Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022 
Ingeniaritza Mekanikoko Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 248210 Irakasgaia: MATERIALEN ZIENTZIA
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 2 Iraupena: 2º S
Saila: Ingeniaritza
Irakasleak:
RIVERO FUENTE, PEDRO JOSE (Resp)   [Tutoretzak ] ZALAKAIN IRIAZABAL, IÑAKI   [Tutoretzak ]
CLAVER ALBA, ADRIAN   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Modulua: Formación Común a la Rama Industrial

Gaia: M23 Fundamentos de Materiales y Fabricación

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Materialen zientzia eta ingeniariari sarrera. Materialen propietateak. Material motak: metalikoak, plastikoak, zeramikoak eta konpositeak. Materialen diseinu eta aukeraketari sarrera. Materialen barne egitura. Propietate mekanikoak. Aleazio metalikoak. Propietate elektriko eta magnetikoak.

Gora

Gaitasun orokorrak

CG3: Oinarrizko eta teknologi materien ezagutza, metodo, teoria berriak  eta egoera berriekiko moldatzeko eta azterketarako gaitasuna ahalbideratuz.

CG4: Ekimenarekin arazoak konpontzeko gaitasuna, erabakiak hartu, sormena, arrazoiketa kritikoa, komunikaziorako eta ezagutza helarazi, Mekanikako teknologia alorrean Ingeniaritza industrialean trebetasuna eta abilezia garatu.

 CG5: Neurketa, kalkulu, balorazio, tasazio, peritazio, ikasketa, informe, lan plana eta antzeko beste lanak gauzatzeko ezagutza.

Gora

Berariazko gaitasunak

CC3: zientzia, teknologia eta materialen kimikaren oinarriak ezagutzea. Mikroegitura, sintesia edo prozesaketa eta materialen propietateen arteko erlazioa ezagutu.

Gora

Ikasketaren emaitzak

Heziketa amaitzerakoan, ikaslea gai izango da:

 

RA1: Sistemak proposatu eta instalazio mekaniko, egitura eta fabrikazio sistemei buruzko proiektuak planteatzeko.

RA2: Alor mekaniko, fabrikazio sistema eta material arloetan ezagutza jaso, metodo eta teoria berrien ikasketa ahalbideratuz, eta egoera berrien aurrean egokitzeko gaitasuna sortzeko.

RA3: Fabrikazio sistema eta materialekin erlazionaturiko ideia eta sistemak espresatu eta komunikatu.

RA4: Makinen elementu mekaniko, egitura eta piezen eskaera, material eta fabrikazio sistemekin erlazionaturiko ekintzetan dokumentazio tekniko profesionala ulertu eta burutzeko.

RA5: Jasotako emaitzak interpretatzeko.

RA7: Ingeniaritzarekin erlazionaturiko materialen oinarrizko kontzeptuak menperatzeko.

Gora

Metodologia

Metodologia - Ekintza  Ordu presentzialak Ordu ez presentzialak
 A-1. klaseak 45 0
 A-2. Gelako eta laborategiko praktikak 5 3
 A-3. Ikaskuntza kooperatiboko ekintzak    
 A-4. Taldeko proiektuen buruketa 5 15
 A-5. Ikaslearen bakarkako ikasketa eta lana   72
 A-6. Tutoretzak eta ebaluaketa 5  
 Totala 60 90

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA7 Jasotako kontzeptuen froga idatzia %70 Froga idatzi baten bidez berreskuragarria 5/10
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA7 Materiaren zati bat aplikatu, aztertu, garatu eta biltzen duen taldekako lana %20 Ez ----
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA7 Laborategiko praktikak eta banakako lana, praktiken zehar azalduriko problemak ebatzi eta emaitzen analisia uztartzen dituena %10 Ez 5/10

 

 

 

 

Azterketa finalean gutxienezko nota 5-koa izan beharko du gainontzekoarekin batezbestekoa egin ahal izateko.

 

Praktikak egitea derrigorrezkoa da. Egin ezean, irakasgaiaren azken nota 3-koa izango da.

Gora

Gai-zerrenda

Material Zientziaren irakasgaia gai ezberdinetan banatuta dago, edukia hurrengoa izanik:

 1. Gaia. Materialen Zientziari sarrera

 • Materialen historia eta garrantzia

 

2. Gaia. Oinarri kimikoak

 • Taula periodikoa. Egitura elektronikoa
 • Lotura kimikoa. Material motak

 

3. Gaia. Kristalografia

 • Sistema kristalinoak
 • X izpien difrakzioa
 • Akats kristalinoak

 

4. Gaia. Propietate kimikoak

 • Trakzio saiaketa. Modulu eta limite elastikoa
 • Gogortasun saiaketa

 

5. Gaia. Beste propietateak

 • Termikoak. Eroankortasuna, dilatazioa
 • Elektromagnetikoak: eroankortasuna, magnetismoa

 

6. Gaia. Orekazko diagramak

 • Disolbagarritasun solidoa
 • Fase diagramak. Palankaren erregela
 • Burdin-karbono diagrama

 

7. Gaia. Metalak

 • Aleazio sistema nagusiak
 • Altzairuak eta burdinurtuak
 • Kobre aleazioak. Aluminio aleazioak

 

8. Gaia. Zeramikak

 • Zeramika sistema nagusiak

 

9. Gaia. Polimeroak

 • Monomeroak. Kateak. Polimero motak
 • Tf, Tg, pisu molekularra, kristaltasuna

 

10. Gaia. Konpositeak

 • Konposite motak. Propietate mekanikoak

Gora

Praktika esperimentalen programa

Aldi berean, laborategiko zenbait praktika burutuko dira:

- Analisi metalografikoko praktikak

- Saiaketa mekanikoko praktikak: Vickers mikrogogortasuna

- Software bidezko materialen hautaketa

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Oinarrizko bibliografia:

 

W. Smith. Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Ed McGraw-Hill. (1998).

W.D. Callister Jr. Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Tomos I y II. Editorial Reverté (2003).

D.R. Askeland. Ciencia e Ingeniería de los Materiales.International Thomson Editores. (2001)

 

Bibliografia osagarria:

 J.M. Montes, F.G. Cuevas, J. Cintas. Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Paraninfo. (2014).
J.F. Shackelford. Introduction to Materials Science for Engineers. Pearson

Ashby Mikel. Materiales para la Ingeniería 1 y 2. Prentice Hall (2005).

Gora

Hizkuntzak

Gaztelania eta euskera.

Gora

Non emango den

Arrosadiako kanpusean

Gora