Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2024/2025
Soziologia Aplikatuan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 307101 Irakasgaia: SOZIOLOGIA OROKORRA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Soziologia eta Gizarte Lana
Irakasleak:
SANCHEZ CAPDEQUI, CELSO (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Teoria eta oinarriak

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Ikuspegi soziologikoa. Errealitatearen eraikuntza soziala. Pertsona, kultura eta gizartea sozializazio prozesuetan. Generoaren auzia. Estratifikazio soziala eta desparekotasuna. Modernitatea, globalizazioa eta aldatzen ari den mundu hau.

Gora

Ikasketaren emaitzak

IE01. Sozializazioak eguneroko esperientzian zer eragin duen ikastea.

IE04. Errealitatearekiko hurbilketa soziologikoaren berezitasuna ezagutzea.

IE05. Errealitate sozialaren azterketan dauden alborapenak identifikatzea.

IE11. Estratifikazio sozialeko prozesuak eta haiek erreproduzitzen dituzten prozesu nagusiak ulertzea eta aztertzea.

IE17. Prozesu eta testuinguru sozialak dagokien testuinguru historiko eta kulturalean ulertzea eta esplikatzea.

IE18. Krisi eta gatazka sozialen testuinguruak aztertzea.

IE31. Ikuspegi konparatua erabiltzea ingurune kulturalak, politikoak eta sozialak ulertzeko eta aztertzeko.

IE34. Begirada kritikoa garatzea fenomeno sozialak aztertzeko.

IE47. Genero ikuspegia errealitate sozialaren azterketan txertatzea. 

Gora

Metodologia

IM01. Eskola magistrala

IM02. Parte hartzeko eskola eta jarduera gidatua

IM03. Lan teoriko-praktikoa

IM06. Bakoitzaren ikaste lana

 

PRESTAKUNTZARAKO JARDUERA ORDUAK PRESENTZIALTASUNA
PJ01. Eskola teorikoak (teoria baten oinarriak, adibideak, aplikazio kontrastatuak eta garapenak) 40 % 100
PJ02. Eskola praktikoak, edo, hala badagokio, kanpo praktikak 12 % 100
PJ03. Lanak egitea eta, hala badagokio, baita ahozko defentsa ere 30 % 10
PJ04. Ikaslearen ikasketa autonomoa 58 % 0
PJ05. Tutoretzak 5 % 0
PJ06. Ahozko edo idatzizko azterketak 5 % 100

 

Gora

Ebaluazioa

 

EBALUAZIO SISTEMAK GUTXIENEKO PONDERAZIOA GEHIENEKO PONDERAZIOA
ES02. Aipamen eta laburpenei buruzko lan teorikoak. 30 50
ES04. Ahozko edo idatzizko probak, partzialak edo osokoak. 50 70

Gora

Gai-zerrenda

1. Gaia. Begirada eta analisi soziologikoak, eta honen baliagarritasuna

2. Gaia. Familiak, generoa eta identitateak

3. Gaia. Lana, aisialdia eta kontsumoa. 

4. Gaia.  Komunikazioa, mundu globala eta teknologia berriak

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.

 

Oinarrizko testuliburua: Anthony GIDDENS, Sociología, Madrid, Alianza, 2014 (7. edizioa). 

Besteo testuliburu on bat, eta munduko unibertsitatetan oso zabaldua, da hurrengoa: John J. Macionis y Ken Plummer: Sociología, Madrid: Prentice Hall, 1999.

Kontsultarako bibliografia

BELTRAN VILLALBA, Miguel (1991), La realidad social, 2ª ed. ampliada, Madrid, Tecnos, 2003.

BELTRÁN VILLALBA, M., Perspectivas sociales y conocimiento, Barcelona, Anthropos, 2000.

Berger, Peter L., Introducción a la sociología, México, Limusa, 1987.

BERGER, P. L. y KELLNER, H., La reinterpretación de la sociología. Ensayo sobre el método y la vocación sociológicos, Madrid, Espasa Calpe, 1985

BERGER, P. y LUCKMANN, Thomas (1968): La construcción social de la realidad.

BOUDON, Raymond, La lógica de lo social, Madrid, Rialp, 1981.

bretones, María Trinidad, Sociedades avanzadas. Manual de estructura social; Barcelona, Hacer, 2001.

BOURDIEU, Pierre, CHAMBOREDON, Jean Claude, PASSERON, Jean Claude, El oficio de sociólogo. Presupuestos epistemológicos, Siglo XXI, Madrid, (12ª ) 1989.

ELIAS, Norbert, Sociología fundamental, Barcelona, Gedisa, 1982.

FREYER, Hans (1931), Introducción a la sociología, traducción de Felipe González Vicén, Madrid, Aguilar, 1973.

GARCIA FERRANDO, Manuel (coord.), Pensar nuestra sociedad. Fundamentos de Sociología. (Edición Compendiada). Tirant lo Blanch, Valencia, 1995.

Giner, Salvador (1969), Sociología, Barcelona, Península, 1993.

GINER, S. (ed.), Teoría sociológica moderna, Madrid, Ariel, 2003.

MANNHEIM, Karl (1934-35), Sociología sistemática. Introducción al estudio de la sociedad, traducción de Luis Legaz Lacambra, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1960 (V. O.: 1934-35).

Garvía, Roberto, Conceptos fundamentales de sociología, Madrid, Alianza, 1999.

GIDDENS, Anthony (1990), Consecuencias de la modernidad, Madrid, Alianza, 1993.

GINER, Salvador, LAMO DE ESPINOSA, Emilio y Torres, Cristóbal (comps.), Diccionario de Sociología, Madrid, Alianza, 2006, 2ª ed..

NISBET, Robert A., Introducción a la sociología: el vínculo social, Barcelona, Vicens Universidad, 1975.

NISBET, R. A., La formación del pensamiento sociológico, I-II, Buenos Aires, Amorrortu, 1969.

PÉREZ DIAZ, Víctor, Introducción a la sociología, Madrid, Alianza, 1980.

RITZER, Georges, Teoría sociológica clásica, Madrid, Mcgraw Hill, 1993.

ROCHER, G. (1973): Introducción a la sociología general. Barcelona, Herder, 1979.

Stuart Hughes, Herbert., Conciencia y sociedad. La reorientación del pensamiento social europeo 1890-1930, Madrid, 1972.

WRIGHT MILLS, Charles. (1959): La imaginación sociológica, México, F. C. E., 1961.

 

Gora

Hizkuntzak

Euskera

Gora