Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2024/2025 | Beste urte batzuk:  2023/2024  |  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021 
Soziologia Aplikatuan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 303102 Irakasgaia: IRAKASKUNTZA ERAKUNDEAK
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 2º S
Saila: Soziologia eta Gizarte Lana
Irakasleak:
GARCIA ZABALETA, ESTHER (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Oinarrizko prestakuntza / Hezkuntza

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Era oso eta integratzailean, soziologo saiatuaren profesionala profilarekin elkartuta garatzen dira abordatzen dira hurrengo deskribatzaileekin lotutako edukiak: heziketa-Erakundeak eta sozializazio-prozesuak: Heziketa-sistemak; Haur Hezkuntza, Lehen Mailako eta Bigarren Mailakoa; Eskola Inklusiborako Heziketa Bereziko; Heziketa Iraunkorra eta pertsona helduko Heziketa; heziketa formaleko erakundeen antolaketa; heziketa ez formala; Heziketarako eta munduko Heziketarako eskubidea; sozioheziketa-erakundeak.

Gora

Gaitasun orokorrak

2.1. Oinarrizko gaitasunak

1. OG - Ikasleek bigarren hezkuntza orokorreko oinarritik abiatzen den ikasketa-arlo batean ezagutzak dituztela eta ulertzen dituztela frogatu izatea, eta nahiz eta testu-liburu aurreratuetan laguntza bilatu, beren ikasketa-alorreko abangoardiatik datozen ezagutzak dauzkatela adierazten duten zenbait alderdi kontrolatzeko mailan daudela frogatzea.

2. OG - Ikasleek beren ezagutzak beren lanetan edo bokazioetan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta beren ikasketa arloaren barruan arrazoiak prestatzearen eta defendatzearen bidez, eta problemen ebazpenaren bidez demostratzen diren gaitasunak edukitzea.

3. OG - Ikasleek (normalean beren ikasketen arloko) datu aipagarriak bildu eta interpretatzeko gaitasuna izatea, arlo sozial, zientifiko edo etikoari buruzko gai aipagarrien gaineko gogoeta hartuko duten iritziak emateko.

4. OG - Ikasleak, baijende espezializatuari eta bai espezializatu gabeari, informazioa, ideiak, arazoak eta konponbideak jakinarazteko gauza izatea.

2.2. Gaitasun orokorrak

1. GO Gizarte bizitza antolatzeko ikuspegi soziologikoak duen garrantziaz ohartzeko gaitasuna.

4. GO Arrazoibide kritikoa eta azalpen alternatiboen balioa zein den jakiteko gaitasuna pixkanaka garatzea.

5. GO  Gizarte eta kultura aniztasunaren aitorpenari irekitako gizarte sentsibilitate baten eta hiritartasun kontzientzia baten garapena.

2.3. Zeharkako gaitasunak (4 titulazioentzat)

 2. ZG-Hizkuntza gaitasuna frogatzea gaztelaniaz, edo, hala badagokio, euskaraz,  Europako Kontseiluaren "Hizkuntzen Erreferentziako Europako Esparru Komuna: ikastea, irakastea, ebaluazioa" delakoaren araberako C1 mailaren parekoa.

Gora

Berariazko gaitasunak

4. GE  Gizarte adierazleak eta gizarte neurketako tresnak egiteko, erabiltzeko eta interpretatzeko gaitasuna.

6. GE Ebidentzia enpirikoetan oinarritutako arrazoibide soziologikoko formulak ezagutzea. 

8. GE Gizarte bizitzako hainbat esparrutan gizarte-arazoak eta beren ondorioak zehazteko gaitasuna.

10. GE Gizarte proiektuak kudeatzeko eta proiektu horien analisi kritikoa egiteko gaitasuna hartzea.

Gora

Ikasketaren emaitzak

Ikasleak irakasgaian hartu behar dituen gaitasunak zehaztea da Ikasketaren emaitza. Hiru maila ezartzen dira:

- Ezin hobea: gaitasunen % 100 hartzea, eta maisutasuna gaitasunen % 75etan gutxienez ere.

- Erdi mailakoa: irakasgaiaren bidez lortu nahi diren gaitasun gehienak hartzea, eta maisutasuna tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaietan.

- Eskasa: tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaiak behar adina ez hartzea.

Ikasle batek GAI kalifikazioa lortzen du ikaskuntza maila ezin hobea edo erdi mailakoa baldin bada. Zehaztasuna:

1.IE-Ezagutuko du eta hizkuntza eta kontzeptuak erabiltzen jakingo du: behar soziala, politika soziala, garapena eta giza eskalarako eskubidea.

2.IE-Analizatuko du kritikoki, bereziki heziketa-eremuan, arrisku sozial zahar eta berriak.
3.IE-Jakingo du, bere printzipioak ezagutuz, hizkuntza eta administrazio publikoaren kontzeptuak erabiltzea.

4.IE- Ezagutzen ditu Espainian eta Nafarroan heziketa-sistemaren egitura eta Komunitate honetako aniztasunerako arretako gailuak.

5.IE-Dago ikerketetako eta mugei buruzko eztabaidetako tantora eta disfuntzioetara sistema hezigarriak Espainian eta Europan.

6.IE-Ezagutzen du funtzioak bat/heziketa-zentroan edo eskola-laguntza antolaketan gizarte-langileari
7.IE-Ezagutzen du eta daki heziketaren eta gizarte-zerbitzuen arteko koordinazioko gaurko metodoak era kritikoan analizatzen.

8.IE-Hobekuntza alderdi ezar litzake heziketa-eremuko lan sozialaren esku-hartzean.
9.IE-Aipatuko du zuzenki erreferentzia bibliografikoak eta gainerako informazio-iturriak.
10.IE-Zuzenki komunikatzeko gaia Izango da ahozko eran eta idatziz erabiliz, terminologia egokia.

Gora

Metodologia

5.1.-Irakas metodologiak

Kodea Deskripzioa Bai/ Ez
MD1 Azalpen magistrala X
MD2 Interakzioa talde handian X
MD3 Interakzioa talde ertainean X
MD5 Banakako Interakzioa: lan autonomorako eta ikasketarako aholkularitza eta zerginak X

 

5.2 Jarduera hezigarriak

Kodea Deskripzioa Bai/ Ez Orduak Presentzialtasuna
AF1 Klase teorikoak X 45 100
AF2 Klase praktikoak X 15 100
AF3 Lanak eta ahozko defensa (hala badagokio) X 30 10
AF4 Ikaslearen lan autonomoa X 50 0
AF5 Tutoriak X 5 100
AF6 Idazkiko zein ahozko azterketak X 5 100

Gora

Ebaluazioa

 

 

Emaitza Ebaluaziorako Sistema Pisua % %Errekuperagarria
R3/R5 SE1-Asistentzia parte hartzaile eta aktiboa 10 0
R2/R3/R4/R7 SE2-lan teorikoak laburpenezkoak hala sintesikoak 20 0
R2/R4/R6/R7 SE3-Lan praktikoak: behaketa, proposamena eta hala badagokio ebaluazioa. 30 100
R1 SE4-Ahozko zein idatzizko froga bat 40 100

 

Gora

Gai-zerrenda

1.BLOKEA

HEZKUNZTA ETA GIZARTEA

1.1 Hezkuntza eta premia soziala, politika eta giza garapena.

1.2. Hezkuntzarako eskubidea eta hezkuntza munduan.

1.3. Hezkuntza motak: Hezkuntza formala, Hezkuntza ez-formala, Hezkuntza informala.

1.4 Hezkuntza erakundeak eta Administrazio Publikoa. Hezkuntza erakundeen politika sozialaren joerak.

 

2.BLOKEA

ESPAINIAKO, EUROPAKO ETA MUNDUKO HEZKUNTZA ERAKUNDEEN ETA ERAKUNDE GIZAHEZITZAILEEEN  GAUR EGUNGO GARAPENA.

2.1.Oinarrizko hezkuntza formaleko erakundeen antolaketa eta funtzionamendua.

2.2 Aniztasuna eskolan eta eskola inklusiboa.

2.3 Hezkuntza sistemaren eta zerbitzu sozialen arteko koordinazioa.

2.4 Erakunde sozioedukatiboak. Arrisku taldeak eta esku-hartze estrategiak.

 

3. BLOKEA

OINARRIZKO HEZKUNTZA FORMALEKO ERAKUNDEEN ANTOLAKETA.

3.1. Hezkuntza iraunkorra eta bizitzan zeharreko  hezkuntza informazioaren gizartean.

3.2 Hezkuntzaren erronkak XXI. Mendean.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


1. Bibliografia Orokorra

- AA.VV (2005). Pedagogo Sortzaileak. Hik Hasi aldizkariko monografikoa. Xangorin
- Camino Ortiz de Barrón, I. (2011). Teoría e Historia de la Educación. Delta.
- Colom, A. (2002). Teorías e Instituciones contemporáneas de la educación. Ariel.
- Del Pozo Andrés, M. (2004). Teorías e Instituciones contemporáneas de Educación. Biblioteca Nueva.
- Escribano A. y Martínez, A. (2013). Inclusión educativa y profesorado inclusivo. Aprender juntos para aprender a vivir juntos. Narcea.
- García Amilburu, M.; García Gutiérrez, J. (2012). Filosofía de la educación. Cuestiones de hoy y de siempre. Narcea.
- Merma Molina, G. (2019). Teoría e Historia de la Educación. Apuntes para la formación del profesorado. PUA.
- Núñez Cubero, L.; Romero Pérez, C. (2017). Teoría de la Educación. Capacitar para la práctica. Pirámide.
- Ossenbach Sauter, G. (2011). Corrientes e Instituciones educativas contemporáneas. UNED.
- Sanchidrián, C.; Ruiz Berrio, J. (2010). Historia y perspectiva actual de la educación infantil. Grao.


2.- Berariazko bibliografia
Irakasleriak erabakiko du atal honetarako erabiliko duen berezko bibliografia

- Aubert, A.; Flecha R. (2009). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información. Hipatia.
- Bárcena, F. (2013) El aprendiz eterno. Filosofía, educación y el arte de vivir. Miño & Dávila.
- Bauman, Z. (2009). Los retos de la educación en la modernidad líquida. Gedisa.
- Bell Hook (2021). Enseñar a trasgredir. Capitán Swing.
- Biesta, G. (2017). El bello riesgo de educar. Ediciones SM
- Bona, C. (2015). La nueva educación. Plaza &Janés.
- Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Santillana/UNESCO.
- García Ruiz, R. (2013). Enseñar y aprender en educación infantil a través de proyectos. Publican.
- Hernando Calvo, A. (2016). Viaje a la escuela del siglo XXI: así trabajan los colegios más innovadores del mundo. Fundación Telefónica.
- Iriarte Aranaz, G. (2019). Historia ilustrada de la escuela de Navarra (1828-1970). Fondo de publicaciones del Gobierno de Navarra.
- Larrosa, J. (2019). Esperando no se sabe qué. Sobre el oficio del profesor. Candaya.
- Moren, R. (2006). Panfleto antipedagógico. Lector universal.
- Pennac, D. (2008). Mal de Escuela. Literatura Mondadori.
- Pring, R. (2016). Una filosofía de la educación políticamente incómoda. Narcea
- Scotton, P. (2021). Rutas de cambio. Octaedro.
- Vázquez Ramil, R. (2012). Mujeres y educación en la España contemporánea. Akal.
- Zufiaurre, B. (2007). ¿Se puede cambiar la educación sin contar con el profesorado?: Reflexiones sobre treinta y seis años de cambios en España, 1970-2006. Octaedro.

Gora

Hizkuntzak

Euskara/ Gaztelania / Ingelera

Gora

Non emango den

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Arrosadiko campusean. Zer ikasgelatan izango den jakiteko, begiratu Giza, Gizarte eta Hezkuntza Zientzien Fakultatearen web-orrialdean.

 

Gora