• ES
 • EU
 • EN


Unibertsitate Masterra Ondare Zuzenbide Pribatuan


UNIBERTSITATEARTEKO masterra

Masterra unibertsitateartekoa da, eta titulua Salamancako Unibertsitateak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak ematen dute aldi berean

Espezializa zaitez ondarearen gaineko zuzenbide pribatuan egun dauden gai aipagarrietan

IZENA EMAN

 • Kredituak 60
 • Iraupena: 2 seihileko (urtebete)
 • Ikaspostuak: 20
 • Modalitatea: Presentziala
 • Hizkuntzak: Gaztelania
 • Zuzendari akademikoa  M. Ángeles Egusquiza Balmaseda
 • Irakaskuntza lekua: Salamanca

Aurkezpena


Salamancako Unibertsitateak (koordinatzaileak) eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak batera antolatu dute Ondareren gaineko Zuzenbide Pribatuko Unibertsitate Masterra, eta ondarearen gaineko zuzenbide pribatuaren esparruko gai aipagarri batzuetan sakontzeko eta espezializatzeko aukera ematen du. Masterra Salamancan egiten da osorik.

Ikuspegi profesional batetik, Zuzenbidearen jardueran interes handikoak diren gaiak aztertzen dira, Zuzenbide positiboko gaiak baitira, doktrinaren eta jurisprudentziaren eremuan bide luzea egindakoak, eta pisu handia dutenak kontzeptu juridikoen sorreran eta aldaketan eta Espainiako eta nazioarteko trafiko juridiko-pribatua arautzen duten arauen prestakuntzan. Programa bereziki egokia da abokatu-lanbidearen garapen osorako, enpresen aholkularientzat, epaileen etengabeko prestakuntzarako (batez ere berriki sortu diren merkataritza-epaileentzat dira egokiak), eta beste profesional batzuentzat ere, naziokoak edo atzerrikoak izan.

Ondarearen gaineko Zuzenbide Pribatuko Masterreko web ofiziala.

Ikasteko helburu espezifikoak:

 1. Jarduera ekonomiko pribatuaren zerbitzura dauden tresna juridikoen ezagutza sakona (merkatuan jokatzeko arauak; patenteak, markak, egile eskubideak; kontratazio pribatua; bermeak; ondare erantzukizunaren araubidea; ordaintzeko moduak; kaudimen gabeziaren tratamendu juridikoa eta gatazkak epaitegietatik kanpo konpontzeko).
 2. Zuzenbide Pribatuarekin lotutako profesionalen eguneroko jardunean dauden egoerak zorrotz aztertu ahal izateko gaitasun profesionala.
 3. Instituzio tradizionalei buruzko prestakuntza juridiko sendo batekin batera, ikasleak gaitzea da ikasketa hauen xedea, egungo gai garrantzitsuenak zailtasunik gabe azter ditzaten (informazioaren gizartearen zerbitzuak; bioteknologia, etab.).
 4. Masterra amaitzen duenak aholkularitza zerbitzuak emateko gai izango da, bulego profesional espezializatuetan eta enpresetan lankidetzan jarduteko, arbitrajeetan esku hartzeko, konkurtso-administratzaile izateko, jabetza industrialaren agente gisa zerbitzu emateko.

BOE: Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos

 

Laguntza eta jarraipena

NUPek laguntza ematen die bere ikasleei zerbitzu jakin batzuen bidez. Horien artean, hauek nabarmendu daitezke:

Tutoretza Planak titulazioko irakaslea den tutore bat esleitzen dio ikasle bakoitzari, aholku emateko ikasketei, nazioarteko mugikortasunari, irtenbide profesionalei edota Unibertsitatearen funtzionamenduari buruz.

Harremanetarako:
Fakultateko Idazkaritza eta Zuzendaritza: harreman elektronikoa, edo zuzena Arrosadiko campuseko bulegoetan.

Gaitasunak


 1. Capacitación profesional: se pretende conseguir profesionales formados sólidamente en Derecho Privado patrimonial, que sean capaces de dar oportuna respuesta a la demanda de los distintos perfiles profesionales adaptados a su formación de acuerdo con las actitudes y valoras que también se pretenden inculcar a los alumnos (comportamiento ético-profesional, confianza en sí mismo, iniciativa y actitud emprendedora y responsabilidad).
 2. Capacitación investigadora: La formación que ofrece el Máster y más tarde las actividad formativas de los Estudios de Doctorado abre la posibilidad de introducir a los alumnos en la actividad investigadora.

Lanbide aukerak


El Máster en Derecho Privado Patrimonial proporciona una formación especializada muy adecuada para el libre ejercicio de la profesión de abogado y cualquier otra de perfil jurídico, así como para las profesiones relacionadas con el sector bancario y empresarial. Además, constituye una vía de inicio para la carrera investigadora en el ámbito del Derecho privado.

Sarbidea eta matrikula


Requisitos de acceso

Estar en posesión de un título de Licenciados, Diplomados, Graduados universitarios y, en general, todos aquellos que se encuentren en posesión de un título oficial universitario que les habilite para los estudios de posgrado, según lo dispuesto en el Artículo 16 del Real Decreto 1393/2007. Amplia información.

Perfil de ingreso

Para el seguimiento del Máster en Derecho Privado Patrimonial las licenciaturas o grados previos más adecuados son los de Derecho.

El Máster en Derecho Privado Patrimonial está especialmente destinado a licenciados recientes, españoles o extranjeros, profesores de universidades iberoamericanas y profesionales del ámbito jurídico-económico: abogados, asesores empresariales, empleados de entidades financieras, jueces, secretarios judiciales, etc.

Criterios de admisión

El número máximo de alumnos admitidos será 20. La selección la realizará la Comisión Académica, evaluando los Curricula de los candidatos. Se requerirá la presentación de aval académico de dos profesores de la titulación de grado cursada en España o una de su país de origen y otra de un profesor o jurista español.

Se valorará preferentemente (pero no de forma exclusiva o excluyente) haber cursado la licenciatura en Derecho y las dobles titulaciones jurídico-económicas (o administración de empresas), así como el rendimiento académico previo en las materias propias del postgrado. Se tendrá en cuenta también la trayectoria profesional, en su caso. Excepcionalmente, cabrá la realización de entrevistas personales

Ikasketa plana


Consulta la web del máster: campus.usal.es/~patrimonial/

Las asignaturas optativas y especialidades que se ofertan para cada curso académico se aprueban anualmente en la programación docente. Consultar la oferta de este curso 

Oinarrizko eta Nahitaezko irakasgaien zerrenda

LEHEN IKASTURTEA
Aldia Kodea Irakasgaia Kredituak Gazt. Eusk. Inge. Fran.
Anual 72124 Masterraren amaierako lana 9
1º S 72115 Ondareari buruzko zuzenbide pribatua Europan 6
1º S 72983 Kontratuak oro har 9
1º S 72984 Kontratu zehatzak 6
1º S 72985 Kontsumoaren Kontratu Zuzenbidea 3
1º S 72986 Bermeen Zuzenbidea 3
1º S 72987 Gobernu Ona eta Enpresaren Gizarte Erantzukizuna 3
2º S 72121 Kalte zuzenbidea 6
2º S 72988 Jabetza Intelektualaren eta Industrialaren Gaurko Alderdiak 6

Aukerako irakasgaien zerrenda

Ikasmaila Aldia Kodea Irakasgaia Kredituak Gazt. Eusk. Inge. Fran.
1 2º S 72989 Lehiaren Zuzenbidea 3
1 2º S 72990 Konkurtso Zuzenbidea 3
1 2º S 72991 Partikularren arteko Kalteen Zuzenbidea 3
1 2º S 72993 Jabetza eta Erregistro Zuzenbidea 3
1 2º S 72994 Arbitrajea 3
1 2º S 73349 Nazioarteko Merkataritza 3

Egutegia, ordutegia eta ikasgelak


Calendario

Las clases son presenciales y tendrán lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, en horario de 16:00 a 20:00 horas.

Normativa de evaluación de máster

Kalitatea eta titulazioaren egiaztatzeko agiriak


1.- Documentos acreditativos de la titulación

Memoria

Registro y publicaciones oficiales

Verificación, Seguimiento y Acreditación

Fecha de efectos Evaluación Informe
25/09/2015 Verificación Informe de verificación-ACSUCYL
23/07/2018 Acreditación Informe de renovación de la 1ª Acreditación

2.- Sistema de garantía de calidad

Descripción del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de las titulaciones. Los datos sobre el funcionamiento de este sistema, informes de evaluación y planes de mejora se pueden encontrar en este enlace.

3.- Indicadores disponibles de la titulación (SIIU)

4.- Comisión Garantia de Calidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas

5.- Responsable en la Universidad Pública de Navarra del Máster:

M. Ángeles Egusquiza Balmaseda.