Nafarroako Unibertsitate Publikoa



CastellanoEnglish | Ikasturtea: 2023/2024
Gradu Bikoitza Nekazaritzako Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ingeniaritzan eta Elikagai Prozesu eta Produktuen Berrikuntzan Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 510102 Irakasgaia: INFORMATIKA
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila:
Irakasleak:
PEREZ GOYA, UNAI (Resp)   [Tutoretzak ] IRISARRI ERVITI, JOSU   [Tutoretzak ]
GOYENA BAROJA, HARKAITZ   [Tutoretzak ] AMOZARRAIN PEREZ, UGAITZ   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

INFORMATIKA

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Uso y diseño de hojas de cálculo. Importación y exportación de información en diferentes formatos. Manejo de herramientas nativas de hojas de cálculo para la depuración, análisis y visualización de información.
Rol de las aplicaciones en informática moderna. Creación de aplicaciones, ejecución de las mismas. Comprensión de los fundamentos de programación en términos de tipos de datos y estructuras de control. Diseño de soluciones algorítmicas para problemas bien definidos en el ámbito de la ingeniería.
Integración de programas personalizados con aplicaciones existentes. Gestión automática de grandes volúmenes de información. Interacción con sistemas operativos.

Gora

Gaitasun orokorrak

 • CB1: Ikasleek derrigorrezko bigarren hezkuntzan lantzen hasitako ikasgai baten gaineko ezagutza eduki eta ulertzea frogatu beharko dute. Oro har, ezagutza-maila ikasliburu aurreratuetan oinarrituta egon ohi da eta barne hartzen ditu ikergaiaren abangoardiatik eratorritako ezagutzak eskatzen dituzten zenbait alderdi.
 • CB2: Ikasleek jakin dezatela beren ezagutzak lanean edo bokazioan modu profesionalean aplikatzen eta argudioen defentsarekin eta arazoak konpontzearekin egiaztatu ohi diren gaitasunen jabe izan daitezela, ikasgaiari dagokion guztian.
 • CT4: Zarduera-esparruari buruzko informazioa, legeak eta araudia bilatzeko eta erabiltzeko gaitasuna.

Gora

Berariazko gaitasunak

 • CG2: Ezagutza egokia problema fisiko, teknologia, makineria eta ur eta energia hornidurako sistemei buruz, aurrekontuen arloko faktoreei buruz, eraikuntzako araudiak ezarritako mugei buruz, eta instalazioek edo eraikinek eta nekazaritzako elikagaien industriek, lorezaintzak eta paisajismoak beren ingurune sozialarekin duten loturei buruz, eta horiek eta ingurune hori giza beharrekin eta ingurumenaren iraupenaren beharrekin lotzeko beharra.
 • CE3: Oinarrizko ezagutzak ingeniaritzan aplikatzen diren ordenagailuen erabilerari eta programazioari, sistema eragileei, datu baseei eta programa informatikoei buruz.

Gora

Ikasketaren emaitzak

R1- Comprender el concepto de sistema operativo y ser capaz de trabajar con los más comunes en el ámbito de la ingeniería.
R2- Conocer herramientas de edición y ejecución de programas.
R3- Ser capaz de propone y desarrollar soluciones algorítmicas para problemas bien definidos.

R4- Utilizar diferentes estructuras de control y de datos para desarrollar programas. Validar y estudiar la calidad de los algoritmos propuestos.

R5- Utilizar herramientas ofimáticas para la importación, gestión, visualización y exportación de información.

R6- Integrar el uso de ficheros, hojas de cálculo y programas personalizados para gestionar información en el ámbito de la ingeniería.


RESULTADOS APRENDIZAJE ENAEE:
ENAEE-3: Un conocimiento adecuado de su rama de ingeniería que incluya algún conocimiento a la vanguardia de su campo.

Gora

Metodologia

Metodologia - Aktibitatea Ordu presentzialak Ordu ez presentzialak
A-1 Klase teorikoak 29 15
A-2 Praktikak 28 30
A-3 Hitzaldiak 0  
A-4 Lanaren prestakuntza   15
A-5 Materialaren irakurketa    
A-6 Banakako ikasketa   25
A-7 Azterketak, ebaluaketa frogak 5  
A-8 Banakako tutoretzak    3
...    
Guztira 62 88

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
R1, R2, R3, R4, R5, R6 Azterketa teoriko-praktikoak.  48% Bai 5
R1, R2, R3, R4, R5, R6 Froga laburrak klase teorikoetan zehar 7% Bai  
R1, R2, R3, R4, R5, R6 Azterketa praktikoa eta lanen ebaluaketa 30% Bai  
R1, R2, R3, R4, R5, R6 Praktikako lanen entrega, eta aukera egindako lanen gaineko azterketa bat egitea. Berreskuragarria ez-ohiko deialdian 15% Bai  

Jardueretako batean ez badira betetzen ponderazioa egiteko gutxieneko baldintzak, irakasgaiaren nota 4,9 izanen da 10etik (ez-gainditua).

Gora

Gai-zerrenda

Teoria atala ongorengo gaieikin garatzen da:

 • 1. Atala Programazioa Python erabilita
  • Conputagailuei eta programazioari sarrera;
  • Python ingurunea, aldagaiak eta aldagai esparrua;
  • Datu motak eta erabiltzailearekiko oinarrizko interakzioa;
  • Kodearen egituraketa: funtzioak, indentazioa eta kapsulaketa;
  • Bildumak;
  • Baldintzazko egiturak;
  • Egitura errepikakorrak;
  • Testu kudeaketa;
 • 2. Atala Kalkulu orriak
  • Kalkulu orrietako funtzio aurreratuak;
  • Informazio bilaketa eta berreskuratzea;
 • 3. Atala Informazio prozesamendu automatikoa
  • Datu kudeaketa Python erabilita;
  • Kalkulu orrien kudeaketa Python erabilita.

Praktika atala ongorengo gaieikin garatzen da:

 • 1. Atala Programazioa Python erabilita
  • 1. Python scriptak exekutatzen;
  • 2. Erabiltzailearekiko interazioa eta oinnarrizko informazio kudeaketa;
  • 3. Baldintzazko egiturak;
  • 4. Bildumak;
  • 5. Egitura errepikakorrak;
  • 6. Testu kudeaketa Pythonen;
 • 2. Atala Kalkulu orriak
  • 7. Oinarrizko kalkulu orriak;
  • 8. Kalkulu orrietako funtzio aurreratuak;
  • 9. Informazio bilaketa eta berreskuratzea kalkulu orrietan;
  • 10. Informazio bilaketa eta berreskuratzea;
 • 3. Atala Talde lana: Informazio prozesamendu automatikoa

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


 

 • Shaw, Z. A. (2013). Learn Python the hard way: A very simple introduction to the terrifyingly beautiful world of computers and code. Addison-Wesley.
 • Lee, K. D., Lee, K. D., & Steve Hubbard, S. H. (2015). Data Structures and Algorithms with Python. Springer.
 • Barry, P., & Griffiths, D. (2009). Head First Programming: A Learner's Guide to Programming Using the Python Language. " O'Reilly Media, Inc.".
 • Luciano, R. (2015). Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming.
 • E. Bahit, Curso: Python para Principiantes, accesible en el repositorio de SafeCreative (www.safecreative.org);
 • A. Marzal, Introducción a la programación en Python, accesible on-line en la Colección Sapientia de la Universidad Jaume I (www.sapientia.uji.es).
 • The Python Foundation, The Python Language Reference (Official), accesible on-line en la páginaoficial de la Python Foundation (docs.python.org/3.6/reference/).
 • C. Valdés-Miranda Cros, Manual imprescindible de Excel 2013, Anaya Multimedia;
 • Apache Foundation, The OpenOffice Calc Reference (Official), accesible on-line en la página oficial de LibreOffice (help.libreoffice.org/Main_Page);

 

Gora

Hizkuntzak

Euskara, Gaztelera eta Ingelera.

Gora

Non emango den

Gelategia

Gora