• ES
  • EU
  • EN


Prezioak


Egokitzapen Ikastaro batean sartzen den ikasleak kontzeptu hauengatik ordaindu beharko du:

  1. aitortutako kredituen prezioaren % 25 edo % 10 NUPeko ikasleak badira.
  2. Administrazio-tasak
  3. Irakaskuntza-tasak. Matrikulatutako kredituen prezioa: Nafarroako Gobernuak gradu ikasketetarako onartutako prezioak dira. Hau da:
    • 1. Matrikula - Giza eta Gizarte Zientziak: 16,25 €/kredituko

Argibide gehiago: Graduaren prezio publikoak

Jarraian, lehen matrikulan osotara ordaindu behar den kopuruari buruzko adibide bat dago.

 
1. KASUA: HAUR HEZKUNTZA GRADURA EGOKITZEKO IKASTAROA
  Kredituak

Prezioa NUPeko ikasleentzat

Prezioa beste unibertsitateetatik datozen ikasleentzat

Kredituen aitorpena 198  322,14 € 787,05 €
Matrikula: Irakaskuntza-tasak 42 683,34 € 683,34 €
Matrikula: Administrazio-tasak   72,38 € 72,38 €
OSOTARA   1077,86 € 1542,77 €