Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020 
Gradu Bikoitza Nekazaritzako Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ingeniaritzan eta Elikagai Prozesu eta Produktuen Berrikuntzan Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 503304 Irakasgaia: ABERE EKOIZPENAK
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 3 Iraupena: 1º S
Saila: Agronomia, Bioteknologia eta Elikadura
Irakasleak:
INSAUSTI BARRENECHEA, MIREN KIZKITZA (Resp)   [Tutoretzak ] URRUTIA VERA, OLAIA   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Animalia Ekoizpenaren Oinarriak

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Abere-ekoizpeneko oinarriak. Abere-elikadura.

Abere- espezie desberdinen ezaugarri emankorrak.

Ekoizpen-sistema nagusien identifikazioa.

Espezie bakoitzetik lortutako produktu nagusiak eta bere testuinguru sozio-ekonomikoa.

Abere-ekoizpeneko bioteknologiaren aplikazioak

Gora

Gaitasun orokorrak

 • CT2: Ahoz eta idatziz eraginkortasunez komunikatzeko gaitasuna.
 • CT5: Diziplina eta kultura anitzeko taldeetan lan egiteko gaitasuna.
 • CB1:Ikasleek derrigorrezko bigarren hezkuntzan lantzen hasitako ikasgai baten gaineko ezagutza eduki eta ulertzea frogatu beharko dute. Oro har, ezagutza-maila ikasliburu aurreratuetan oinarrituta egon ohi da eta barne hartzen ditu ikergaiaren abangoardiatik eratorritako ezagutzak eskatzen dituzten zenbait alderdi.

Gora

Berariazko gaitasunak

 • CG2: Ur eta energia-hornidurako arazo fisikoak, teknologiak, makineria eta sistemak egoki ezagutzea, hala nola aurrekontu-mugak eta eraikuntza-legeak ezarritako mugak, eta instalazioen edo eraikinen eta nekazaritza-ustiategien arteko loturak, nekazaritzako elikagaien industriak eta lorezaintzari nahiz paisaiagintzari loturiko guneak, horien gizarte ingurunea eta ingurumena eta haiek eta ingurune hori giza premiekin eta ingurumenaren babesarekin erlazionatzeko beharra.
 • CE11: Animalia-ekoizpenaren oinarriak ezagutu eta aplikatzeko gaitasuna. Abeltzaintzako instalazioak zehaztu eta diseinatzeko gaitasuna.
 • CE12: Nekazaritza- eta abeltzaintza-ingeniaritzan bioteknologiak zer-nolako aplikazioak dituen ezagutzeko gaitasuna.
 • CE22:Animalia-ekoizpenaren teknologien printzipioak ezagutu, ulertu eta erabiltzeko gaitasuna: animalia-anatomia, animalia-fisiologia, animalia-ekoizpen, -babes eta -ustiaketa sistemak, animalia-ekoizpenaren teknika, genetika eta animalia-hobekuntza

Gora

Ikasketaren emaitzak

- R1 Animalia ekoizpenaren garrantzia ulertzea
- R2 Animalien ekoizpen ezaugarriak ezagutzea
- R3 Animalia ekoizpen sistemak identifikatzea
- R4 Animalia elikaduraren oinarriak ezagutzea
- R5 Animalia produktu nagusiak eta beraien inguru sozio-ekonomikoa ezagutzea
- R6 Animalia ekoizpenean aurrera eraman daitezken bioteknologiaren aplikazioak aztertu

RESULTADOS APRENDIZAJE ENAEE:
ENAEE-6: La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión al análisis de la ingeniería de productos, procesos y métodos.
ENAEE-17: Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo.
ENAEE-18: Utilizar distintos métodos para comunicarse de forma efectiva con la comunidad de ingenieros y con la sociedad en general.

Gora

Metodologia

Metodologiak Ordu presentzialak Ordu ez presentzialak
A-1 Aukerpen saioak 22.5  
A-2 Saio praktikoak 22.5  
A-3 Taldeko tutoretza eta taldeko eztabaida    
A-4 Lanak 12 22.5
A-5 Material irakurketa    30
A-6 Banakako ikastea    37.5
A-7 Azterketa 3  
A-8 Banakako tutoretza    
¿    
Guztira 60 90

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
R1, R3, R5 Irakaslearen erregistroa 5 Ez  
R1, R2, R3, R4, R5, R6 Ikasitako kontzeptuak jasotzen dituen idatzizko froba 50 Jarduera berreskuragarria froga idatzi baten bidez 5
R2, R3, R4, R5 Taldeko proiektu txikiak 20 Ez  
R1, R2, R3, R4, R5, R6 Taldeko proiektua nagusia. Arazoak ebazten dituen eta emaitzak analizatzen dituen talde-lana. Lanaren aurkezpen koordinatua eta  homogeneoa   25 Ez  

 

Jardueretako batean ez badira betetzen ponderazioa egiteko gutxieneko baldintzak, irakasgaiaren nota 4,9 izanen da 10etik (ez-gainditua).

Gora

Gai-zerrenda

 1. Abere-ekoizpenaren garrantzia.
 2. Abere-ekoizpenak: motak eta ezaugarriak
 3. Abere-ekoizpenaren oinarriak. Elikadura
 4. Abere-ekoizpenaren oinarriak. Ugaldeta.
 5. Esne-behiak.
 6. Okeletarako behiak.
 7. Ardi ekoizpena.
 8. Hegazti ekoizpena.
 9. Txerri ekoizpena.
 10. Beste abere-ekoizpenak.
 11. Abere-ekoizpena eta ingurumena. Hondakinen kudeaketa.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Cole, H. H. y Ronning, M. (1980) Curso de Zootecnia. Editorial Acribia. Zaragoza,

- EAAP (1994) Proceedings of the Fourth Zodiac Symposium Biological basis of sustainable animal production. Wageningen, The Netherlands

- FAO (2009) El estado mundial de la agricultura y la alimentación. La ganadería, a examen, FAO, Roma.

- FAO (2009) La larga sombra del ganado. Problemas ambientales y opciones. FAO, Roma.

- Pond, W. G. (2006) .Introducción a la Ciencia Animal. Editorial Acribia. Zaragoza

- Wadsworth, J. (1997) Análisis de Sistemas de Producción Animal - Tomo 1: las Bases Conceptuales. (Estudio FAO Producción y Sanidad Animal 140/2), FAO, Roma.

- Wadsworth, J. (1997) Análisis de Sistemas de Producción Animal - Tomo 2: Las Herramientas Básicas. (Estudio FAO Producción y Sanidad Animal 140/2) FAO, Roma.

Gora

Hizkuntzak

EUSKARA

Gora