Introducir texto para la búsqueda (*)
Introducir texto para la búsqueda (*)
  • ES
  • EU

ciparaiis

Portada > ciparaiis > Actividades > Calendario de actividades

Calendario de actividades

Jueves 26 de marzo de 2015, 9:00h

Desigualdad, pobreza y exclusión social en Navarra

Jornada de presentación y debate del 2º informe sobre desigualdad, pobreza y exclusión social en Navarra de la Cátedra de Investigación Para la Igualdad y la Integración Social

En continuidad con los trabajos realizados en los años anteriores, la CIPARAIIS publica su “Segundo Informe sobre Desigualad, Pobreza y Exclusión Social en Navarra”, que recoge los principales resultados de las investigaciones realizadas en este ámbito. El trabajo pretende realizar una actualización y profundización en el conocimiento de las profundas consecuencias sociales que han tenido la crisis económica en el periodo 2007-2014.

A los efectos de la reducción inicial de la actividad económica y de su impacto posterior en un mercado de trabajo dual y precario, hubo que añadir finalmente las consecuencias de los recortes presupuestarios y de la reducción de los programas sociales. Todo ello ha tenido un impacto en determinados grupos de población más vulnerables y ha intensificado los desequilibrios sociales configurando un panorama de una compleja crisis social cuya dinámica y efectos permanecerán todavía durante bastante tiempo en la sociedad navarra. Además de constatar la evolución negativa de los indicadores fundamentales referentes a la desigualdad, la pobreza y la exclusión social tanto en Navarra como en los diferentes territorios que la conforman, en estas jornadas se pretende abordar específicamente el análisis de las políticas de ajuste presupuestario en los niveles de protección social de la población, la forma en la que eso se traslada a las condiciones de la vida cotidiana de muchas personas y los procesos de adaptación y respuesta que han venido desarrollando las personas afectadas.

Se pretende así potenciar la reflexión y el debate sobre las conclusiones que debemos sacar con vistas a la acción social y a las decisiones políticas. La constatación de los límites que manifiestan las actuaciones puestas en marcha y la falta de contenido de la anunciada "Estrategia de Inclusión" ponen de relieve todavía más la necesidad de esta reflexión.

Bereizkeria, pobrezia eta gizarte bazterketa Nafarroan

CIPARAIIS-en 2. Txostena aurkeztu eta eztabaidatzeko jardunaldia

Martxoaren 26an, 09:00etan | Osasun Zientzien Fakultateko Ekitaldi Aretoa | Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Aurreko urteetan egindako lanari jarraipena emanez, CIPARAIISek "Nafarroako desberdintasunari, pobreziari eta gizarte bazterketari buruzko bigarren txostena" argitaratu du, eta bertan biltzen dira esparru horretan egindako ikerketen emaitzak. Lanaren xedea da eguneratzea eta sakontzea 2007-2014 urteen arteko krisi ekonomikoak izan dituen ondorio sozial sakonen ezagutzan.

Aski ez balitz ere, jarduera ekonomikoaren hasierako murrizketa eta geroagoko haren eragina lan merkatu dual eta prekarioan, horri guztiari azkenik aurrekontu murrizketen eta gizarte programen urritzearen ondorioak gehitu zitzaizkion. Horrek guztiak eragina izan du biztanleria talde ahulenetan, eta areagotu egin ditu gizarte taldeen arteko desorekak, eta oraindik ere nafar gizartean luzez iraungo duen krisi sozial konplexu baten dinamikaren panorama eratu du.

Desberdintasunari dagozkion oinarrizko adierazleen bilakaera negatiboa eta bai Nafarroan bai gainerako lurraldeetan dagoen pobrezia eta gizarte bazterketa egiaztatzeaz gainera, jardunaldi hauetan zehazki aztertu nahi dira aurrekontuak doitzeko politikek duten eragina biztanleen babes sozialaren mailetan, hori nola igarotzen den jende askoren eguneroko bizitzaren baldintzetara eta kaltetuek garatuz joan diren egokitzapen eta erantzun prozesuak. Horrela, gizarte ekintzari eta erabaki politikoei dagokienez atera behar ditugun ondorioei buruzko gogoeta eta eztabaida bultzatu nahi dira. Abian jarritako jarduerek erakusten dituzten mugen eta iragarritako "Gizarteratze estrategia"ren eduki gabezien egiaztapenak are ageriagoan jarri dute gaiari buruz gogoeta egiteko beharra.