Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2024/2025 | Beste urte batzuk:  2023/2024  |  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021 
Gradu Bikoitza Nekazaritzako Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ingeniaritzan eta Elikagai Prozesu eta Produktuen Berrikuntzan Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 503103 Irakasgaia: FISIKAREN HASTAPENAK
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Zientziak
Irakasleak:
SAN MARTIN ERVITI, MARIA LUISA (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Modulua: Oinarrizko formakuntza

Gaia: Fisika

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Mekanika, termodinamika, eremu eta uhinak eta elektromagnetismoaren lege orokorrarAk eta bere aplikazioa ingeniaritzako ariketak burutzeko.

Gora

Gaitasun orokorrak

CB2: Ikasleek jakin dezatela beren ezagutzak lanean edo bokazioan modu profesionalean aplikatzen eta argudioen defentsarekin eta arazoak konpontzearekin egiaztatu ohi diren gaitasunen jabe izan daitezela, ikasgaiari dagokion guztian.

Gora

Berariazko gaitasunak

 • CE5: Mekanikaren, termodinamikaren, eremuen, uhinen eta elektromagnetismoaren gaineko oinarrizko kontzeptuak ulertu eta menderatzea eta horiek ingeniaritzaren berezko arazoak ebazteko aplikatzea.
 • GG2: Ur eta energia-hornidurako arazo fisikoak, teknologiak, makineria eta sistemak egoki ezagutzea, hala nola aurrekontu-mugak eta eraikuntza-legeak ezarritako mugak, eta instalazioen edo eraikinen eta nekazaritza-ustiategien arteko loturak, nekazaritzako elikagaien industriak eta lorezaintzari nahiz paisaiagintzari loturiko guneak, horien gizarte ingurunea eta ingurumena eta haiek eta ingurune hori giza premiekin eta ingurumenaren babesarekin erlazionatzeko beharra.

Gora

Ikasketaren emaitzak

R1-  Kontzeptuak analizatzerakoan eta ikasterakoan eta goiko mailetako Kurtsoko ikasgaiei loutako ariketak ebazterakoan Mekanika, Termodinamika, Eremu eta Uhinak eta Elektromagnetismoaren oinarrizko printzipioak ulertzea eta erabiltzea. 

R2- Ingeniaritzako egoera eta ariketetan Mekanika, Termodinamika, Eremu eta Uhinak eta Elektromagnetismoen alderdi fisikoak identifikatzea eta ebaluatzea.
R3- Mekanika, Termodinamika, Eremu eta Uhinak eta Elektromagnetismoaren magnitude nagusien neurketa unitateak erabili eta erlazionatu.
R4- Mekanika, Termodinamika, Eremu eta Uhinak eta Elektromagnetismoaren parametro fisiko nagusien determinaziorako neurketa tresna egokiak erabili. 

R5- Bere oinarriari dagokionez, eskatzen duen instrumentazioa eta baliogarritasunaren baldintzetara dagokionez neurketa prozesu baten dokumentatzen jakitea.

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduerak Ordu presentzialak Presentzialak ez diren orduak
A-1 Klase espositiboak/partehartzaileak 45  
A-2 Praktikak 15  
A-3 Lanaren laborazioa   15
A-4 Bakarkako ikasketa   67
A-5 Azterketak, ebaluazio probak. Bakarkako tutoretzak 8  
¿    
Osotara 68 82

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
 R1, R2, R3 Prueba escrita de los temas 1, 2 y 3 (parcial 1) 28  
R1, R2, R3 Prueba escrita de los temas 4, 5, 6, 7 y 8 (parcial 2) 42  
R1, R2, R3 Pruebas escritas de seguimiento 15  
R3, R4, R5 Realización de prácticas y evaluación de Informe 15 No  

Jardueretako batean ez badira betetzen ponderazioa egiteko gutxieneko baldintzak, irakasgaiaren nota 4,9 izanen da 10etik (ez-gainditua).

La evaluación de la asignatura se realizará de forma ordinaria mediante pruebas escritas (dos exámenes parciales y un test por tema y la realización de las prácticas de laboratorio.

La realización de las prácticas de laboratorio es obligatoria y no recuperable.

 

Evaluación de Recuperación (Examen global de toda la asignatura)

La calificación de esta prueba será el 85% de la calificación final. El 15% restante corresponderá a la calificación de las prácticas de laboratorio.

Gora

Gai-zerrenda

 1. Zinematika.
 2. Newtonen legeak
 3. Lana eta energia.
 4. Tenperatura eta beroa.
 5. Termodinamikaren lehenengo printzipioa.
 6. Termodinamikaren bigarren printzipioa. Makina eta motor termikoak.
 7. Coulomben legea. Eremu elektrikoa. Potentzial elektrikoa
 8. Korronte elektrikoa. Ohmen legea

Laborategia:

 

Sarrera saio bat

3 saio praktikoak:

 • Partikularen dinamika
 • Termodinamika
 • Elektrizitatea

Gora

Praktika esperimentalen programa

1 sesión de introducción. En la misma se introducirá al alumnado a la teoría de errores.

3 sesiones prácticas:

     - 1 práctica de Mecánica. Ley de Newton.

     - 1 práctica de Termodinámica. Calor específico.

     - 1 práctica de Electricidad. Ley de Ohm.

 

Las tres prácticas se consideran esenciales para la consecución de los resultados de aprendizaje. Por tanto, su realización es obligatoria.

Será necesario realizar la totalidad de las prácticas para su calificación.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
- P. Tipler. Física para la Ciencia y la Tecnología, volúmenes 1 y 2. Ed. Reverte
- Sears, Zemansky, Young, Freedman. Física Universitaria. Ed. Pearson, 13ª Ed. Vol 1,2
- R. A. Serway. Física (I y II). Ed. McGraw-Hill

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
- J.W. Kane y M.M. Sternheim. Física. Editorial Reverté. (1991)
- S. Burbano de Ercilla, E. Burbano García, C. Gracia Muñoz. Problemas de FÍSICA. Ed. Mira

Gora

Hizkuntzak

Gaztelania eta Euskera.

Gora

Non emango den

Klase presentzialak : Aulategian

Praktikak: Laborategian

Tutoretzak: Bulegoan

Gora