Apirilaren 15ean jardunaldia: Gaixotasun arraroak dituzten ikasleak:
bizikidetza eta aniztasuna eskola inklusibo batean 
 

 
 
 

Idatzi kodea

Interesdunak inprimaki honetan adierazitako datu pertsonalak Nafarroako Unibertsitate Publikoak erabiliko ditu datuen tratamenduaren arduraduna den aldetik. Tratamendu honek bi oinarri ditu: batetik, interesdunaren baimena, eta, bestetik, inprimakia bete behar izatearen helburuak, inprimakiaren testuan berean adieraziak.
Datuen tratamendua Datuak Babesteko 2016/679 EB Erregelamendu Orokorrari eta Datu Pertsonalak Babesteko 2018ko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoari jarraikiz egin beharra dago. Interesatuak eskubidea du datuak sartzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, haiei kontra egiteko eta datuen babesari buruzko beste zenbaitetarako, betiere helbide hau erabiliz: delegado.protecciondatos@unavarra.es.