Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024
Gradu Bikoitza Nekazaritzako Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ingeniaritzan eta Elikagai Prozesu eta Produktuen Berrikuntzan Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 510104 Irakasgaia: ADIERAZPEN GRAFIKOA
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila:
Irakasleak:
BENITO AMURRIO, MARTA (Resp)   [Tutoretzak ] GOÑI GARATEA, MIKEL   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Oinarrizko prestakuntza modulua

 

Materia: Adierazpen Grafikoa

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Ingeniariaren oinarrizko Adierazpen Grafikoaren tekniken ikasketa

MARRAZKETA TEKNIKOA
Normalizaziografikoaren eta adierazpen teknikoaren oinarriak. Piezen irudikapena. Krokizaioa. Bista normalizatuak. Mozketa eta sekzioak. Akotazioa

ORDENAGAILU BIDEZKO IRUDIKAPENA. (CAD)
CADari sarrera .Ordenagailu bidezko marrazketa geometrikoa. CAD bi dimentsiotako aplikazioak.

GEOMETRIA DESKRIBATZAILEA. SISTEMA AKOTATUA.
Sistema akotatuaren oinarriak. Elementu geometrikoen irudikapen eta posizio erlatiboak. Sistemaren eragiketak eta prozedurak. Lurrazalaren irudikapen grafikoaren oinarriak.

GEOMETRIA DESKRIBATZAILEA. SISTEMA AXONOMETRIKOA.
Sistema axonometrikoen oinarriak. Elementu geometrikoen irudikapen eta posizio erlatiboak. Sistemaren eragiketak eta prozedurak. Krokizazioa eta perspektiba axonometrikoen eraikuntza.

Gora

Gaitasun orokorrak

  • CB1: Ikasleek derrigorrezko bigarren hezkuntzan lantzen hasitako ikasgai baten gaineko ezagutza eduki eta ulertzea frogatu beharko dute. Oro har, ezagutza-maila ikasliburu aurreratuetan oinarrituta egon ohi da eta barne hartzen ditu ikergaiaren abangoardiatik eratorritako ezagutzak eskatzen dituzten zenbait alderdi.
  • CB2: Ikasleek jakin dezatela beren ezagutzak lanean edo bokazioan modu profesionalean aplikatzen eta argudioen defentsarekin eta arazoak konpontzearekin egiaztatu ohi diren gaitasunen jabe izan daitezela, ikasgaiari dagokion guztian.

Gora

Berariazko gaitasunak

  • CG2:Ezagutza egokia problema fisiko, teknologia, makineria eta ur eta energia hornidurako sistemei buruz, aurrekontuen arloko faktoreei buruz, eraikuntzako araudiak ezarritako mugei buruz, eta instalazioek edo eraikinek eta nekazaritzako elikagaien industriek, lorezaintzak eta paisajismoak beren ingurune sozialarekin duten loturei buruz, eta horiek eta ingurune hori giza beharrekin eta ingurumenaren iraupenaren beharrekin lotzeko beharra.
  • CE2:Gaitasuna ikuspen espazialerako eta adierazpen grafikoko teknikak ezagutzea, geometria metrikoko eta deskriptiboko metodo tradizionalen bidez, eta ordenagailuaren bidezko diseinurako aplikazioen bidez.
  • CE28. Ingurumenaren eta paisaiaren ingeniaritzaren printzipioak ezagutu, ulertu eta erabiltzeko gaitasuna: Ingurumen legeria eta kudeaketa; Garapen iraunkorreko printzipioak; Merkatuaren eta jardun profesionalaren estrategiak; Ingurumen aktiboen balioespena; Hidrologia; Higadura; Landare materiala: ekoizpena, erabilera eta mantentzea; Ekosistemak eta biodibertsitatea; Ingurune fisikoa eta aldaketa klimatikoa; Lurralde Antolamendurako Planak, analisia eta kudeaketa; Paisajismoaren hastapenak; Diseinuari eta adierazpen grafikoari buruzko tresna espezifikoak; Ingurumen inpaktuko azterketen garapen praktikoa; Ingurumen eta paisaia leheneratzeari buruzko proiektuak; Berdeguneak mantentzeko proiektuak eta planak; Garapen proiektuak; Lurraldearen eta paisaiaren antolamendurako tresnak; Proiektuen eta lanen kudeaketa eta plangintza

Gora

Ikasketaren emaitzak

R1: Esku, hutsez, marrazketa tresnak eta CAD programak erabilita idei eta forma teknikoak, bai norberarenak bai besterenak, adierazi eta jakinaraztea.

R2: Dokumentazio tekniko-grafiko profesionala lantzea.

R3: Plano teknikoak lantzea CAD tresnak erabilita.

R4: Funtsezko elementu geometrikoen irudikapena eta Marrazketa Geometrikoaren oinarrizko trazatuak ezagutzea.

R5: Plano Akotatuen Sistema eta bere aplikazio teknikoak menperatzea Elikagai eta landa ingeniaritzaren arloan.

R6: Piezak bista normalizatu eta akotatuen bitartez irudikatzea.

RESULTADOS APRENDIZAJE ENAEE:

ENAEE-2: Una comprensión sistemática de los conceptos y aspectos clave de su rama de ingeniería.

Gora

Metodologia

 

Metodologia - Jarduera Presentziako Orduak Ordu ez-presentzialak
A-1 Klase magistrala: Ezaguerak ulertu, ezagutu eta laburbiltzea. 22,5 22,5
A-2 Klase parte-hartzailea eta zuzendutako jarduera. 15 22,5
A-3 Laboratorioa. 12 15
A-4 Lan teoriko eta praktikoa. 7,5 30
A-5 Ebaluazio jarduerak. 3  
Osotara 60 90

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R6 (CG2, CE2, CE28, CB1, CB2) Ikasgelan eta ikasgelatik kanpo egindako probak (Banakako eta taldeko lanak) 30% Ez  
R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R6 (CG2, CE2, CE28) Idatzizko azterketak 70% Bai Idatzizko azterketak 10etik 5

Seihilekoan zehar probak egingo dira ikasgelan eta ikasgelatik kanpo.

Seihileko erdian lehenengo atalaren azterketa bat egingo da, eta beste bat bigarren atalarena ohiko azterketaren data ofizialean. Idatzizko azterketen jardueraren puntuazioa bi azterketen arteko batez bestekoa izango da.

Irakasgaia gainditu ahal izateko, gutxienez 5 puntu lortu beharko dira 10 puntutik. Kalifikazio hori lortzeko, idatzizko azterketen puntuazioa ( % 70) eta ikasgelako eta ikasgelatik kanpoko proben puntuazioa ( % 30) haztatuko dira. Haztapen hori egiteko, gutxienez 10etik 5 eskatuko da idatzizko azterketen kalifikazioan.


Jardueretako batean ez badira betetzen ponderazioa egiteko gutxieneko baldintzak, irakasgaiaren nota 4,9 izanen da 10etik (ez-gainditua). 

Gora

Gai-zerrenda

ADIERAZPEN GRAFIKOA INGENIARITZAN.

01 Unitatea  Adierazpen Grafikoaren eduki zientifikoa.

01 Gaia   Eduki zientifikoa.
02 Gaia   Geometria.
03 Gaia   Marrazketa Teknikoa eta Normalizazioa.
04 Gaia   Ingeniaritzaren proiektu eta diseinuen oinarriak.

02 Unitatea  Adierazpen Grafikoaren eduki aplikatua.

05 Gaia   Marrazketa Teknikoaren oinarriak. Sistema Diedrikoaren aplikazio teknikoak.
06 Gaia   Gainazal topografikoak. Sistema Akotatuaren aplikazio teknikoak
07 Gaia   Perspektiba axonometrikoa. Sistema Axonometrikoaren aplikazio teknikoak.
08 Gaia   Perspektiba konikoa. Sistema Konikoaren aplikazio teknikoak.

 

 

GEOMETRIA DESKRIBATZAILEA. SISTEMA AKOTATUA.

01 Unitatea  Elementu geometrikoen irudikapena.

01 Gaia   Sistema Akotatuaren oinarriak.
02 Gaia   Puntuaren irudikapena.
03 Gaia   Zuzenaren irudikapena.
04 Gaia   Planoaren irudikapena.

02 Unitatea  Elementu geometrikoen arteko posizioak.

05 Gaia   Elkarguneak.
06 Gaia   Paralelotasuna eta elkartzutasuna.
07 Gaia   Distantziak.

03 Unitatea  Sistema Akotatuaren metodoak eta beraien aplikazioak.

08 Gaia   Metodoak, operazioak eta irudikapenak.
09 Gaia   Eraispenak. Plano aldaketak. Biraketak.
10 Gaia   Angeluak. Neurketa eta eraiketak.

04 Unitatea  Sistema Akotatuaren aplikazio tekniko orokorrak.

11 Gaia   Marrazketa Topografikoaren oinarriak.
12 Gaia   Gainazal topografikoen gaineko oinarrizko trazatu teknikoak.
13 Gaia   Lur-berdinketak edo lauketak.
14 Gaia   Lurren gaineko infraestrukturen zuzenen trazatua.
15 Gaia   Eraikinen estalkien errepresentazioa.

 

 

MARRAZKETA TEKNIKOA.

01 Unitatea  Marrazketa Teknikoaren oinarriak.

01 Gaia   Normalizazioa. Sarrera.
02 Gaia   Normalizazio grafikoa.

02 Unitatea  Pieza industrialen irudikapen normalizatua.

03 Gaia   Irudikapen normalizatuak.
04 Gaia   Akotazio normalizatuaren oinarriak.

03 Unitatea  Marrazketa Industrialeko irudikapen normalizatuen oinarriak.

05 Gaia   Multzo mekaniko eta piezakatzeen marrazketaren oinarriak.
06 Gaia   Elkartze sistemen irudikapen normalizatuaren oinarriak.
07 Gaia   Elementu mekaniko eta mekanismoen irudikapen normalizatuaren oinarriak.
08 Gaia   Eraikuntza eta instalazioen irudikapen normalizatua.

 
ORDENAGAILUAREN BIDEZKO DISEINUA (CAD).

01 Unitatea  Ordenagailuaren bidezko diseinuaren hastapenak.

01 Gaia   Ordenagailuaren bidezko diseñuaren hastapenak.
02 Gaia   Teknika grafikoa eta CADa.
03 Gaia   Hardwarea.
04 Gaia   Softwarea.

02 Unitatea  Ordenagailuaren bidezko diseinuaren teknikak.

05 Gaia   Ordenagailuaren bidezko diseñua. Sarrera.
06 Gaia   Marrazki Teknikoak CADaren bidez.
07 Gaia   Eredu tridimentsionalak CADaren bidez.
08 Gaia   Lanaren antolaketa CAD erabiltzerakoan.

Gora

Praktika esperimentalen programa

Las prácticas a realizar por el alumnado se reparten entre el laboratorio de CAD/aula informática y el aula en aulario. En el laboratorio de CAD aprenderán a utilizar el programa de Autocad. En el aula del aulario en clase de prácticas realizarán distintas prácticas relativas al SPA en las que realizan la resolución geométrica de distintas cubiertas, así como la resolución geométrica de distintas explanaciones, balsas y caminos rurales.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Geometria Deskribatzailea.

Textu basikoak.

[Ro2]    RODRÍGUEZ DE ABAJO, F.J., Geometría descriptiva. Tomo II. Sistema de Planos Acotados. Editorial Donostiarra S.A., San Sebastián, (12ª ed.). ISBN: 84-7063-182-9. Sistema akotaturako eskuliburua.

[Co1]    COLLADO SÁNCHEZ-CAPUCHINO, V. Sistema de Planos Acotados: Sus aplicaciones en Ingeniería. Editorial Tébar Flores, S.L., 1988. ISBN: 84-7360-087-8. Sistema akotaturako eskuliburua.

[Ro3]    RODRÍGUEZ DE ABAJO, F.J., Geometría descriptiva. Tomo III. Sistema Axonométrico. Editorial Donostiarra S.A., San Sebastián, 1991 (6ª ed.). ISBN: 84-7063-170-5. Sistema Axonometriko Isometrikorako eskuliburua.

[Ro4]    RODRÍGUEZ DE ABAJO, F.J. y REVILLA BLANCO, A., Geometría Descriptiva. Tomo IV. Sistema de Perspectiva Caballera. Editorial Donostiarra S.A. 1991 (5ª ed.), ISBN: 84-7063-061-X. Cavalieri Perspektibarako eskuliburua.

Textu konplementarioak.

[Co2]    COLLADO SÁNCHEZ-CAPUCHINO, V. Dibujo técnico: expresión gráfica de la ingeniería, Editorial Tébar Flores, S.L., 1999 (1ª ed. 1ª imp.). ISBN: 84-930380-6-7. Sistema Akotatuarentzako osagai interesgarria.

[Le]       LEON ROBLES, C. Trazado Geométrico de obras lineales, Editorial Universidad de Granada., 2012 (1ª ed. 1ª imp.). ISBN: 84-930380-6-7. Contenido teórico y aplicado. El Sistema de Planos Acotados en el proyecto y representación de caminos y carreteras.

 [Iz1]     IZQUIERDO ASENSI, F., Geometría descriptiva. 1997. Editor: Izquierdo Ruiz de la Peña, F. J., Madrid, 1997 (23ª ed.). ISBN:  84-922109-1-5. Errepresentazio Sistema guztien oinarriak eta aplikazioak lantzen ditu, baina Sistema Diedrikoari lehentasuna ematen dio.

[Ta]      TAIBO FERNÁNDEZ, A., Geometría descriptiva y sus aplicaciones. Tomo I. Geometría descriptiva y sus aplicaciones. Tomo II. Editorial Tébar Flores, S.L., Tomo I: 2007 (2ª ed.). ISBN 13: 978-84-7360-273-0. Tomo II: 2007 (2ª ed.). ISBN 13: 978-84-7360-274-7. Bi liburu hauen argitalpen zaharrago asko daude. Lehenengo liburuan aldiberean Errepresentazio Sistema guztiak azaltzen dira. Bigarrenak Sistema Diedrikoan curba eta gainazalen irudikapena lantzen du.

Textu aplikatuak (ariketak eta praktikak). Hastapenak.

[Al1]      ALVAREZ BENGOA, V., Prácticas de dibujo técnico. 4. Perspectiva (axonométrica y caballera). Editorial Donostiarra S.A. Editorial Donostiarra S.A., 1997 (10ª ed.). ISBN: 84-7063-124-1. Ariketa errezen bilduma. Perspektiba axonometrikoaren oinarri basikoak ere azaltzen ditu.

[Go1]    GONZALO GONZALO, J., Prácticas de dibujo técnico. 7. Iniciación al Sistema Diédrico. Editorial Donostiarra S.A., 2007 (1ª ed. 13ª imp.). ISBN: 84-7063-138-1. Oinarrizko ariketak, sarrera teoriko labur bat ere badu.

[Me]      MENDEZ LOPEZ, C., Prácticas de dibujo técnico. 11. Sistema de planos acotados. Editorial Donostiarra S.A. Editorial Donostiarra S.A., 1997 (3ª ed.). ISBN: 84-7063-158-6. Sistema Akotatuaren laburpena ariketa errez batzuen bitartez.

Textu aplikatuak (ariketak eta praktikak). Aurreratua.

 [Iz3]      IZQUIERDO ASENSI, F., Ejercicios de Geometría descriptiva II (Acotado y Axonométrico). Madrid, 1994 (13ª ed.). ISBN: 84-237-0800-4. Sistema Akotatuan irudikatzeko gainazal topografikoen inguruko ariketa liburua. Perspektiba axonometrikoan ere ariketa interesgarriak.

Marrazketa Geometrikoa eta Marrazketa Teknikoa.

Textu basikoak.

 [Ro5]   RODRÍGUEZ DE ABAJO, F.J. y ÁLVAREZ BENGOA, V., Curso de Dibujo Geométrico y de Croquización. Editorial Donostiarra, S.A., San Sebastián, 2005 (15ª ed.). ISBN: 978-84-7063-173-X. Marrazketa Geometriko eta Marrazketa Tekniko atalentzako eskuliburua.

[Ro6]    RODRÍGUEZ DE ABAJO, F.J. y GARRALAGA ASTIBIA, R., Normalización del Dibujo Industrial. Ed. Donostiarra S.A., 1999 (1ª ed. 2ª imp.). ISBN: 84-7063-181-0. Marrazketa Teknikorako UNE arau erabilien bilduma eta laburpena.

[Une]    Manual de normas UNE. Dibujo técnico. CD-ROM. Ed. AENOR, 2005 (3ª Ed.), ISBN: 978-84-8143-433-0. Marrazketa Teknikorako UNE arau erabilien bilduma.

Textu konplementarioak. Marrazketa Geometrikoa.

 [Cr]      CORBELLA, BARRIOS, D., Técnicas de representación geométrica con fundamentos de concepción espacial. Autor editor. Madrid. 1993. ISBN: 978-84-604-7495-1. Geometria launa eta espazialaren ikusmira orokorra.

[Go2]    GONZALO GONZALO, J., Dibujo Geométrico. Arquitectura-Ingeniería. Ed. Donostiarra S.A., 2001. ISBN: 978-84-7063-287-7. Marrazketa Geometrikoa eta Geometria Proiektatzailearen arteko loturan sakontzeko.

Textu konplementarioak. Marrazketa Teknikoa. Hastapenak

 [Go3]   GONZALO GONZALO, J., Prácticas de dibujo técnico. 1. Croquización. Editorial Donostiarra S.A., 2006, (2ª ed. 2ª imp.). ISBN: 84-7063-305-8. Esku hutsezko marrazketan trebetzeko praktika koadernoa.

[Go4]    GONZALO GONZALO, J., Prácticas de dibujo técnico. 2. Cortes, secciones y roturas. Editorial Donostiarra S.A., 2008 (1ª ed. 13ª imp.). ISBN: 84-7063-316-3. Ebakidura kontzeptua eta motak laburtzen dituen praktika koadernoa.

[Re1]    REVILLA BLANCO, A., Prácticas de dibujo técnico. 6. Vistas y visualización de piezas. Editorial Donostiarra S.A., 2005 (1ª ed. 14ª imp.). ISBN: 84-7063-132-2. Piezen bistan ortogonalen ariketak lantzeko koadernoa.

[Re2]    REVILLA BLANCO, A., Prácticas de dibujo técnico. 3. Acotación. Editorial Donostiarra S.A., 2003 (1ª ed. 11ª imp.). ISBN: 84-7063-128-4. Akotazio araua laburbiltzen duen koadernoa, ariketak ere baditu.

Textu konplementarioak. Marrazketa Teknikoa. Aurreratua.

 [Pr]      PRECIADO, C. y MORALES, F.J., Normalización del Dibujo Técnico. Ed. Donostiarra S.A., San Sebastián, 2004. ISBN: 978-84-7063-309-6. Marrazketa Industrialeko ikasgaia lantzeko liburua.

[Iso]      ISO STANDARDS HANDBOOK - TECHNICAL DRAWINGS (2 volumes). Volume 1: Technical drawings in general (part 1). 2002. ISBN 92-67-10370-9. Volume 2: Mechanical engineering drawings; construction drawings; drawing equipment (parts 2, 3, 4). 2002. ISBN 92-67-10370-7. Marrazketa teknikorako ISO arauen bilduma.

CAD.

[Mo1]    MONTAÑO LA CRUZ, F., Autocad 2012. Colección Guías Prácticas. Ed. Anaya Multimedia (Anaya S.A.), 2011. ISBN: 978-84-415-2974-8.

[Mo2]    MONTAÑO LA CRUZ, F., Manual avanzado de Autocad 2012. Ed. Anaya Multimedia (Anaya S.A.), 2012. ISBN: 978-84-415-3010-2.

[Re]            REYES RODRIGUEZ, A.M., Manual imprescindible de Autocad 2012. Ed. Anaya Multimedia (Anaya S.A.), 2011. ISBN: 978-84-415-2976-2. Liburu hau edo antzeko beste edozein erabili daiteke kontsultarako. Software informatiko ezberdinen manuak asko argitaratzen dira eta bertsioak berritu ahala etengabe berritzen dihoaz.

Gora

Hizkuntzak

Gaztelera, Euskara eta Ingelera.

Gora

Non emango den

Arrosadia kanpusa. Aulategia eta CAD laborategiak.

Gora