Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2024/2025
Soziologia Aplikatuan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 307108 Irakasgaia: DIBERTSITATEA ETA GIZARTE INTEGRAZIOA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 2º S
Saila: Soziologia eta Gizarte Lana
Irakasleak:
INNERARITY GRAU, M. CARMEN (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Sozializazioa eta kultura

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Dibertsitate soziokulturala eta identitate-dibertsitatea eraikitzeko mekanismoak identifikatzea eta haiei buruzko hausnarketa kritikoa egitea. Pluralismoa eta desparekotasun soziala. Gizarte integrazioko ereduak eta politikak. Biztanleria migratzailea integratzeko prozesuak. Dibertsitatearen kudeaketa politikoa eta soziala. Erronkak eta analisirako aukerak. Kultura-bitartekaritza.

Gora

Ikasketaren emaitzak

IE01. Sozializazioak eguneroko esperientzian zer eragin duen ikastea.

IE04. Errealitatearekiko hurbilketa soziologikoaren berezitasuna ezagutzea.

IE05. Errealitate sozialaren azterketan dauden alborapenak identifikatzea.

IE11. Estratifikazio sozialeko prozesuak eta haiek erreproduzitzen dituzten prozesu nagusiak ulertzea eta aztertzea.

IE13. Politika publikoak aztertzeko ikuspegi teorikoak eta metodologikoak zein diren ikastea.

IE17. Prozesu eta testuinguru sozialak dagokien testuinguru historiko eta kulturalean ulertzea eta esplikatzea.

IE18. Krisi eta gatazka sozialen testuinguruak aztertzea.

IE20. Gaur egungo gizarteen bilakaera eta eraldaketa eta egungo munduaren erronka nagusiak aztertzea.

IE30. Estrategiak eta programak diseinatzea politika publikoak testuinguru soziokultural zehatzetan ezartzeko.

IE31. Ikuspegi konparatua erabiltzea ingurune kulturalak, politikoak eta sozialak ulertzeko eta aztertzeko.

IE34. Begirada kritikoa garatzea fenomeno sozialak aztertzeko.

IE43. Politika publikoetan erabakiak hartzearen eta alternatiben irismena ebaluatzea.

IE47. Genero ikuspegia errealitate sozialaren azterketan txertatzea.

Gora

Metodologia

IM01. Eskola magistrala

IM02. Parte hartzeko eskola eta jarduera gidatua

IM03. Lan teoriko-praktikoa

IM06. Bakoitzaren ikaste lana

 

PRESTAKUNTZARAKO JARDUERA ORDUAK PRESENTZIALTASUNA
PJ01. Eskola teorikoak (teoria baten oinarriak, adibideak, aplikazio kontrastatuak eta garapenak) 40 % 100
PJ02. Eskola praktikoak, edo, hala badagokio, kanpo praktikak 12 % 100
PJ03. Lanak egitea eta, hala badagokio, baita ahozko defentsa ere 30 % 10
PJ04. Ikaslearen ikasketa autonomoa 58 % 0
PJ05. Tutoretzak 5 % 0
PJ06. Ahozko edo idatzizko azterketak 5 % 100

 

Gora

Ebaluazioa

 

EBALUAZIO SISTEMAK GUTXIENEKO PONDERAZIOA GEHIENEKO PONDERAZIOA
ES02. Aipamen eta laburpenei buruzko lan teorikoak. 20 40
ES03. Lan praktikoak: behaketa, proposamena, eta, hala badagokio, ebaluazioa. 10 20
ES04. Ahozko edo idatzizko probak, partzialak edo osokoak. 50 70

 

Gora

Gai-zerrenda

1. Identitateen aniztasuna eta desoreka soziala. Aniztasuna eta politika publikoak.
2. Eskubideak, hiritartasuna eta berdintasuna.
3. Bizikidetza: azterketa-ereduak.
4. Generoa eta desorekak.
5. Gizarte-integrazio ereduak.
6. Diskurtso eta jarrerak aniztasunaren aurrean.
7. Arrazismoa, arrazializazioa, interesekzionalitatea. Arrazakeri modu berriak.
8. Identitate pluralak eta nia-ren zatiketa globalizazio digitalaren aroan.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Bibliografía básica:

Malgesini, G., y Giménez, C. (2000). Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad. Madrid: Catarata.

Zanfrini, L. (2004). La convivencia interétnica. Madrid: Alianza.

A lo largo de la asignatura se recomendará bibliografía específica para cada tema.

 

Bibliografía complementaria:

Appadurai, A. (2007). El rechazo de las minorías. Ensayo sobre la geografía de la furia. Barcelona: Tusquets.

Baumann, G. (2001). El enigma multicultural. Barcelona: Paidós.

Kymlicka, W. (1996). Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los derechos de las minorías. Barcelona: Paidós.

Sartori, G. (2001). La sociedad multiétnica. Madrid: Taurus.

Taylor, Ch. (2009). El multiculturalismo y la política del reconocimiento. México: Fondo de cultura económica.

Velasco, J. C. (2016). El azar de las fronteras. Políticas migratorias, ciudadanía y justicia. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

Wieviorka, M. (2018). El antisemitismo explicado a los jóvenes. Buenos Aires

Gora

Hizkuntzak

Euskera

Gora