Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020 
Industria Teknologietako Ingeniaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 242204 Irakasgaia: FISIKAREN ZABALPENA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 2º S
Saila: Zientziak
Irakasleak:
EGUZKITZA DIEGO, AITOR   [Tutoretzak ] GARAYO URABAYEN, ENEKO (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Oinarrizko formakuntza

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Elektrizitatearen eta magnetismoaren lege orokorrak eta beraien aplikazioa ingeniaritzaren berezko arazoetan.

Gora

Gaitasun orokorrak

 • GO2: Aurreko idazpuruan deskribatutako ingeniaritza proiektuetako jarduerak zuzentzeko gaitasuna.
 • GO3: Teoria eta teknika berriak ikasteko gaitasuna izateko eta egoera berriei egokitzeko moldagarritasuna lortzeko oinarrizko gaien eta teknologien ezagutza.
 • GO4: Arazoak ekimenez konpontzeko eta erabakiak hartzeko gaitasuna, sormena, arrazoinamendu kritikoa eta ezaguerak, abilezia eta trebetasuna komunikatzeko ahalmena ingeniaritza industrialaren esparruko elektrika eta elektronika industrialaren arloetan.

 

Gora

Berariazko gaitasunak

 • BG2: Mekanikaren, termodinamikaren, eremu eta uhin elektromagnetikoen lege orokorren oinarrizko kontzeptuak eta beraien aplikazioa ingeniaritzaren berezko arazoetara ulertu eta menperatzea.

 

Gora

Ikasketaren emaitzak

 • E1: Goiko mailetako ikasgaiei lotutako kontzeptuen analisian, ikasketan eta ariketak ebazterakoan, elektromagnetismoaren oinarriko printzipio fisikoak ulertu eta erabiltzea.
 • E2: Ingeniaritzaren arloko egoera eta arazoetan, elektromagnetismoaren alderdi fisikoak identifikatu eta ebaluatzea.
 • E3: Elektromagnetismoaren arloko magnitude nagusien neurketa unitateak erabili eta erlazionatzea.
 • E4: Elektromagnetismoaren arloko parametro fisiko nabarmenen neurketarako tresna egokiak erabiltzea. 
 • E5: Lege fisikoen baieztapenerako eta parametro fisikoen determinaziorako trebetasun esperimentalak lortzea.
 • E6: Neurketa prozesu bati dagokion oinarria, beharrezko instrumentazioa eta baliotasun  baldintzak dokumentatzen jakitea.
 • E7: Informazioa, ideiak eta ondorioak transmititzen jakitea.

Gora

Metodologia

Metodologia / Prestakuntza Jarduerak Ordu Presentzialak Ordu Ez Presentzialak
J-1 Klase Teorikoak 45  
J-2 Praktikak 15  
J-3 Lanen elaborazioa   15
J-4 Bakarkako ikasketa   67
J-5 Azterketa eta ebaluaketa probak. Bakarkako tutoretzak. 8  
...    
Totala 68 82
 

Gora

Ebaluazioa

Ohiko ebaluaketa:

Ikasgaiaren ohiko ebaluaketa idatzizko proben (2 partzial eta gai bakoitzeko proba bana) eta laborategiko praktiken bitartez egingo da.

Laborategiko praktiketara joatea derrigorrezkoa da eta ezin dira berreskuratu.

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
E1, E2, E3, E7 1, 2 eta 3. gaien idatzizko proba (1. partziala). 32,5 Bai -
E1, E2, E3, E7 4, 5 eta 6. gaien idatzizko proba (2. partziala). 32,5 Bai -
E1, E2, E3, E7 Gai bakoitzeko ariketa eta galdera sorta. 20 Bai -
E4, E5, E6, E7 Laborategiko praktikak burutzea eta betetako txostenaren ebaluazioa. 15 Ez -

 

Ezohiko ebaluaketa (berreskurapena):

Ikasturtearen eduki guztiak jorratzen dituen idatzizko proba bakarra. Proba horren pisua ebaluaketa finalaren % 85-a izango da. Gainerako % 15-a laborategiko praktiken kalifikazioari dagokio.

Gora

Gai-zerrenda

  Gai-Zerrenda:
 1. Eremu elektrikoa.
 2. Potentzial elektrikoa.
 3. Kapazitatea. Dielektrikoak.
 4. Korronte elektrikoa.
 5. Eremu magnetikoa.
 6. Indukzio magnetikoa.
 7. Magnetismoa materian.

Gora

Praktika esperimentalen programa

Laborategiko praktikak:

 • Eremu eta Potentzial Elektrikoa
 • Ohm-en Legea
 • Faraday-ren Legea / Biot-Savart-en legea.

Ikasketa helburuak betetzeko 3 praktikak burutzea beharrezkoak da. Hortaz, ikaslearentzat 3 praktikak egitea derrigorrezkoa izango da.

- Praktikak kalifikatu ahal izateko, nahitaezkoa izango da 3 praktikak bere osotasunean betetzea.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Oinarrizko bibliografia:

-          J. M. Agirregabiria, A. Duoandikoetxea, M. Ensunza, J. R. Etxebarria, O. Ezenarro, J. M. Pitarke, A. Trancho, P.Ugalde. Fisika orokorra. 2. argitalpena. Udako euskal unibertsitatea (2003)

-          M. Ensunza, J. R. Etxebarria, O. Ezenarro, J. M. Pitarke, P. Ugalde, N. Zabala. Fisika orokorra. Ariketak. Udako euskal unibertsitatea (1989)

-          P.A. Tipler y G Mosca. Física para la Ciencia y la Tecnología, Vol 2. Ed. Reverté (2010)

-          M. Alonso y E. Finn. Física. (I y II). Ed. Addison-Wesley Iberoamericana (1986).

-          Sears, Zemansky, Young, Freeman. Física Universitaria. Ed. Fond Educ. Interamerican (1986).

-          W. Bauer, G.D. Westfall. Física para Ingenieros y ciencias con física moderna. Mc Graw Hill (2011)

-          R. M. Eisberg y L. S Lerner. Física. Fund. Y Aplicac. (I y II). Ed. Mc Graw Hill (1988)

-          R. P. Feynman et al. Física. (I, II y III). Ed. Addison-Wesley Iberoamericana. (1987)

-          Douglas C. Giancoli, Física para universitarios, Vol. 1 y 2, 3º edición, Pearson education, México, 2002.

Bibliografia osagarria:

-          B. I. Bleaney, B. Bleaney. Electricity and Magnetism, Vol. 1, Oxford Science Publications (1989)

-          M.A. Plonus. Electromagnetismo Aplicado. Reverte (1994)

Gora

Hizkuntzak

Euskara, Gaztelania eta Ingelera.

 

Gora

Non emango den

Teoria eta ariketa klase presentzialak: ikasgelan.

Praktikak: Tailerretako eta Sarioko laborategietan.   

Gora