• ES
  • EU
  • EN


Master Ofizial baten prezioak

2018/19 Ikasturtea
IRAKASKUNTZA PREZIOAK
 
 - Abokatutzarako Sarbidea
 - Irakasleen Prestakuntza
 - Nekazaritza Ingeniaritza
 - Industria Ingeniaritza
 - Informatika Ingeniaritza
 - Telekomunikazio Ingeniaritza
 
1.359 € (masterra, 60 ects)
2.038,50 € (masterra, 90 ects)
2.718 € (masterra, 120 ects)

 

Prezioa ects bakoitzeko:
1. matrikula: 22,65 €
2. matrikula: 34 €
3. matrikula: 73,65 €
4. matrikula: 102 €
Gainerako masterrak eta titulu berekiak  
1.701 € (masterra, 60 ects)
2.551,50 € (masterra, 90 ects)
3.402 € (masterra, 120 ects)
 
Prezioa ects bakoitzeko:
1. matrikula: 28,35 €
2, 3 edo 4. matrikula: 73,65 €
ADMINISTRAZIO PREZIOAK   1. Asegurua:
 28 urtetik beherakoentzat, eskola asegurua, 1,12 € / 28 urtetik gorakoentzat, cum laude asegurua, 13 €
  2. Administrazio kudeaketako gastuak 41.15 €
  3. Espedientea irekitzean sortutako gastuak: 31.25 € (bakarrik ikasle berriek ordaindu beharrekoa)

 

Likidazio motak: Salbuespenak edo murrizketak
  Nori aplikatzen zaion Salbuespen mota Aurkeztu beharreko dokumentazioa
Ohiko likidazioa Likidazio mota arrunta da    
Familia Ugari Orokorra Izaera orokorreko familia ugariak (1. mailakoak) Murrizketa: % 50 administrazio-tasetan eta irakaskuntza-tasetan Familia ugari arruntaren txartela indarduna izan behar da matrikula egiten den garaian.
Familia Ugari Berezia Familia ugari bereziak (2.mailakoak). Murrizketa: % 100 administrazio-tasetan eta irakaskuntza-tasetan. Familia ugari bereziaren txartela indarduna izan behar da matrikula egiten den garaian.
 Ezgaitasuna % 33ko desgaitasuna edo handiagoa den ezgaitasuna, matrikula egiten den garaian Murrizketa: % 100 administrazio-tasetan eta irakaskuntza-tasetan. Ezgaitasuna egiaztatzen duen dokumentazio ofizial indarduna
Ohorezko matrikula irakasgaietan Ohorezko matrikula izan duten ikasleak Hurrengo ikasturteko matrikulan ez dituzte ordaindu behar ohorezko matrikula kalifikazioa izan duten irakasgaiei dagozkien kredituak  
Terrorismoaren biktimak   Murrizketa: % 100 irakaskuntza-tasetan Barne Ministerioak emandako ziurtagiria, eta, dagokionean, familia-liburuaren fotokopia
Genero indarkeriaren biktimak, bekarako eskubidea ez dutenak 1/2004 Lege Organikoaren onuradunak Murrizketa: % 100 irakaskuntza-tasetan  
Salbuespen horien abantailak dauzkaten likidazio modu konbinatuak
Likidazio mota Salbuespen mota*
Familia Ugari Orokorra + Minusbaliotasuna Murrizketa: % 100 administrazio-tasetan, eta % 100, halaber, irakaskuntza-tasetan
Familia Ugari Orokorra + Terrorismoaren biktima Murrizketa: % 50 administrazio-tasetan, eta % 100, halaber, irakaskuntza-tasetan

Beti interesdunari gehien komeni zaion likidazio mota aukeratuko da.

Argibide gehiago: ordaintzeko era, finantzatzeko aukerak, eta abar.

50/2018 FORU AGINDUA ekainaren 7koa, Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana. Honen bidez prezio publikoak finkatzen dira, 2018-2019 ikasturterako, Nafarroako Unibertsitate Publikoko titulu ofizialak eskuratzeko zerbitzu akademikoengatik eta gainerako eskubideengatik ordaindu beharrekoak.

Asegurua

28 urtez gorako ikasleek nahitaez egin behar dute istripu aseguru bat. Aseguruaren kostua 13 € izango da ikasturte bakoitzeko: Cum laude asegurua

28 urtez beherakoek eskola aseguru bat egin beharko dute. Aseguru horrek estaltzen ditu ikasturteak dauzkan eskola orduetan campusean istripua edukitzeagatik egokitzen diren osasun-zainketak, bai eta neuropsikiatriari, kirurgiari, tokologiari, eta biriketako eta hezurretako tuberkulosiari dagozkien osasun zainketak ere. Prezioa: 1,12 €, irakaskuntza tasan sartua.  Nahi izanez gero, Cum laude aseguru bat kontratatzeko aukera dute, eskola asegurua osatzeko.