Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021 
Bioteknologiako Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 506109 Irakasgaia: BIOKIMIKA
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 2º S
Saila: Osasun Zientziak
Irakasleak:
ARAÑA CIORDIA, MIRIAM (Resp)   [Tutoretzak ] GOÑI IRIGOYEN, SAIOA   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Bioteknologiaren hastapen molekularrak eta fisiologikoak/Biokimika

 

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Biomolekulen egitura: aminoazidoakpeptidoak eta proteinakkarbono hidratoaklipidoakbitaminakhormonaknukleotidoak eta azido nukleikoakEntzimologia eta erregulazio entzimatikoaBioenergetikaMintzen arkitektura eta dinamikaDifusioa eta garraioagarraiatzaileakponpak eta kanalakBide metaboliko nagusiakBitarteko metabolismoaBide metabolikoen kontrola eta integrazioa.

Gora

Gaitasun orokorrak

 • 2OG - Ikasleek beren ezagutzak beren lanetan edo bokazioetan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta beren ikasketa arloan arrazoiak prestatuz eta defendatuz eta problemak ebatziz demostratzen diren gaitasunak edukitzea. 

 • 4OG - Ikasleak gauza izateabai jende espezializatuari eta bai espezializatu gabeari ere, informazioaideiakproblemak eta soluzioak jakinarazteko.

Gora

Berariazko gaitasunak

 • 2GO - Graduarenak diren alderdiei buruzko gaiak ongi adieraztenargudiatzen eta arrazoitzen jakitea, eta gai izatea galdera berriak planteatzekogaldera horiek testuinguru egokian jartzeko eta jakintza zientifikoan eta profesionalean aurrerakuntza sortzeko. 

 • 3GO - Trebetasun esperimentalak eta analitikoak edukitzea autonomiaz lan egiteko laborategi batean, eta egoera horretan gai izatea esperimentuak planteatzeko eta deskribatzeko, eta ondoriozko informazioa analizatzekoebaluatzeko eta interpretatzekosoluzio alternatiboak eta berriak proposatu ahal izateko problema ezagunentzat edo/eta sortzen ari direnentzat. 

 • 4GO - Zientzia esperimentalen funtsezko printzipioak ezagutzea, graduaren eduki propioetan integratu ahal izateko. 

 • 6GE - Oinarri molekularrakzelularrakfisiologikoakgenetikoak eta herentzia genikoarenak menderatzeazeinak determinatzen baitute izaki bizidunen organizazioafuntzionamendua eta integrazioabai eta beren interakzioa ingurune naturalarekin. 

 • 7GE - Metabolismoaren erregulazioan eta koordinazioan parte hartzen duten prozesuak eta seinaleak bioenergetikaren eta biokimikaren printzipioekin erlazionatuz ulertzea.

Gora

Ikasketaren emaitzak

 • 1IEAntolaketaren oinarri molekularzelular eta fisiologikoak eta organismo bizidunen funtzionamendua eta integrazioa deskribatzeaprozesu bioteknologikoetako bere aplikazioaren esparruan. 

 • 2IEMakromolekulen ezaugarri estrukturalak eta funtzionalak ulertzeabai eta horiek ikertzeko teknikak ere. 

 • 3IEEntzimen jardueraentzimen erreakzioen zinetika eta beren erregulatzeko mekanismoak ulertzea. 

 • 4IEBioenergetika zelularraren oinarri estrukturalak eta termodinamikoak ezagutzea. 

 • 5IEBitarteko metabolismoa ezagutzea eta, halaberbide metabolikoek kontrolatzeko eta integratzeko dituzten mekanismoak.8IEModu independentean esperimentuak egitea edo/eta aplikazioak diseinatzea eta emaitzak modu kritikoan deskribatzeakuantifikatzeaanalizatzea eta ebaluatzeaLaborategiko lanarekininstrumentazioarekin eta metodo esperimentalekin trebatzea.

Gora

Metodologia

Prestakuntza jarduera 

Ordu presentzialak 

Ordu ez presentzialak 

1.JAzaltzeko/parte hartzeko eskolak 

26 

 

2.JPraktikak 

30 

 

3.JTaldeko lanak/proiektuak burutzea 

 

25 

4.JBakarkako lana eta ikasketa autonomoa 

 

60 

5.JEbaluazio probak 

4 

 

6.JTutoretzak 

 

5 

Guztira 

60 

90 

Gora

Hizkuntzak

Euskara

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
1IE, 2IE, 3IE, 4IE, 5IE Idatzizko probak* 50 BAI 5
2IE Ahozko aurkezpenak 5 BAI 0
2IE Lanak eta informeak 15 BAI 0
2IE, 3IE, 8IE Lan experimentaleko proba eta informeak* 20 BAI 5
2IE, 3IE, 8IE Parte hartze aktiboa 10 EZ 0
Nahitaezkoa da saio praktikoen %80ra joatea "Lan esperimentaleko proba eta informeak" ebaluazio-itemera aurkezteko

Jardueretako batean ez badira betetzen ponderazioa egiteko gutxieneko baldintzak, irakasgaiaren nota 4,9 izanen da 10etik (ez-gainditua).

Gora

Gai-zerrenda

I Biomolekulak.

1. gaia. Proteinen osaera eta funtzioak: aminoazidoak.

2. gaia: Proteina fibrosoak: egitura eta keratinen, kolagenoaren eta elastinen propietateak.

3. gaia: Proteina globularrak. Mioglobina eta hemoglobina: oxigenoa garraiatzea eta metatzea.

4. gaia: Monosakaridoak.

5. gaia: Disakaridoak, oligosakaridoak eta polisakaridoak.

6. gaia: Lipido saponifikagarriak: gantz-azidoak, azilglizeridoak, argizariak, fosfoazilgrizeridoak eta esfingolipidoak.

7. gaia: Lipido ez saponifikagarriak: terpenoak, bitamina lipodisolbagarriak, esterolak, behazuneko azidoak eta hormona esteroideoak. Eikosanoideak.

8. gaia: Mintzak. Mintz zelularren arkitektura.

9. gaia: Nukleotidoen eta azido nukleikoen egitura. Informazio genetikoa kontserbatzeko, transferitzeko eta adierazteko mekanismoak.

 

II Biokatalizatzaileak.

10. gaia: Entzimak: entzimen zinetika eta jarduera. Sailkapena.

11. gaia: Entzimek jarduteko, egituratzeko eta erregulatzeko dituzten mekanismoak.

12. gaia: Bitaminak eta koentzimak.

 

III Metabolismo energetikoa.

III. 1. Bioenergetika.

13. gaia: Metabolismorako sarrera.

14. gaia: Mintzen bidezko garraioa.

15. gaia: Azido zitrikoaren zikloa. Arnas katea eta forforilazio oxidatzailea.

 

III. 2. Karbono hidratoen metabolismoa.

16. gaia: Glukolisia.  Erregulazioa. Hartzidura laktikoa.

17. gaia: Karbohidratoen biosintesia. Glukoneogenesia. Disakaridoen metabolismoa. Glukogenoaren metabolismoa.

 

III. 3. Lipidoen metabolismoa.

18. gaia: Dietaren lipidoak, lipoproteina plasmatikoak xurgatzea eta lipidoen garraioa organismoan.

19. gaia: Lipidoen degradazioa: gantz-azidoen oxidazioa. Lipolisiaren erregulazioa eta gorputz zetonikoak eratzea. Glioxilatoaren zikloa.

20. gaia: Gantz-azidoen biosintesia eta triazilglizeridoak.

 

III. 4. Konposatu nitrogenatuen metabolismoa.

21. gaia. Proteinen katabolismoa. Transaminazioa eta desaminazioa. Karbono kateen destinoa.

22. gaia. Iraizketa produktu nitrogenatuak eratzea. Urearen zikloa.

 

III. 5. Metabolismo energetikoaren integrazioa eta erregulazioa.

23. gaia. Organoek zenbait egoeratan elkarrekin dituzten erlazio metabolikoak: Elikadura, baraualdia, estresa eta diabetesa.

 

III. 6. Landareen metabolismoa.

24. gaia. Fotosintesia: pigmentuak, xurgapena. Elektroien garraioa eta fosforilazioa. Gluzidoen biosintesia (Calvinen zikloa). Erregulazioa. Fotoarnasketa.

Gora

Praktika esperimentalen programa

 1. Proteina plasmatikoen elektroforesia. Proteinograma.
 2. Gluzemiaren kontrola
 3. Kolesterola eta triglizeridoak espektrofotometriaz determinatzea. Lipidograma.
 4. Laborategi birtuala (I): Biomolekulak 3Dn.
 5. Entzimak. Arazoak ebaztea.
 6. Peroxidasaren jarduera entzimatikoaren saiakuntza kolorimetrikoa.
 7. Azido askorbikoaren edukia laranja zukuan determinatzea.
 8. Laborategi birtuala (II): Bakterioen transformazioa. DNAren elektroforesia.
 9. Arnas kate mitokondriala.
 10. Bide metabolikoak. Arazoak ebaztea.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Oinarrizko bibliografia:

1. Lehninger, Albert L. (2008) Biokimikaren oinarriak. Primera edición. Editorial Universidad del País Vasco.

2. Feduchi, E., Blasco, I. Romero, C.S., Yañez, E. (2014) Bioquímica. Conceptos esenciales. Segunda edición. Editorial panamericana. (En línea).

3. Teijón, J.M., Garrido, A., Blanco, M.D., Villaverde, C., Mendoza, C. y Ramírez, J.

(2006). Fundamentos de Bioquímica. (Tomo I. Estructural; Tomo II. Metabólica)

Segunda Edición. Editorial Tebar.

4. Tymoczko, J., Berg, J. y Stryer, L. (2014). Bioquímica. Curso básico. Segunda edición. Editorial Reverté.

5. Nelson, D. L. y Cox, M. M. (2014). Lehninger: principios de Bioquímica. Sexta edición. Editorial Omega.

6. Mathews, C. K., Holde K. E. Van y Ahern, K. G. (2002). Bioquímica. Tercera edición. Editorial Addison Wesley.

Bibliografia osagarria:

1. Frayn, Keith N. (2015). Metabolismoaren erregulazioa giza organismoan. Tercera edición. Editorial Universidad del País Vasco.

2. Gaw, A., Murphy, M. J., Srivastava, R., Cowan, R.A., O¿Reilly, D.J. (2014). Bioquímica Clínica. Texto y atlas en color. Quinta edición. Editorial Elsevier.

3. González-Hernández, A. (2014). Principios de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. Segunda Edición. Editorial Elsevier.

4. Campbell, P.N., Smith, A. D. y Peters, T. J. (2006). Bioquímica ilustrada. Quinta edición. Editorial Masson.

5. Lieberman, M. y Marks, A. (2013). Bioquímica básica de Marks: un enfoque clínico. Cuarta edición. Editorial Lippincott.

Gora

Non emango den

Klase teorikoakIkasgelategian (ikasgela kurtso hasieran argitaratuko da). 

Laborategiko praktikakBiokimikako laborategia 4.14., Sario eraikina.

Gora