• ES
  • EN
  • EU


Haur Hezkuntzako Irakasleen Gradua


Ikasketa plana

Partes de este texto:

Definizio orokorra

Irakasgaien tipologiaren arabera, Haur Hezkuntzako Irakaslearen Gradua honela antolatzen da:

Kredituen banaketa
Ikasmaila Seihilekoa Oinarrizko irakasgaiak Nahitaezko irakasgaiak Aukerako irakasgaiak Kanpoko praktikak Gradu Amaierako Lana GUZTIRA
1 1 30         30
2 30         30
2 3 24 6       30
4 12 12   6   30
3 5   24  6     30
6   24  6     30
4 7  6    9 15   30
8       18 12 30
  GUZTIRA 102 66 21 39 12 240

Haur Hezkuntzako Irakaslearen Graduko irakasgaiak honela banatzen dira, urteen eta seihilekoen arabera:

(Hemen kilkatu irakasgaien gidak kontsultatzeko)

 

Ikasketa Plana - Lehen ikasmaila
Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS Guztira
 1  1  301101  Gizarte antolaketa eta giza garapena  Oinarrizkoa  6  30 60
 301102  Kultura-aniztasuna, oinarrizko eskubideak berdintasuna eta hiritartasuna  Oinarrizkoa  6
 301103  Oinarri psikologikoak: gizabanakoa eta gizarte ingurunea  Oinarrizkoa  6
 301105  Komunikatzeko trebetasunak eta IKT  Oinarrizkoa  6
 301106  Hezkuntza-erakundeak  Oinarrizkoa  6
 2  301201  Arteak eta ondare historikoa  Oinarrizkoa  6  30
 
301203


 301204
 Aukeratzeko (*):
Trebetasun Komunikatiboak Erkidegoko beste hizkuntzan (gaztelania)
Trebetasun Komunikatiboak Erkidegoko beste hizkuntzan (euskara)
 Oinarrizkoa  6
 301205  Garapen ebolutiboa eta ikaskuntza  Oinarrizkoa  6

 301206
 301207
Aukeratzeko (**):
Atzerriko hizkuntza: Ingelesa
Atzerriko hizkuntza: Frantsesa
 Oinarrizkoa  6
 301208 Irakasle lanbidea  Oinarrizkoa  6

 

Ikasketa Plana - Bigarren ikasmaila
Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS Guztira
 2  3  301301  Gizartea, familia eta eskola inklusiboa  Oinarrizkoa  6  30 60

 301302

 Haur eskolaren antolaketa  Oinarrizkoa  6
 301303  Aniztasuna eta erantzun psikopedagogikoa  Oinarrizkoa  6
 301304  Hezkuntza prozesu eta testuinguruen behaketa eta analisia  Oinarrizkoa  6

 301308
 301309
Aukeratzeko (**):
Atzerriko hizkuntza 2: Ingelesa
Atzerriko hizkuntza 2: Frantsesa
 Nahitaezkoa 6
 4  301402  Hizkuntzaren didaktika  Nahitaezkoa 6  30
 301408  Eskola Praktikak 1  Praktikak  6
 301409  Hizkuntza eta eskola  Oinarrizkoa  6
 301410  Garapena musikaren eremuan eta autonomia motorraren eremuan  Oinarrizkoa  6
 301411  Matematika eta bere didaktika  Nahitaezkoa  6

 

Ikasketa plana - Hirugarren ikasmaila
Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS Guztira
 3  5  301501  Natura ingurunearen didaktika  Nahitaezkoa  6  30 60
 301502  Gizarte ingurunearen didaktika  Nahitaezkoa  6
 301503  Matematikaren didaktika  Nahitaezkoa  6
 301504  Haur literaturaren didaktika  Nahitaezkoa  6
 3015xx  1. aukerakoa (***)  Aukerakoa  6
 6  301601  Musikaren Didaktika  Nahitaezkoa  6  30
 301605  Plastikaren didaktika  Nahitaezkoa  6
 301606  Gorputz Adierazpenaren Didaktika  Nahitaezkoa  6

 301608

 301609
 Aukeratzeko (**):
Atzerriko hizkuntzaren didaktika II haur hezkuntzan: ingelesa
Atzerriko hizkuntzaren didaktika II haur hezkuntzan: frantsesa
 Nahitaezkoa 6
 3016xx  2. aukerakoa (***)  Aukerakoa  6

 

Ikasketa plana - Laugarren ikasmaila
Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS Guztira
 4  7  301707  Ingurune naturalaren eta sozialaren ikerketa  Oinarrizkoa  6  30 60
 3017xx  3. aukerakoa (***)  Aukerakoa  6
 3017xx  4. aukerakoa (***)  Aukerakoa 3
 3017xx  Praktikak (***)  Praktikak  15
 8  301803  Eskola Praktikak 3  Praktikak  18  30
 301890  Gradu amaierako lanao  GALa  12
 KREDITUAK GUZTIRA  240

 (*) Beren ikasketak gaztelaniazko lerroan egiten dituzten ikasleek erkidegoko beste hizkuntzan, euskara, egin beharko dute 301203 Trebetasun Komunikatiboak irakasgaia.
Beren ikasketak euskarazko lerroan egiten dituzten ikasleek erkidegoko beste hizkuntzan, gaztelania, egin beharko dute 301204 Trebetasun Komunikatiboak irakasgaia.
(**) Irakasgaia ingelesez edo frantsesez egingo duen aukeratu behar du ikasleak. Nahi izanez gero, biak egingo ditu.
(***) Ikus Aipamenen atala

Subir

Aipameneko irakasgaiak

Ikasketa Planak ezartzen du ikasleak, nahi izanez gero, aipamen bat edo gehiago lortzeko aukera duela tituluarekin batera. Horretarako, aukerako irakasgai batzuk eta lortu nahi d(it)uen aipamenari edo aipamenei lotutako Eskola Praktikak 2 gainditu beharko ditu. Ez badu aipamenik lortu nahi, hainbat aipamenetako irakasgaiak eginez aukerako kredituak gainditzearen eta/edo ezein aipameni atxiki gabeko aukerako irakasgaiak (prestakuntza osagarria) egitearen artean aukeratuko du.

Honela banatzen dira aipameneko edo prestakuntza osagarriko irakasgaiak Haur Hezkuntzako Irakaslearen Graduko ikasketa-planean: 

Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
 3  5  3015xx  Aipameneko edo prestakuntza osagarriko 1. aukerakoa  Aukerakoa  6  36
 3  6  3016xx  Aipameneko edo prestakuntza osagarriko 2. aukerakoa  Aukerakoa  6
 4  7  3017xx  Aipameneko edo prestakuntza osagarriko 3. aukerakoa  Aukerakoa  6
 4  7  3017xx  Aipameneko edo prestakuntza osagarriko 4. aukerakoa  Aukerakoa  3
 4  7  3017xx  Aipameneko edo prestakuntza osagarriko eskola-praktikak  Aukerakoa  15

 

Atzerriko Hizkuntzako aipamena: Ingelesa

Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
 3  5  301515  Atzerriko hizkuntza 3: Ingelesa  Aukerakoa  6  36
 3  6  301615  Ahoskera eta mintzamena (ingelesa)  Aukerakoa  6
 4  7  301715  Ikaskuntza integratua edukietan eta atzerriko hizkuntzan (Ingelesa)  Aukerakoa  6
 4  7  301716  Ingelesaren irakaskuntzari aplikatutako teknologia berriak  Aukerakoa  3
 4  7  301741  Eskola-praktikak 2: Atzerriko hizkuntza: ingelesa  Aukerakoa  15

Atzerriko Hizkuntzako aipamena: Frantsesa

Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
 3  5  301516  Atzerriko hizkuntza 3: Frantsesa  Aukerakoa  6  36
 3  6  301616  Ahoskera eta mintzamena (frantsesa)  Aukerakoa  6
 4  7  301717  Ikaskuntza integratua edukietan eta atzerriko hizkuntzan (Frantsesa)  Aukerakoa  6
 4  7  301718  Frantsesaren irakaskuntzari aplikatutako teknologia berriak  Aukerakoa  3
 4  7  301742  Eskola-praktikak 2: Atzerriko hizkuntza: frantsesa  Aukerakoa  15

Musikako aipamena

Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
 3  5  301517  Metodo tradizionalak musika hezkuntzan  Aukerakoa  6 36
 3  6  301617  Gaur egungo metodo eta ereduak musika hezkuntzan  Aukerakoa  6
 4  7  301719  Musika errepertorioa eskolan  Aukerakoa  6
 4  7  301720  Curriculum garapena eta ikerketa musika hezkuntzarako Aukerakoa  3
 4  7  301743  Eskola Praktikak 2: Musika  Aukerakoa  15

 

Gorputz Hezkuntzako aipamena

Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
 3  5  301522  Mugimendu jokoa hezkuntza osagai gisa  Aukerakoa  6  36
 3  6  301622  Gorputz-hezkuntza eta osasuna  Aukerakoa  6
 4  7  301722  Adierazpen mugimendua, dantza eta erritmoa  Aukerakoa  3
 4  7  301730  Gorputz-hezkuntzaren antolamendu didaktikoa  Aukerakoa  6
 4  7  301744  Eskola Praktikak 2: Gorputz Heziketa  Aukerakoa  15

 

Aipamena pedagogia terapeutikoan

Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
 3  5  301519  Hezkuntza inklusiborako proposamen pedagogikoak  Aukerakoa  6  36
 3  6  301619  Eskolan esku-hartzeko teknika psikologikoak  Aukerakoa  6
 4  7  301723  Laguntza eta ikerketa zerbitzuak pedagogia inklusiboan  Aukerakoa  3
 4  7  301724  Behar psikologikoak eskolan  Aukerakoa  3
 4  7  301745  Eskola Praktikak 2: Pedagogia terapeutikoa  Aukerakoa  15

Prestakuntza osagarria

Ikasmaila Seihilekoa Kodea Irakasgaia Izaera ECTS
 3  5  301520  Euskara zuzena helburu  Aukerakoa  6  36
 3  5  301521  Espainiako literatura garaikidea  Aukerakoa  6
 3  6  301621  Arteen Baliabideak Hezkuntzarako  Aukerakoa  6
 3  6  301628  Eliza, sakramentuak eta morala  Aukerakoa  6
 4  7  301727  Komunikazio ikus-entzunezkoa eta digitala eskolan  Aukerakoa  6
 4  7  301729  Garapenerako lankidetza eta hezkuntza  Aukerakoa  6
 4  7  301740  Eskola Praktikak 2  Aukerakoa  3

 

Subir

Aukerako modulua eta aipamenak lortzea

Haur Hezkuntzako Irakaslearen Graduaren ikasketa planak ezartzen duen moduan, irakasgai-motaren arabera, ikasleek gutxienez 21 ECTS gainditu behar dituzte aukerako irakasgaietan. Ez da beharrezkoa aipameneko edo prestakuntza osagarriko irakasgai guztiak egitea; ikasleek beren interesen arabera eta irakasgai bakoitzaren matrikula-kupoaren arabera zehazten ahal dute beren prestakuntza-ibilbidea .

Aipamen oso bat egiten ez duten ikasleek, hau da, beren 21 ECTSak hainbat aipamenetako edo prestakuntza osagarritako aukerako irakasgaiak nahastuz egiten dutenak, derrigor matrikulatuko dira "302740 Eskola Praktikak" irakasgaian, 15 ECTSkoa, prestakuntza-ibilbide honen 36 ECTSak osatu arte.

Aipamen bat lortzeko, aipamenari lotutako ECTS guztiak gainditu behar dira (36), aipameneko eskola praktikak ere barne. Ikasketa espedienteak eta dauden ikaspostuek baldintzatzen dute aipamen batean onartua izatea. Urtero, 3. maila (5. seihilekoa) hasten duten ikasleentzat, aipamenak esleitzeko prozesu bat abian jartzen da, merezimenduen arabera ordenaturik. Aipamenak esleitzeko prozedura ezagutu nahi baduzu, egin klik hemen.

Ikasle batek aipamen bat baino gehiago egiteko aukera dauka. Aipamen horietako bat tituluaren aurreko aldean jarriko da, eta bestea atzeko aldean. Hala nahi duen ikasleak, kontuan hartu behar du, bere plangintza prestatzerakoan, ezin daitezkeela egin aipameneko bi eskola praktika seihileko berean, eta ikasle batek, gehienez ere, 42 ECTSeko matrikula egiten ahal dituela seihileko bakoitzean. Hala, bigarren aipamena lortzeak, oro har, eskatuko dio ikasleari beste seihileko bat egitea, gutxienez.

Ikasleek aukerako prestakuntzarako sarrera eduki dezaten, urteko aipamen-aukeraketan, maiatzean edo ekainean izaten den horretan, ez da zilegi, hasiera batean, prestakuntza-ibilbide bat baino gehiago aukeratzea. eta horretarako (aipamena edo prestakuntza osagarria), ikasleen merezimendu-ordenari eta beren interesari kasua egiten zaie. Ondoren, ikasleek matrikula egingo dute matrikula egiteko ohiko aldian, ikaspostuak bete ez dituzten irakasgaien kasuan.

(Oinarrizko eta nahitaezko irakasgaien) Ibilbideak aldi berean egiten dituzten ikasleek:

- INGELESA (18 ECTS): “301206 Atzerriko hizkuntza: ingelesa”, “301308 Atzerriko hizkuntza 2: ingelesa” eta “301608 Atzerriko hizkuntzaren didaktika lehen hezkuntzan: ingelesa” irakasgaiak.

- FRANTSESA (18 ECTS): “301207 Atzerriko hizkuntza: frantsesa”, “301309 Atzerriko hizkuntza 2: frantsesa” eta “301609 Atzerriko hizkuntzaren didaktika lehen hezkuntzan: Frantsesa" irakasgaiak.

"Atzerriko hizkuntza: ingelesa" eta "Atzerriko hizkuntza: frantsesa" aukerako AIPAMENAK bi modu hauetan lor ditzakete:

A) Aipamenaren irakasgaiak eginez.
B) Bestela, aukeran, honela:

Ingeleseko ibilbideko irakasgaiak, nahitaezkoak bezala, eta Atzerriko hizkuntza: frantsesa aipamena lortzea.

 

Seihil. Kodea Izena ECTS Guztira
5 301207 Atzerriko hizkuntza: frantsesa 6 39
6 301309 Atzerriko hizkuntza 2.: frantsesa 6
7 301609 Atzerriko hizkuntzaren didaktika H.H.n: frantsesa 6
7 302516 Atzerriko hizkuntza 3: frantsesa 6
7 302742 Eskola-praktikak 2: atzerriko hizkuntza frantsesa 15

 
Frantseseko ibilbideko irakasgaiak, nahitaezkoak bezala, eta Atzerriko hizkuntza: ingelesa aipamena lortzea.

 

Seihil. Kodea Izena ECTS Guztira
5 301206 Atzerriko hizkuntza: ingelesa 6 39
6 301308 Atzerriko hizkuntza 2: Ingelesa 6
7 301608 Atzerriko hizkuntzaren didaktika H.H.n: Ingelesa 6
7 302515 Atzerriko hizkuntza 3: Ingelesa 6
7 302741 Eskola-praktikak 2: atzerriko hizkuntza ingelesa 15

 

Subir

Gomendioak

  • Atzerriko Hizkuntzako aipamena: ingelesa. Ingelesa eta haren Didaktika nahitaezko irakasgaietan batez besteko nota 6 edo handiagoa izatea aholkatzen da.
  • Musikako aipamena. Oinarrizko Graduaren baliokidea edo handiagoa den prestakuntza izatea aholkatzen da.

 

Subir

Beste alderdi batzuk

240 ECTS kreditutik gorako prestakuntza osagarria

Ikasle batek 240 ECTS baino gehiago egiten baditu, dagozkion irakasgaiak bere ikasketa-espedientean agertuko dira, eta prestakuntza osagarri hori egiaztatzeko aukera izango du.

Kredituak transferitzea

Gehienez ere 6 ECTS kredituren transferentzia eskatzeko aukera du ikasle batek bere gradukoak ez diren kultura jarduerengatik, kirol jarduerengatik eta abarrengatik. Maila honetan unibertsitateko titulu bereki bat sartzeko aukera dago, Erlijio Zerbitzuak eskainitakoa barne, betiere, irakasgaia bere ikasketa planekoa ez bada.

Subir


UBICACIÓN EN EL CAMPUS
Ubicación en el campus

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
Edificio Los Magnolios.
Campus de Arrosadia
31006 Pamplona-Iruña
Tel. (+34) 948 16 6204
Contact by E-mail