Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023 
Zientzietako Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 504105 Irakasgaia: KIMIKA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Zientziak
Irakasleak:
RAZQUIN LIZARRAGA, JESUS ANGEL   [Tutoretzak ] CORNEJO IBERGALLARTU, ALFONSO (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Kimika/Oinarrizko Eziketako Modulua

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Egitura atomikoa. Nomenklatura kimikoa. Elementuen taula periodikoa. Propietate periodikoak. Estekiometria. Lotura kimikoa. Materiaren agregazio egoerak. Disoluzioak. Erreaktibotasun kimikoa.

 

Gora

Gaitasun orokorrak

 •  1OG - Ikasleek frogatu izatea badauzkatela eta ulertzen dituztela bigarren hezkuntza orokorraren oinarrian den ikasketa arlo honi dagozkion ezagutzak, kontuan harturik arlo horren jakintza maila edukitzeko, nahiz eta testuliburu aurreratuetan aurkitzen den, eduki behar direla, halaber, alderdi batzuetan, ikasketa alor honen abangoardiatik heldu diren ezagutza batzuk.

Gora

Berariazko gaitasunak

 • 2GO - Graduarenak diren alderdiei buruzko gaiak ongi adierazten, argudiatzen eta arrazoitzen jakitea, eta gai izatea galdera berriak planteatzeko, galdera horiek testuinguru egokian jartzeko eta jakintza zientifikoan eta profesionalean aurrerakuntza sortzeko.
 • 3GO - Trebetasun esperimentalak eta analitikoak edukitzea autonomiaz lan egiteko laborategi batean, eta egoera horretan gai izatea esperimentuak planteatzeko eta deskribatzeko, eta ondoriozko informazioa analizatzeko, ebaluatzeko eta interpretatzeko, soluzio alternatiboak eta berriak proposatu ahal izateko problema ezagunentzat eta/edo sortzen ari direnentzat.

 

 • 8GE - Oinarrizko teoria atomikoa interpretatzea, hizkera kimikoa erabiltzen jakitea, lotura kimiko moten berri jakitea eta, erreakzio kimikoen estekiometriari lotzen zaizkion kontzeptu kuantitatiboak erabiliz, erreaktibotasun kimikoaren printzipioak ezagutzea,
 • 29GE - Gaitasuna edukitzea multzoan erlazionatzeko, konbinatzeko eta erabiltzeko Biologiaren, Kimikaren, Fisikaren eta Matematikaren propioak diren kontzeptuak, metodologiak eta teknikak, horien bidez problemak aztertzeko eta ebazteko.

 

Gora

Ikasketaren emaitzak

 •  1.IE Ongi erabiltzea kimikan erabiltzen diren nomenklatura eta hizkera.
 • 2.IE Elementuen taula periodikoaren antolamendua gidatzen duten printzipioak eta propietate periodikoak zer diren ulertzea.
 • 3.IE Materiaren eraketari, materiaren agregazio egoerei eta lotura kimikoari buruzko oinarrizko printzipioak ulertzea.
 • 4.IE Konposatu kimikoen egituraren eta propietate fisikoen eta kimikoen arteko erlazioa ezagutzea.
 • 5.IE Estekiometrian oinarritzen diren kalkuluak egiten jakitea, eta datu eta emaitza garrantzitsuak interpretatzen jakitea.
 • 6.IE Gai hauekin erlazioa duten problemak ebaztea: erreaktibotasun kimikoa eta produktu kimikoek ingurumenarekin duten eragin trukea.
 • 7.IE Oxidazio-erredukzio prozesuen printzipioak ezagutzea 8.IE Kimikako laborategi batean egiten diren oinarrizko eragiketak teorian eta praktikan ezagutzea.
 • 8.IE Kimikako laborategi batean egiten diren oinarrizko eragiketak teorian eta praktikan ezagutzea.

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduera Ordu presentzialak Ordu ez presentzialak
A-1 Azaltzeko / parte hartzeko eskolak  41  
2.J Praktikak  15  
3.J Ikaskuntza kooperatiboko jarduerak    
4. J Proiektuak/lanak taldean egitea    15
5.J Ikasleak bere kabuz ikastea eta lan egitea    65
6.J Tutoretzak    10
7.J Ebaluazio probak  4  
Guztira  60  90

Gora

Hizkuntzak

Euskara

Gora

Ebaluazioa

Ikaskuntzaren emaitzak Ebaluazio jarduera Pisua (%) Errekuperatzekoa den edo ez Eskatzen den nota minimoa
1.IE, 2.IE, 3.IE, 4.IE, 5.IE, 6.IE, 7.IE Proba idatziak 75 BAI 5
4.IE, 5.IE, 8.IE Lan esperimentala Laborategiko lana eta txostenak 7.5 Ez 0*
4.IE, 5.IE, 8.IE Lan esperimentala Azterketa 17.5 Bai 0*

 

"Lan esperimentala: Laborategiko lana eta txostenak" eta "Lan esperimentala: azterketa" jardueren kalifikazioak eduki eta gero haztatu eginen dira. Balore haztatu hori 5 baino gehiago izan beharko da irakasgaia gainditzeko

Jardueretako batean ez badira betetzen ponderazioa egiteko gutxieneko baldintzak, irakasgaiaren nota 4,9 izanen da 10etik (ez-gainditua).

Gora

Gai-zerrenda

Teoria programa

I. Sarrera

Zientzia Kimikoa

II. Materiaren egitura

Materiaren konposaketa

Elementuen sailkapen periodikoa

Lotura kimikoa

Agregazio-egoerak

Disoluzioak

III. Erreakzio kimikoaren oinarriak

Termodinamika kimikoa

Estekiometria eta materia balantzeak

IV. Erreakzio kimikoak

Azido-base erreakzioak

Elektroien trukaketa erreakzioak (oxidazio-erredukzio)

Hauspeatze/disoluzio prozesuak

Laborategiko praktikak

Laborategiko 5 praktika egingo dira

 

 

 

 

 

Gora

Praktika esperimentalen programa

 • Substantzia organiko baten sintesia
 • Azido-base bolumetria
 • Disoluzio indargetzaileen prestakuntza
 • Kalorimetria
 • Metalen erredukzio ahalmena. Erredox balorazioa

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


 

Oinarrizko bibliografia:
Kimika Orokorra. F. Basterretxea, G. Zabala, F. Mijangos, I. Izurieta, N. Etxeberria, E. Martinez de Marigorta. Editoriala: UEU-Udako Euskal Unibertsitatea
PETRUCCI Química General, 10ª Ed. Prentice HALL, 2011.
CHANG, Química, 10ª Ed. McGraw Hill, 2010.

Osagarriak:
DAVIS, BLAKE, STANLEY, WHITTEN, PECK. Química, 8ª Ed. Cengage Learning Editores, 2008
ATKINS-JONES, Principios de Química, 3ª Ed. Medica Panamericana, 2005.

Praktikak:
Kimika Aplikatua Saila. Praktikak hasi aurretik banatuko diren gidoiak.

Formulaketa eta nomenklatura:
PETERSON, Fundamentos de nomenclatura química. Ed. Reverté, 2012.
CIRIACO, Nomenclatura de Química Inorgánica. Recomendaciones de la IUPAC de 2005.  Ed. Prensas Universitárias de Zaragoza, 2007.
QUIÑOÁ, RIGUERA Nomenclatura y representación de los compuestos orgánicos. Ed. McGraw-Hill, Madrid, 2005.

 

Gora

Non emango den

 

Arrosadiako Kanpusa

 

Gora