• ES
  • EU
  • EN


Dirulaguntzak


2015. urtean Nafarroako Unibertsitate Publikoari Emandako Diru-laguntzei buruzko datu orokorrak

 

Kontzeptu ekonomikoa Zenbatekoa % s/ Guztira
480. Bekak eta Ikasleentzako Laguntzak 749.865 54,0
481. Irakasle Ikertzaile eta AZLrentzako Laguntzak 138.644 10,0
483. Irabazi-asmorik gabeko instituzioetarako transferentziak 490.359 35,3
485. Elkarteetarako eta beste ordezkaritza batzuetarako laguntzak 10.114 0,7
Guztira (euro) 1.388.982 100,0

 

Nafarroako Unibertsitate Publikoak 2014. urtean emandako diru-laguntza korronteen xehetasunak

Nafarroako Unibertsitate Publikoak  2014. urtean jasotako diru-laguntza korronteen xehetasunak