Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023 
Gradu Bikoitza Nekazaritzako Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ingeniaritzan eta Elikagai Prozesu eta Produktuen Berrikuntzan Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 503890 Irakasgaia: GRADU AMAIERAKO LANA IAMR
Kredituak: 12 Mota: Ikasmaila: 5 Iraupena: 2º S
Saila:
Irakasleak:
INSAUSTI BARRENECHEA, MIREN KIZKITZA (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Gradu Bukaerako Lana

Gora

Gaitasun orokorrak

  • 2GO: Ikasleek beren ezagutzak beren lanetan edo bokazioetan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta beren ikasketa arloan arrazoiak prestatuz eta defendatuz eta arazoak konponduz erakusten diren gaitasunak edukitzea.
  • 3OG: Ikasleek (normalean beren ikasketen arloko) datu aipagarriak biltzeko eta interpretatzeko ahalmena izatea, arlo sozial, zientifiko edo etikoari buruzko gai aipagarrien gaineko gogoeta hartuko duten iritziak emateko.
  • 4OG: Ikasleak gauza izatea, bai jende espezializatuari eta bai espezializatu gabeari ere, informazioa, ideiak, problemak eta konponbideak jakinarazteko.
  • 5OG: Ikasleek geroko ikasketak autonomia maila handiarekin hasteko beharrezkoak diren ikasteko trebetasunak garatu izatea.
  • 2ZG: Ahoz eta idatziz eraginkortasunez komunikatzeko ahalmena izatea.
  • 4ZG: Informazioa, araudiak eta arautegiak bilatzeko eta erabiltzeko ahalmena izatea, nork bere jarduera eremuari dagokiona.
  • 6ZG: Ikasketa autonomorako ahalmena izatea.

Gora

Berariazko gaitasunak

  • 33GE: Ariketa original bat banaka egiteko eta Unibertsitateko epaimahai baten aurrean aurkezteko eta defendatzeko ahalmena izatea. Ariketa hori Nekazaritzako Ingeniaritzako teknologia espezifikoen arloko proiektu profesional bat izanen da, zeinetan ikasleak aurreko moduluetan hartu dituen gaitasunak laburbilduko eta integratuko baititu.

Gora

Ikasketaren emaitzak

1E- Ariketa original bat banaka egitea, aurkeztea eta defendatzea. Ariketa hori nekazaritzako ingeniaritzako teknologia espezifikoen arloko proiektu profesional bat izanen da, zeinetan ikasleak aurreko moduluetan hartu dituen gaitasunak laburbilduko eta integratuko baititu.

 

IKASTEKO PROZESUAREN EMAITZAK - ENAEE
ENAEE-18: Ingeniarien komunitatearekin eta gizartearekin oro har eraginkortasunez komunikatzeko metodo ezberdinak erabiltzea.
ENAEE-21:  Ikaskuntza jarraitua behar dela ezagutzea eta ikaskuntza jarraitu hori borondatez garatzeko ahalmena izatea.

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduera Ordu presentzialak Ordu ez presentzialak
1.J Azaltzeko / parte hartzeko eskolak    
A-2 Praktikak    
A-3 Eztabaidak, bateratze lanak, taldeen tutoretza    
4.J Lana prestatzea  30 Lan teknikoaren edo esperimentalaren modalitatean ordu presentzialak 150 izan arte gehitzeko aukera dago, eta ordu ez presentzialak gutxiagotzea ekarriko du horrek.  269
5.J Materialak irakurtzea    
6.J Bakarka ikastea    
7.J Azterketak, ebaluazio probak  1  
8.J-  Banakako tutoretzak    
     
Guztira  31  269

Gora

Ebaluazioa

Ikaskuntzaren emaitzak Ebaluaziorako jarduera Pisua (%) Errekuperatzekoa den edo ez Eskatzen den nota minimoa
1E-Lana prestatzea Nekazaritzako Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ingeniaritzako teknologia espezifikoen arloko gaiak aplikatzen, analizatzen, garatzen edo biltzen dituen bakarkako lana. Dokumentu idatzia % 60 Ahozko aurkezpena % 20 Defentsa % 20   Ez  

Gora

Hizkuntzak

Gaztelania, euskara, ingelesa edo Europako Unibertsitate Eremuko beste edozein hizkuntza ofiziala.

Nazioarteko Programan sartu nahi duten ikasleek atzerriko hizkuntza horietako batean idatzi behar dute GBLa.

Gora