bibliografia gehigarria

  • Rigid body kinematics. Joaquim A. Battle, Cambridge University Press, 2020
  • Rigid body dynamics. Joaquim A. Battle, Cambridge University Press, 2022

Gora

Hizkuntzak

Gaztelera
Euskara

Gora

Non emango den

Arrosadia Kanpusa

Gora