Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023 
Bioteknologiako Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 506105 Irakasgaia: KIMIKA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Zientziak
Irakasleak:
RAZQUIN LIZARRAGA, JESUS ANGEL   [Tutoretzak ] CORNEJO IBERGALLARTU, ALFONSO (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Oinarrizko Eziketako Modulua/Kimika

Gora

Deskripzioa/Edukiak

 Materia eta bere erreaktibotasuna aztertzea da irakasgaiaren helburu nagusia. Horretarako:

- Materiaren egitura eta konposaketari buruzko ezagutza orokorra emango da, makroskopikotik (agregazio-egoerak) txikieneraino, atomoa eta lotura kimikoa aztertuz.

- Atomoen espektroek, egiturak eta konfigurazio elektronikoak Taula Periodikoaren antolaketara daramate.

- Termodinamika eta Zinetika Kimikoak finkatuko dituzte erreakzio kimikoen azterketaren oinarriak.

- Materiaren eraldaketa oreka kimikoaren ikuspuntutik landuko da, bereziki disoluzio/hauspeatze prozesuetan, protoien trukaketa erreakzioetan eta elektroien trukaketa erreakzioetan.

- Bukatzeko, Kimika Organikoaren sarrera bat ikusiko da, formulaketa, nomenklatura eta azido-base, oxidazio, kondentsazio eta polimerizazio erreakzioak kontutan hartuz.

 

Gora

Gaitasun orokorrak

Ikasleak bereganatu beharreko oinarrizko gaitasunak eta gaitasun orokorrak

 

CB1

CT1 Ahozko komunikazioa modu eraginkorrean egiteko gaitasuna

CT3 Informazioaren kudeaketarako trebetasuna

CT5 Ikaskuntza modu autonomoan egiteko gaitasuna

CT6 Gatazkak konpontzeko eta erabakiak hartzeko gaitasuna. Asertziozko gaitasunaren garapena.

 

Gora

Berariazko gaitasunak

Ikasleak bereganatu beharreko gaitasun espezifikoak

CE1. Elikagaien Teknologia alorreko arazo teknikoak ebaztea ahalbidetuko dituzten Funtsezko Zientzien (kimika) oinarriak ezagutzea.

 

 

Gora

Ikasketaren emaitzak

Heziketa bukatu ondoren, ikaslea gai da hauek egiteko:competencias transversales en inglés en química

  • R1: Adierazgarriak diren konposatuak ongi formulatu eta izendatu.
  • R2: Molekula konplexuetan dauden funtzio-taldeak identifikatu
  • R3: Erreakzio batean sortuko den produktua eta etekina aurreikusi.
  • R4: Egitura eta propietate fisiko eta kimikoak erlazioatu.

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduera Ordu presentzialak Ordu ez presentzialak
A-1 Azalpen/parte hartze saioak 45  
A-2 Praktikak 15  
A-3 Ikaskuntza kooperatiboko jarduerak   7,5
A-4 Proiektuak taldeka egitea   7,5
A-5 Ikaslearen beregaineko ikasketa eta lana   60
A-6 Tutoretzak eta ebaluazio frogak 15  
Guztira 75 75

Gora

Hizkuntzak

Euskara

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
R1, R2, R3, R4 Erantzun luzeko frogak (ahoz edo/eta idatziz) Lanak eta txostenak 75 BAI 5
R1, R2, R3, R4 Lan esperimentalari buruzko frogak eta txostenak 7,5 EZ *
R1, R2, R3, R4 Lan esperimentalari: azterketa 17,5 BAI *

*Irakasgaia gainditzeko lortu behar den gutxieneko kalifikazioa 10-etik 5 bat izango da, bai Erantzun Luzeko Frogetan, eta laborategiko froga eta txostenetako batazbestekoan. Irakasgaia ez badu gainditzen, ikaslearen kalifikazioaren zenbakia nota haztatua izango da, baldin eta 5.0 baino txikiago bada, edo kalifikazioa 4.5 izango da nota haztatua 5.0 baino handiago bada.

Jardueretako batean ez badira betetzen ponderazioa egiteko gutxieneko baldintzak, irakasgaiaren nota 4,9 izanen da 10etik (ez-gainditua).

 

Gora

Gai-zerrenda

Teoria programa

I. Sarrera

Zientzia Kimikoa

II. Materiaren egitura

Materiaren konposaketa

Elementuen sailkapen periodikoa

Lotura kimikoa

Agregazio-egoerak

Disoluzioak

III. Erreakzio kimikoaren oinarriak

Termodinamika kimikoa

Zinetika kimikoa

Oreka kimikoa

Estekiometria eta materia balantzeak

IV. Erreakzio kimikoak

Azido-base erreakzioak

Elektroien trukaketa erreakzioak (oxidazio-erredukzio)

Hauspeatze/disoluzio prozesuak

 

V. Kimika organikoaren sarrera

Formulaketa eta nomenklatura

Azido-base, oxidazio, kondentsazio eta polimerizazio erreakzioak

 

Laborategiko praktiketako programa

1. Substantzia organiko baten prestakuntza

2. Termokimika, erreakzio beroa eta Hessen Legea

3. Merkatuko produktu baten azidotasunaren analisia

4. Erreakzio abiadura

5. Metalen erredukzio boterea. Eskala elektrokimikoa

 

 

Gora

Praktika esperimentalen programa

Praktika esperimentalen programa

Substantzia organiko baten sintesia

Azido-base bolumetria

Erreakzio zinetika / Disoluzio indargetzaileen prestakuntza

Kalorimetria

Metalen erredukzio ahalmena/ Erredox balorazioa

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


 

Oinarrizko bibliografia:
Kimika Orokorra. F. Basterretxea, G. Zabala, F. Mijangos, I. Izurieta, N. Etxeberria, E. Martinez de Marigorta. Editoriala: UEU-Udako Euskal Unibertsitatea
PETRUCCI Química General, 10ª Ed. Prentice HALL, 2011.
CHANG, Química, 10ª Ed. McGraw Hill, 2010.

Osagarriak:
DAVIS, BLAKE, STANLEY, WHITTEN, PECK. Química, 8ª Ed. Cengage Learning Editores, 2008
ATKINS-JONES, Principios de Química, 3ª Ed. Medica Panamericana, 2005.

Praktikak:
Kimika Aplikatua Saila. Praktikak hasi aurretik banatuko diren gidoiak.

Formulaketa eta nomenklatura:
PETERSON, Fundamentos de nomenclatura química. Ed. Reverté, 2012.
CIRIACO, Nomenclatura de Química Inorgánica. Recomendaciones de la IUPAC de 2005.  Ed. Prensas Universitárias de Zaragoza, 2007.
QUIÑOÁ, RIGUERA Nomenclatura y representación de los compuestos orgánicos. Ed. McGraw-Hill, Madrid, 2005.

 

Gora

Non emango den

 

Arrosadiako Kanpusa

 

Gora