Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020 
Soziologia Aplikatuan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 303205 Irakasgaia: GIZARTE ZIENTZIEN IKERKETAN HASTEA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 2º S
Saila: Soziologia eta Gizarte Lana
Irakasleak:
ZULOAGA LOJO, LOHITZUNE (Resp)   [Tutoretzak ] MENDIBERRI APEZETXEA, MONIKA   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Soziologia

Gora

Deskripzioa/Edukiak

 
  •  Gizarte zientzien epistemologia eta metodología. Gizarte Ikerketaren etapak.
  • Objetuaren ekarpena. Arazo eta helburuen definizioa. Hipotesien formulazioa. Aldagai eta adierazleen eraketa.
  • Informazio mota eta iturri desberdinen bilaketa. Gizarte zientzien datu baseak.
  • Estatistika, demografia eta hurbileko esparruen oinarrizko kontzeptuak.
  • Azterketarako metodo eta teknika nabarienen deskribapena. Tipologiak.
  • Ikerketaren kontrol eta zuzenketa erak.
  • Ikerketa-emaitzen aurkezpena. Txostena.
  • Ikerketa adibide eredugarriak.

Gora

Gaitasun orokorrak

2. GAITASUN GENERIKOAK

2.1. Oinarrizko gaitasunak

3. OG - Ikasleek (normalean beren ikasketen arloko) datu aipagarriak bildu eta interpretatzeko gaitasuna izatea, arlo sozial, zientifiko edo etikoari buruzko gai aipagarrien gaineko gogoeta hartuko duten iritziak emateko.

4. OG Ikasleak, baijende espezializatuari eta bai espezializatu gabeari, informazioa, ideiak, arazoak eta konponbideakjakinarazteko gauza izatea.

 

2.2. Gaitasun orokorrak

1. GO - Gizarte bizitza antolatzeko ikuspegi soziologikoak duen garrantziaz ohartzeko gaitasuna.

3. GO - Egoera, prozesu eta arazo sozialen deskribapen, ulermen, diagnostiko eta azalpenean jakintza eta kontzeptu soziologikoak erabiltzeko gaitasuna.

5. GO -  Gizarte eta kultura aniztasunaren aitorpenari irekitako gizarte sentsibilitate baten eta hiritartasun kontzientzia baten garapena

8. GO - Gaurko gizarteko prozesu, egoera eta arazoei egokitutako azterketa teoriko eta enpirikoko arazoak planteatzeko gaitasuna.

 

2.3. Zeharkako gaitasunak

 

2. ZG - Hizkuntza gaitasuna frogatzea gaztelaniaz, edo, hala badagokio, euskaraz,  Europako Kontseiluaren "Hizkuntzen Erreferentziako Europako Esparru Komuna: ikaskuntza, irakaskuntza, ebaluazioa" delakoaren araberako C1 mailaren parekoa.

Gora

Berariazko gaitasunak

 

3. GAITASUN  ESPEZIFIKOAK

1. GE -  Aztertutako objektu edo arazoetarako egokiak diren ikerketa sozialeko estrategiak diseinatzeko gaitasuna.

2. GE - Hainbat esparru formaletan gizarte-ikerketako proiektuak asmatu, diseinatu, ebaluatu, aurkeztu eta gauzatzeko beharrezkoak diren trebetasun teknikoak ikastea.

3. GE  - Gizarte adierazleak eta gizarte neurketako tresnak egiteko, erabiltzeko eta interpretatzeko gaitasuna.

4. GE -  Datuen eta arrazoibideen analisirako eta sintesirako eta ezagutzak harremanetan eta testuinguruan jartzeko gaitasuna.

5. GE - Ebidentzia enpirikoetan oinarritutako arrazoibide soziologikoko formulak ezagutzea.

Gora

Ikasketaren emaitzak

Ikasketa Emaitzak Edukia Jarduera hezigarriak Ebaluatzeko tresna
Gizarte ikerketaren oinarriak zein funtsezko metodo eta teknikak ezagutzen ditu. (E1) Ikasleek gizarte ikerketaren oinarriak ezagutu behar ditu, eta honen barne ikerketa teknika nagusien ezaugarriak (eztabaida taldea, elkarrizketa kualitatiboa, inkestak, bigarren mailako datu-biltegien ustiaketa) Jarduera hezigarri presentzialak:  azalpen saioak, non parte-hartzea beharrezkoa den   Jarduera hezigarri ez presentzialak: Norbanakoaren ikasketa   Froga idatzia: saio teoriko zein praktika eta irakurgaietan landutako ezagueren barneratzea baloratuko du
Gizarte ikerketaren oinarrizko metodo eta teknika bakoitzaren prozedurak modu egokian aplikatzeko gai da. (E2) Ikasleek jakin behar dute noiz aplikatu hurrengo ikerketa tekniken prozedurak: - Bigarren mailako datu-biltegien ustiaketa - Elkarrizketa - Behaketa - Eztabaida taldeak - Inkesta Jarduera hezigarri presentzialak: Saio praktikoetan arazoei irtenbidea aurkitzea.   Banakako ariketen burutzea. Irakaslearen erregistroa.           Banakako lanen jarraipena eta zuzenketa.
Ikerketa proiektu baten burutzea, (E3) Ikerketaren antolaketa.  Ikerketaren justifikazioa.  Arazoaren formulazioa eta ikerketa-gaiaren eraikuntza. Gaiaren egoera. Ikerketa galdera/hipotesien definitzea. Ikerketa helburuak.   Metodologiaren diseinua eta planifikazioa.   Lan egiteko prozedura hurrengo hau da: - Zereginen azalpena irakasleen aldetik. - Jarraipen saioak ikasgelan bertan. - Taldeen lan autonomoa - Tutoretza saioak taldeekin   Talde-lana.

Gora

Metodologia

Jarduera mota Orduak Guztirako %
Jarduera presentziala Ikasgai magistrala 30 20
Ikasgai parte-hartzailea eta bideratutako ariketa 30 20
Ikaslearen berezko lana Lan teoriko-praktikoa 90 60
Helmen murriztuko proiektuaren diseinua
Norberaren ikastea   

Gora

Hizkuntzak

Euskara

Gora

Ebaluazioa

Ikaskuntzaren emaitza Ebaluazio jarduera Pisua (%) Errekupera daitekeen ala ez Eskatzen den nota mínimoa
R1, R3, R4, R5 Idatzizko froga: saio teoriko zein praktika eta irakurgaietan landutako ezagueren barneratzea baloratuko du 50% Bai, idatzizko proba baten bitartez 5/10
R1, R2, R3, R5 Irakaslearen erregistroa (klasera joatea eta parte-hartze aktiboa izatea) 10% Ez  
R1, R2, R3, R4, R5 Irakasleek ezarritako argibideen arabera egin beharreko idazlan eta praktikak 40% 50% berreskuragarria irakasleek ezarritako argibideen arabera zuzenduta eta finkatutako epean lana emanez 5/10

Gora

Gai-zerrenda

1. Gizarte ikerketa eta bere prozesua

2. Gizarte ikerketa baten diseinua

3. Bigarren mailako iturriekin egindako ikerketa

4. Inkesta

5. Behaketa zientifikoa

6. Banako elkarrizketa

7. Talde fokalak, eztabaida taldeak eta talde dinamikak

8. Prozesu parte-hartzaileak

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


ALONSO,  Luis Enrique, La mirada cualitativa en Sociología, Madrid: Fundamentos, 1998

BECKER, Howard, Manual de escritura para científicos sociales: cómo empezar y terminar una tesis, un libro o un artículo, Buenos Aires: Siglo XXI, 2011

BELL, Judith, Cómo hacer tu primer trabajo de investigación: guía para investigadores en educación y ciencias sociales, Barcelona: Gedisa, 2002

BELTRÁN VILLALVA, Miguel, Perspectivas sociales y conocimiento, Barcelona: Anthropos, 2000

BLAXTER, Loraine, Christina HUGHES, Malcolm TIGHT, Cómo se hace una investigación, Barcelona: Gedisa, 2000

BOOTH, Wayne, Cómo convertirse en un hábil investigador, Barcelona: Gedisa, 2001

CLANCHY, John y Brigid BALLARD, Cómo se hace un trabajo académico: guía práctica para estudiantes universitarios, Zararagoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2000

CORONA BERKIN, Sarah y Olaf KALTMEIER (comp.), En diálogo: Metodologías en Ciencias Sociales y Culturales, Barcelona: Gedisa, 2012

DELLA PORTA, Donatella y Michael KEATING (eds.), Enfoques y metodologías de las ciencias sociales: una perspectiva pluralista, Madrid: Akal, 2013

FESTINGER, Leon y Daniel KATZ (comp.), Los métodos de investigación en las ciencias sociales, Buenos Aires: Paidós, 2004

GARCÍA FERRANDO, Manuel y Jesús IBÁÑEZ y Francisco ALVIRA, El análisis de la realidad social: métodos y técnicas de investigación, Madrid : Alianza Editorial, 2010

GOLDTHORPE, John H. De la sociología: números, narrativas e integración de la investigación y la teoría ; presentación de José María Maravall, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2010

GUINEA-MARTÍN, Daniel (coord.), Trucos del oficio de investigador: casos prácticos de investigación social, Barcelona: Gedisa, 2012

HAIR, Joseph F., Robert P. BUSH, David J. ORTINAU, Investigación de mercados: en un ambiente de información digital, Madrid: McGraw-Hill, 2010

JUARISTI, P. (2003) Gizarte ikerketarako teknikak Teoria eta adibideak. Bilbao: UPV-EHU

LAGO PEÑA, Ignacio, La lógica de la explicación en las ciencias sociales, Madrid: Alianza, 2008

MAYNTZ, R; HOLM, K y HÜBER, P. Introducción a los métodos de la sociología empírica, Madrid: Alianza, 1993

MESONERO, M. (2005) Ikerketa-proiektuak lantzeko teknikak. Bilbao: Udako Euskal Unibertsitatea.

PASSERON, Jean-Claude, El razonamiento sociológico: el espacio comparativo de las pruebas históricas; estudio introductorio y notas de José Luis Moreno Pestaña, Madrid: Siglo XXI, 2011

PUJADAS MUÑOZ, Juan José, El método biográfico: el uso de las historias de vida en ciencias sociales, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2002

SANTANA LEITNER, Andrés, Fundamentos para la investigación social, Madrid: Alianza, 2013

SARTORI, Giovanni y Leonardo MORLINO (comp.),  La comparación en las ciencias sociales, Madrid: Alianza, 2002

Gora

Non emango den

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Arrosadiko campusean. Zer ikasgelatan izango den jakiteko, begiratu Giza, Gizarte eta Hezkuntza Zientzien Fakultatearen web-orrialdean.

Gora