Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020 
Soziologia Aplikatuan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 303203 Irakasgaia: GIZARTE EGITURA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 2º S
Saila: Soziologia eta Gizarte Lana
Irakasleak:
FELIU MARTINEZ, RICARDO (Resp)   [Tutoretzak ] MENDIBERRI APEZETXEA, MONIKA   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Soziologia

Gora

Deskripzioa/Edukiak

 

- Berdintasuna eta desberdintasuna

-Aukeren berdintasuna eta emaitzen berdintasuna

-Estratifikazio sozialaren sistemak.

-Ezberdintasunaren Historia,

-Estratifikazioaren Teoriak.

-Klase,prestigio eta boterea.

-Desberdintasun ekonomikoa

-Mugikortasun sozial eta justizia soziala.

-Zeinek lortzen duen eta zergatik?. Bizi Aukerak eta desberdintasun soziala.

Gora

Gaitasun orokorrak

Oinarrizkoak

CB3 -Irakasleak datu nabarmenak bildu eta ulertarazteko gaitasuna eduki ditzaten (normalki bere ikasketa arloan) gai sozial, zientifiko edo etikako balioztapenak igortzeko.

CB4- Irakasleak ideiak,informazioa eta arazoak bidali ahal ditzaten eta soluzioak espezialista eta ez espezialista den jendaurreko bati.

 

Orokorrak

CG1 Perspektiba soziologikoaren nabarmentasuna bereizteko gaitasuna bizitza sozialaren artikulazioan.

CG3 Kontzeptu eta jakinduria soziologikoak erabiltzeko gaitasuna, prozesu eta arazo sozialen deskripzioan, ulermenan, azalpenan eta diagnostikoan.

CG5 Sentikortasun sozial eta hiritargo kontzienziaren garapena, aniztasun sozial eta kulturalari irekiak.

CG8 Arazo teoriko eta enpirikoak planteatzeko gaitasuna, gaur egungo gizartearen egoerei eta arazoei egokiak.

Gora

Berariazko gaitasunak

CE1- Ikerketa sozialaren estrategia  aproposak diseinatzeko gaitasuna ikertzeko arazoei aurre egiteko.

 

CE2- Beharrezko trebetasun teknikoen jabetzea eremu formal desberdinetako ikerkuntza sozialaren proeiktuak aurkezteko, ideiatzeko, ebaluatzeko eta betetzeko.

 

CE3 -Adierazle sozialen eta neurketa sozialen tresnak landu,erabili eta interpretatzeko gaitasuna.

 

CE4 -Datuen eta argudioen síntesi eta analisiaren gaitasuna, ezagutzen textuingururako eta erlaziorako.

 

CE5-Argudio soziologikoen ezagutza, nabaritasun enpirikoaz lagunduaz.

 

CE7- Arazo sozialak eta bere eraginak zehazteko gaitasuna bizitza sozialaren eremu desberdinetan

 

CE8- Tartekatzeko, interpretatzeko eta deskritbitzeko gaiatasuna, aldakuntza eta gatazka sozialaren contextúan.

 

CE10-Gizarte garaikideen bilakaera eta eraldakuntza analizatzeko gaitasuna.

 

CE12- Krisialdi eta gatazka sozilaren kontextuak analizatzeko gaitasuna.

Gora

Ikasketaren emaitzak

R1. Gizarte baten estratifikazio prozesuen analisian oinarrizko kontzeptuak jakitea.

 

R2. Gizarte garaikidetan estratifikazio sozialaren mekanismo nagusiak ulertzea.

 

R3. Estratifikazio sozialaren eremuan azaleratzen diren eskenatoki detektatu eta analisi egiten jakitea.

 

R4.Kontzeptu teorikoak gizarte-adierazleetan operatibizatzeko gaitasuna eskuratzea, gizarte baten estratifikazio-prozesuak aztertu ahal izateko.

Gora

Metodologia

 
Aktibitate mota   Orduak % totala Garatutako konpetentziak
Bertako aktibitatea Maisutanezko klasea 30 20 CG1,CG3,CES,CE9,CE10
  Partaidetasun klasea eta zuzendaturiko aktibitatea 30 20 CG3,CES, CE9,CE10
Ikaslearen lan autonomoa Lan praktiku-teorikoa     CG3,CES,CE9,CE10
    90 60 CG3,CES,CE9,CE10
  Ikasketa pertsonala     CG3,CES,CE9,CE10
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Gora

Hizkuntzak

Euskera

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
R2,R3 Parte hartze aktiboa klaseetan (saio praktikoetan eginiko ebaluazioa) 10 EZ EZ
R1,R2 Azeketa idatzia 60 BAI 5/10
R3,R4 Ikasgaien edukien inguruko lan praktikoak 30 BAI 5/10
         

 

 

 

Ikasketaren emaitzak Ebaluazio sistemak Haztepena(%) Errekuperagarria Nota minimoa
 R2, R3  Parte hartze aktiboa klaseetan (saio praktikoetan eginiko ebaluazioa)   10  EZ  
 R1 R2   Azerketa idatzia  60  BAI 5/10
 R3  Ikasgaien edukien inguruko lan praktikoak  10   EZ  
 R4  Talde-lan bat egin eta aurkeztea  20  BAI 5/10

Gora

Gai-zerrenda

1.- Egitura Soziala, desparekotasuna eta estratifikazio soziala.

2.- Estratifikazio soziala gizartean (Ikuspegi holistikoa).

3.- Gizarte estratifikazioa gizarte garaikideetan. 

4.- Gizarte desparekotasunaren neurketa.

5.- Mugikortasun soziala.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Carabaña, J. y De Francisco, A. (comps) (1993) Teorías contemporáneas de las clases sociales, Madrid: Pablo Iglesias  (Ref. Biblioteca Alumnos I 525-2-1)

Carabaña, J. (2016) Ricos y pobres, Madrid: La Catarata

Crompton, R. (1994) Clase y estratificación, Madrid: Tecnos (Ref. Biblioteca Alumnos I 520-1-1)

Lenski, G. E. (1993) Poder y privilegio, Buenos Aires: Paidos 

Kerbo, H.R. (2003) Estratificación social y desigualdad (5 edición), Madrid: Mc Graw Hill (Ref. Biblioteca Alumnos I 520-2-1-2003)

Requena, M. Salazar, L. y Radi, J. (2013) Estratificación Social , Madrid: McGraw Hill (Ref. Biblioteca Alumnos I 520-5-1)

Gora

Non emango den

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Arrosadiko campusean. Zer ikasgelatan izango den jakiteko, begiratu Giza, Gizarte eta Hezkuntza Zientzien Fakultatearen web-orrialdean.

Gora