Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022 
Zuzenbidean Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 351603 Irakasgaia: ESPAINIAKO ZERGA SISTEMA
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 3 Iraupena: 2º S
Saila: Zuzenbidea
Irakasleak:
CASTRO BOSQUE, MARINA (Resp)   [Tutoretzak ] ESPARZA ADOT, XABIER   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

ZUZENBIDE PUBLIKOA/ FINANTZA ETA ZERGA ZUZENBIDEA

Gora

Gaitasun orokorrak

 • Arazoen ebazpena (C.G.7)
 • Arazoak kudeatzeko gaitasuna (C.G.23)
 • Bakarkako Ikasketa (C.G.16)
 • Ahoz eta idatziz euskeras komunikatzeko trebetasuna (C.G.3)

Gora

Berariazko gaitasunak

 • Zuzenbide Publikoko gai juridikoei buruzko idazlan espezifikoak idazteko gaitasuna C.E.c.3)
 • Zuzenbide Publikodo arazo juridikoen ebazpenak egiteko gaitasuna (C.E.c.6)
 • Ordenamendu juridikoari buruzko analisia egiteko arrazoiketa kritikoa eta dialektika juridikoa garatu C.E.c.7)
 • Analisiak eta  azterketak egiteko, laguntza prestatu eta zuzenbideko esparru ezberdinektako erabakiak hartzeko gaitasuna (C.E.c.8)

Gora

Ikasketaren emaitzak

 • Eduki teorikoen azterketa kritikoa.
 • Ahoz eta idatziz argumentu juridikoak ematea, eduki sustantibo, administratibo eta prozesaletan.
 • Legezko, doktrina eta jurisprudentziako iturriak, ezagutu , ulertu eta erabiltzaeko gaitasuna.
 • Gai bakoitzeari buruzko informaziona bilatzeko eta erabiltzeko gaitasuna.
 • Arazo garrantzitsuak zehaztu eta argumentu juridikoak erabiliz erantzunak emateko gaitasuna.
 • Estatu mailan, erkidego eta toki administrazioko zerga sistemaren egiturari buruzko azterketarako eta sintesirako gaitasunen
 • Nazioarteko fiskalitatea ezagutu eta ulertzeko gaitasuna.
 • Kasu errealen azterketa juridiko fiskala egiteko gaitasuna.
 • Nazioarte mailako zerga egitura arruntak ezagutu. 
 • Zerga arloko doktrina administraboa eta jurisprudentiziaren azterketa kiritk.

Gora

Metodologia

 

Metodologia - Jarduera Ordu presentzialak Ordu ez presentzialak
A-1 Bakarkako ikasketa   60
A-2 Saio teoriko/praktikoak 45/15 0/15
A-3 Azterketa probak 1 (Azterketa partziala egiteko aukera)  
A-4 Lanak aurkeztu   20
A-5 Banakako tutoretzak   10
     
     
     
     
Guztira 60/ 1 proba 90/105

Gora

Prestakuntza jardueren-gaitasunen/ikaskuntzaren emaitzen arteko erlazioa

 

Gaitasuna Jarduera hezigarria
C.G.14, C.G.23, C.G.7, C.E.c.6, C.E.c.7 y C.E.e.8 A-1, A-2, A-3, A-5
G.E.c.3 A-4
C.E.c.9 A-1
C.G.3 A-2, A-3, A-4, A-5
C.E.c.3 A-3, A-4

Gora

Hizkuntzak

Euskera

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
R25, R24, R46, R64, R37, R45, R82, R214. Azken proba 70 Bai Bai
R25, R24, R46, R69, R64, R82, R214 Idatzizko probak 20 Bai  
R25, R24, R69, R214 Irakaslearen erregistroa 10 Bai  
         

 

Ebaluazio jarraitua (idatzizko probak eta irakaslearen erregistroa) berariazko proba teoriko-praktiko baten bidez berreskuratu beharko da, ebaluazio aldi berezian egin beharrekoa.

Ikasgaia gainditu ahal izateko, azkeneko proban 10etik 4 edo gehiagoko nota (edo dena delako proportzioa) atera beharko da. Azkeneko proban 10etik 4 baino gutxiagoko nota ateraz gero, ebaluazio jarraituko nota kontutan izango da. Kasu honetan, ikasgaiaren kalifikazio finala, ebaluazio jarraituaren eta azkeneko probaren notak batuta, ezingo da 4,9 (10etik) baino gehiagokoa izan (gutxi).

 

 

Gora

Edukien azalpen laburra

 

Estatu, erkidego eta toki administrazioari dagozkion zerga ezberdinen ikasketa egiten da, arreta haundiago estatu mailako zergei jarriz, eta neurri txikiagoan toki administrazio mailako zergei.

Gora

Gai-zerrenda

IKASGAI-ZERRENDA
1 Ikasgaia Espainiako zerga sitemaren egitura.  
2 Ikasgaia Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga I.  
3 Ikasgaia Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga II.  
4 Ikasgaia Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga III.  
5 Ikasgaia Sozietateen gaineko Zerga I.  
6 Ikasgaia Sozietateen gaineko Zerga II.  
7 Ikasgaia Ez-egoilarren Errentaren gaineko Zerga.  
8 Ikasgaia Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga.  
9 Ikasgaia Ondarearen gaineko Zerga.  
10 Ikasgaia Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga.  
11 Ikasgaia Balio Erantsiaren Gaineko Zerga I.  
12 Ikasgaia Balio Erantsiaren Gaineko Zerga II.  
13 Ikasgaia Zerga bereziak eta aduanako zerga.  
14 Ikasgaia Autonomia erkidegoen zerga sistema.  
15 Ikasgaia Erakunde lokalen zerga sistema.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Bibliografía básica:

 

- PÉREZ ROYO, Fernando (Director). Curso de Derecho Tributario. Parte Especial. Madrid. Editorial Tecnos, ULTIMA EDICION.

 

Bibliografía específica:

.

-

Gora

Non emango den

Irakasgaiari dagokion ikasgelan.

Gora